EkolojiManşetYerel

Fethiye’deki ‘özel koruma bölgesi’nde yat limanına bakanlıktan onay

0

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akmarin Marina Yat Limanı ve Turizm İş. A.Ş.’nin Muğla‘nın Fethiye ilçesi, Karagözler Mahallesi‘nde bulunan kıyı kenar çizgisine 222 yat kapasiteli bir yat limanı inşası için yaptığı başvuruya  “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdi.

MA‘nın aktardığına göre, proje, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında denizden alan kazanmak üzere yaklaşık 3 bin 33,33 metrekarelik dolgu alanının yanı sıra karada kurulacak tesislerle birlikte toplam 12 bin 833, 392 metrekareyi kapsıyor.

3 bin 33,33 metrekarelik alanın doldurulması için 12 bin metreküpün üstünde çekirdek dolgu malzemesi (1-60 kg) kullanılması planlanırken, proje kapsamında çekek yerinin yapılması düşünülüyor.

Koruma altındaki alanda deprem ve tsunami riski de bulunuyor

Yat limanının yapılacağı alan “Onaylı Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”na göre “Kentsel Yerleşik Alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi (Fethiye-Göcek) ve Önemli Doğa Alanı” olarak tespit edilmiş.

Liman gerisinde kalan alanlar da “3. Derece Doğal Sit Alanı ve 3. Öncelikli Bölge” içerisinde yer alıyor. Aynı bölgede bölgede, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Ölüdeniz-Belceğiz-Kıdrak Turizm Merkezi, Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı, Küçük Kargı Tabiat Parkı, Ömer Eşen Tabiat Parkı, Katrancı Tabiat Parkı, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1. Derece Doğal Sit Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı, 3. Derece Doğal Sit Alanı ve Kentsel Sit alanları da bulunuyor.

Alt bölgenin tamamı ise depremden etkilenebilir, merkez yerleşimin kuzeyi ve alt bölgenin kuzey bölümleri tsunamiden etkilenebilir alanlar.

Şirket için planlarda değişiklik yapılacak

Yat mola hizmet alanları ise yine Akdeniz endemiği olan ve koruma altındaki “Posidonia oceanica” türünün yayılım alanında yer alıyor.

Fethiye Körfezindeki akıntı sirkülasyonunun sağlandığı, körfezin açık deniz giriş-çıkış kısmında ve deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede yer alan projenin ÇED raporuna göre, şirket bu nedenlerden kaynaklı 1/25.000 ölçekli Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planında Değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Fethiyeliler: Ekolojik yıkım niteliğindeki marina projelerinden vaz geçilmeli

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği (Fetder), Fethiye ilçesinde ardı ardına yapılmak istenen marina projelerin yaratacağı kirlilik ve ekolojik tahribata geçen yaz başında dikkat çekerek, ““Ekolojik yıkım niteliğindeki marina projelerinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz” demişti.

 

Fetder, Fethiye Körfezi’nin kirliliğinin ilçenin en önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Fethiye Körfezi’nin temizlenmesi için derhal harekete geçilmesini, aranacak çözümlerde bilimsel yöntemlerden ve katılımcı demokrasinin temel unsurlarından olan sivil toplumdan destek alınarak yol yürünmesini ve körfezimiz için ekolojik yıkım niteliğindeki marina projelerinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.

Hangi kanunlara ve koruma kararlarına aykırı?

  • Proje alanı; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının “Tanımlar” başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar içerisinde yer alıyor.
  • Planlanan “Yat Limanı Projesi” alanı içerisinde Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun, 13.11.1982 tarih ve A-4020 numaralı kararıyla 3. Dereceden doğal sit alanı bulunuyor. Ayrıca proje alanı 09.12.2006 tarih ve 26371 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde.
  • Alan, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları içinde bulunuyor.
  • 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar kapsamında.
  • 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde yer alan bölgede, ilgili kanunun 6. Maddesinde kıyıda imar planı kararı ile iskele yapılabileceği belirtiliyor.
  • Proje alanı 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları“nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” içinde.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.