Tarım-Gıda

FAO: “Biyo-yakıtlar aslında…”

0

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, biyo-yakıtlar ve sürdürülebilirlik ilişkisi üzerine bir rapor yayımladı.

Bu adresten ulaşılabilen ve indirilebilen rapor, “Biyo-yakıtlar ve sürdürülebilirlik: Biyo-yakıtlar ve ilgili ürünlere dair politikaların, trendlerin ve sürdürülebilirlik sorunlarının küresel bir değerlendirmesi” ismini taşıyor.

Rapor, FAO’nun Ticaret ve Pazarlar Bölümü tarafından hazırlandı. Yazımında Aziz Elbehri, Anna Segerstedt ve Pascal Liu görev aldı.

Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Enstitü’nün (IISD) raporun yayımlanmasından sonra hazırlayıp kendi sitesinde yayımladığı özet/görüş ise, raporun biyo-yakıtların çok boyutlu bir konu olduğunun altını çizdiğini belirtiyor.

FAO’ya göre biyo-yakıtların ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutlarını anlamak, arazi kullanımı değişiklikleri, gıda güvencesi ve iklim değişikliğiyle mücadele noktalarında önemli.

Bu anlamıyla FAO’nun da ekolojist ve yeşil düşüncenin on yıllardır savunduğu “bütüncül yaklaşım gerekliliği”ne artık tamamen ikna olduğunu söylemek mümkün.

Biyo-yakıt üretiminde sürdürülebilirlik sertifikalarının başarısını da değerlendiren rapor, yerel ve küresel bir çok etmen nedeniyle değişik gösteriyor olsalar da, ürünlerin genel bir değerlendirmesinin mümkün olabileceğini belirtiyor. Buna göre hurma yağı (palm oil) ve şeker kamışı “yüksek verimli” olsalar da, sürdürülebilirlik noktasında sorun teşkil edebiliyorlar. Soya fasulyesi yağı ise verimli bir ürün olmasına rağmen ekonomik olarak yeterli katma değer yaratamıyor. Tatlı sorgum, hint fıstığı ve manyok ise umut vaat eden ürünler arasında.

FAO’nun raporuna göre biyoyakıt tarım ve üretimi hükümetler tarafından verilen teşvikler “sayesinde” ayakta durabiliyor; aksi halde ekonomik anlamda pazarda tutunmaları mümkün değil.

Raporun değindiği başka bir nokta da, küçük ölçekli üretici ve çiftçi-dostu üretim ve pazarlama modellerinin geliştirilmesi gerekliliği.

Rapor bu adresten okunabilir ve dijital olarak indirilebilir.

 

(Yeşil Gazete)

 

More in Tarım-Gıda

You may also like

Comments

Comments are closed.