KentManşet

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği yenilendi

0

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın hazırladığı Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği‘nin yenilenmiş hali,  bugünkü Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada hali hazırdaki yönetmelikte yer alan eğlence yerleriyle ilgili bazı hükümlerin Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği belirtiliyor, bu nedenle yeni yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı kaydediliyor.

Yeni yönetmelik kapsamında “şehre özel gürültü yönetimi, açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı, havai fişeğe izin şartı, gürültüye sürekli izleme sistemi, şantiyelere zaman ayarı, tarihi yapılara gürültü kalkanı, 81 ile gürültü haritası yapılması” konularında düzenlemeler yapıldı. Böylece şehre özel gürültü yönetimi uygulanacak.

Yönetmelikle müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatlerinin, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilmesi kararlaştırıldı.

Açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı

Açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı kapsamında yapılan düzenlemeye göre, gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle, açık havada gerçekleştirilen etkinlikler 10.00-01.00 saatleri arasında yapılacak. Müzik yayını yapan işyerlerine ayrıca hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek. Akustik raporların aynı takvim yılı içinde üç ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecek.

Yönetmelikle havai fişek kullanımı için de zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi.

Ayrıca müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve “sürekli izleme sistemleri” ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanacak.

Müzik yayını yapan deniz araçları için, müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.

Yönetmelikle şantiyelerde yaşanan gürültüye de zaman ayarı getirildi.

Buna göre, yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarihi bölgelerde gürültü ve titreşim ölçülecek

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlendi. Bu sınır değerler tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak titreşim ölçümlerine göre kısıtlanabilecek.

Yönetmelikle ayrıca stratejik gürültü haritası olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının üç yıl içerisinde hazırlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Bu kapsamda Bakanlıkça hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacak.

More in Kent

You may also like

Comments

Comments are closed.