TürkiyeDoğaEnerjiManşet

Ekoloji Birliği Erdoğan’dan enerji ve maden yasasının veto edilmesini istedi

0

Ekoloji Birliği, geçtiğimiz günlerde yasalaşan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un tüm canlı yaşamını büyük bir yıkıma ve kırıma sürükleyeceği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı‘nca veto edilmesini istedi.

Ekoloji Birliği’nin talepleri

Birliğin, Cumhurbaşkanlığı’na ithafen yazdığı açık mektuptaki diğer talepleri ise şöyle:

  • Sağlıklı ve süregiden bir yaşamı yaratmanın tek yolunun ekolojik bütünlüğü ve dengeyi korumak olduğu bilincinin, yasa koyucular ve uygulayıcılar tarafından temel ilke edinilerek yasal düzleme taşınması,
  • Pandemi koşulları ve yasaklamalarla hayatın durma noktasına geldiği anlarda bile devam eden, maden ve enerji santrali projeleri ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin durdurulması,
  • Doğayı ve yaşamı tehdit eden tüm faaliyetlerin acilen durdurulması.

‘Dünyanın daha fazla enerji santraline ihtiyacı yok’

Mektupta, kanun teklifinin bilim insanları, meslek odaları ve ekolojistlerin görüşlerini bildirmelerine imkan tanımadan ve vatandaşların, ekoloji örgütlerinin imza kampanyaları, basın açıklamaları göz ardı edilerek kabul edildiği de belirtilerek şunlar denildi:

Dünyamızın ve insanlığın, ne daha fazla madene, ne daha fazla enerji santraline ihtiyacı vardır. Dünyamızın ve insanlığın, yaşam alanlarının daha fazla talanını, ekolojik sistemin daha fazla tahribatını doğal döngü içinde onaracak imkanı ve zamanı kalmamıştır.

Ayrıca, mektupta yasayla kamu yararının değil sermayenin yararının gözetildiğine de vurgu yapıldı.

Yasada neler var?

AKP‘li milletvekillerinin imzasıyla sunulan ve geçtiğimiz günlerde yasalaşan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki bazı maddeler ise şöyle:

  • Maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleriyle çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belge aranılması zorunluluğu kalkıyor.
  • Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde dört gecikme zammı uygulanacak. Bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunlu olacak. Aksi durumda ruhsat iptal edilecek.
  • Doğalgaz üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine bağlantı yapılarak üretilen doğalgaz, dağıtım şirketince öncelikle satın alınacak.
  • Lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi amaçlanıyor.
  • Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020’de tahsil edilmesi gereken idare payı, başvuru şartı aranmaksızın 20 Aralık 2021’e kadar ertelenecek.
  • Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki dağıtım şebekesi, tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisi olarak tanımlanacak.

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.