YeşillerdenEditörün SeçtikleriManşet

Güncel, çözüm odaklı ve katılımcı bir siyaset için Yeşiller Partisi kuruldu

0
yesiller-partisi-kuruldu

“Evimiz yanıyor! Bu yangını söndüreceğiz!” diyerek harekete geçen Yeşiller, bugün (21 Eylül) İçişleri Bakanlığı’na belgelerini teslim ederek Yeşiller Partisi’ni kurdu.  

Yeşiller hedeflerini “dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek” olarak tanımlıyor.

Yeşiller Partisi, adil, eşitlikçi, çoğulcu, özgürlükçü ve barış içinde bir dünya için bugün (21 Eylül) yola çıkıyor. Yeşiller, başta iklim krizi olmak üzere, içinde yaşadığımız krizler çağına somut çözüm önerileri sunuyor. İnsanın ve doğanın sömürülmesine karşı ekolojik dengeye sahip çıkan Yeşiller Partisi, Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde, 110 kurucu üyeden oluşuyor.

Yeşiller Partisi Eş Sözcüleri: Koray Doğan Urbarlı ve Emine Özkan

Urbarlı: Ekonomik, sosyal ve ekolojik bir kriz ortamındayız

Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada bugünün Türkiye’sinde Yeşiller Partisi’ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti:

Gündemi, ama gerçek gündemi, bir gözümüzün önüne getirelim. Pandeminin ateşini iyice harladığı ekonomik kriz ve eşitsizlikler; sokağa çıkan herkesin karşısına dikilen bariyerler ve insanların konuşmamayı seçmesi ile sembolleşen demokrasi krizi; bitmeyen ve bitecek gibi de durmayan doğa katliamları ve önlenmesi için çalışılmak bir yana eldeki yararlı metinlerin bile hedef gösterildiği kadın cinayetleri, hatta kadın kırımı. Kısaca ekonomik, sosyal ve ekolojik bir kriz ortamındayız. Daha da kötüsü çok uzun süredir bu kriz ortamında yaşıyoruz ve insanlar artık ülkeden umudunu kesmiş durumdalar.

‘Umutsuzluğa yanıt olmak için yola çıktık’

Yeşiller Partisi olarak bu umutsuzluğa yanıt olmak için yola çıktıklarını belirten Urbarlı, “Bugünün Türkiye’sinde Yeşiller Partisi sözünü söylemezse siyasi ortamda iklim krizi dile gelmez; Yeşiller Partisi sözünü söylemezse kısır tartışmalardan çıkıp geleceğin demokratik ve özgür ülkesini konuşamayız; Yeşiller Partisi sözünü söylemezse yine siyasi ortamda Kazdağları‘ndaki bir ağaç ile Hasankeyf‘teki bir ağacın sesi buluşamaz. Bu sesi buluşturma ihtiyacı ile yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşiller-Partisi-Es-Sozcusu-Koray-Dogan-Urbarli

Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Koray Doğan Urbarlı

Partinin odaklanacağı ilk konular

Parti olarak ilk odaklanılacak konular hakkında da bilgi paylaşan Urbarlı “İlk odaklanacağımız konu elbette bilinirliliğimiz ve örgütlenmemiz. Türkiye’de aşmamız gereken koca bir Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu var. İlk odaklanacağımız konular bu olacak” dedi.

Bunun sadece iç işlerine odaklanacakları anlamına gelmediğini belirten Urbarlı, “İklim krizi bu kadar can yakıcı hale gelmişken, orman yangınları devam ediyorken, kadın cinayetleri hız kesmeden sürerken nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız diyebilirim. İlk olarak da 25 Eylül’de gerçekleşecek İklim Grevi’ne herkesi çağırarak başlayayım sizin aracılığınızla” ifadelerine yer verdi.

Özkan: Adil ve ekolojik çözümler yeşil politikaya dayanıyor

Türkiye’nin çoklu bir kriz ortamında olduğunu vurgulayan Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Emine Özkan ise partinin kuruluş gerekçesini Yeşil Gazete’ye verdiği demeçte şu şekilde açıkladı:

Bugün Türkiye siyaseti dar bir alanda farklılıklara kapalı bir anlayışla hayat buluyor. Oysa ki Türkiye’de siyasetin çoğulcu ve demokratik bir anlayışla diyaloga açık şekilde gerçekleşmesine ihtiyaç var. Yeşiller Partisi ilkeleri doğrultusunda üreteceği politikalarla bunu sağlamayı hedefliyor.

Bununla beraber dünyada ekolojik ve toplumsal krizlerin bir arada ve birbirinin içine geçerek yaşandığı bir dönemdeyiz. Yeşil Partisi olarak bu krizlerin nedenlerinin ve sonuçlarının farkındayız. Gezegen üzerinde adil ve ekolojik çözümlerin yeşil politikalara dayandığını biliyoruz. Türkiye’nin de bu çoklu kriz ortamında üzerine düşeni yapması için çalışmak adına Yeşiller Partisini kurduk.

Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü

Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Emine Özkan

‘Erkek egemen yaklaşıma karşı çıkıyoruz’

Partinin kuruluş aşamasında geçen süreçte yapılan tüm işlemlerin merkezinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizme dayalı bir tutum olduğunu belirten Özkan,Keza katılımcı karar alma yöntemleri esas alınarak belirlenen on ilkemizden biri de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Feminizm. Yine kuruluşa giden yolda oluşturduğumuz parti programında da cinsiyet ve cinsellik başlığı altında partimizin bu konudaki yol haritasına dair detayları görebilirsiniz” dedi.

Kendisine Yeşil Parti tarafından getirilen politika önerilerinde ve partinin kendi iç işleyişinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ilkesinin nasıl hayat geçtiğini sorduğumuz Özkan, şu ifadelere yer verdi:

Öncelikle toplumda yaygın olarak gördüğümüz ve deneyimlediğimiz erkek egemen yaklaşıma karşı çıkıyoruz. Çünkü bu yaklaşımın cinsel yönelimi ne olursa olsun başta kadınları hatta norm olarak kabul ettiği erkekleri sürekli olarak şiddete maruz bıraktığını biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için en başta İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Bir toplumsal cinsiyet bakanlığı kurulmasını görev olarak kabul ediyoruz.

Kendi içimize döndüğümüzde ise kadınların ve LGBTQİ+ kişilerin siyasi karar alma mekanizmalarına katılımı için kota, seçimlerde ve söz almada fermuar sistemi gibi kuralları önemsiyor ve uyguluyoruz.

Yeşiller Partisi çözüm olarak ne öneriyor?

Yeşiller Partisi’nin programında öne çıkan çözüm önerileri ise şu şekilde sıralandı:

  • Karbonsuz ekonomi: Toplumsal ve siyasi yapıları, ekonomik ilişkileri ve dinamikleri yerinden sarsan iklim krizine, ekonomideki fosil yakıt bağımlılığı neden oluyor. Çözüm ekonominin karbonsuzlaştırılması. 2050’ye kadar fosil yakıt kullanımını tamamen terk etmeyi hedefliyoruz.
  • Yeşil Yeni Düzen: Enerji ve ulaşım altyapısının dönüştürülmesi, enerji verimliliği, iyi işler yaratılması ve hayat kalitesinin artırılması, müşterekleşme, sürdürülebilir turizm, küçük ölçekli tarım, bakım hizmetleri, alternatif ve enformel alanlardaki işler gibi ekonomik etkinliklerin teşvikiyle topyekûn bir dönüşüm.
  • Herkes için su hakkı: Su tüm insanların, diğer canlıların ve gelecek kuşakların vazgeçilmez hakkı olan bir müşterek. Yeşiller olarak, bozulmuş su döngüsünü onaran, tarımsal, evsel ve endüstriyel su kullanımında su tasarrufunu amaçlayan su politikaları geliştireceğiz.
  • Herkes için iyi, temiz ve sağlıklı gıda! Doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden tarımsal zehirleri yasaklayacağız. Çiftçileri şirketlere ve tarımsal zehirlere bağımlı olmaktan kurtaracak bir teşvik ve garanti altyapısı kuracağız. Bütüncül, onarıcı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla doğal kaynakların tüketilmesinin, toprak bozulumunun, ormansızlaşmanın ve çölleşmenin önüne geçeceğiz.
  • Cinsiyet ve Cinsellik: Hak, Eşitlik ve Özgürlük Alanı! Erkek egemen zihniyetin değişmesi, eşit yurttaşlık temelinde kadın, erkek, LGBTQİ+ tüm bireylerin özgürleşmesi için yapısal ve ilişkisel değişiklikleri her alanda sürekli kılmak için yola çıkıyoruz.

Yeşiller Partisi’nden Anadolu dillerinde merhaba

‘Başka bir dünya mümkün’

Geleceğin sözünü, gelecek kuşaklarla birlikte üretmek için yola çıktıklarını söyleyen Yeşiller Partisi, insanların doğayla uyum içinde, özgür ve eşit olarak yaşadığı başka bir dünyanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

Çoğulculuğa dayanan, çeşitliliği zenginlik sayan, şiddetsizliği temel alan, barış içinde yaşamı savunan, doğrudan demokrasiyi hedefleyen ve katılımcılığa dayanan şenlikli bir yapı kurduklarını açıklayan Yeşiller, temel ilkelerine inanan herkesi hayal ettikleri dünya gibi bir parti olma yolunda beraber yürümeye çağırıyor.

Yeşiller Partisi Kurucuları

Yeşiller Parti Meclisi Üyeleri

More in Yeşillerden

You may also like

Comments

Comments are closed.