Doğa MücadelesiManşet

Çanakkale Karabiga’ya yeni termik santral tehdidi

0

Çanakkale Karabiga’da Cenal (Cengiz-Alarko) Termik Santrali yanına Ağan Termik Santrali yapılmasına dair gelişmeler yaşanıyor. 7 Ocak Perşembe günü Karabiga Belediyesi encümeninde imar izni konusunda karar görüşmesi yapılacağı, Belediye’nin de onay vereceğine dair bilgiler üzerine İda Dayanışma Derneği bir basın açıklaması yaptı.

9

Ardı ardına açıklanan termik santral projeleriyle Çanakkale üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Son gelişmeler 7 Ocak Perşembe Karabiga Belediyesi encümeninin inşa edilmek istenen Ağan Termik Santrali’ne de imar izni verileceği yönünde. Projeye göre Ağan Termik Santrali dava süreci devam etmekte olan Cengiz Holding ve Alarko Holding ortak iştirakı Cenal Enerji’nin üstlendiği CENAL Termik Santrali’nin hemen yanına yapılacak. Biga Yarımadası’nda yoğunlaşan termik santral projeleri tamamlanırsa bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bölge sakinlerinden Akdeniz foklarının ne olacağı ise meçhul.

Ağan Termik Santral’ine belediye encümeni tarafından imar izni verileceği yönündeki gelişmeler ışığında Çanakkale’de aktif faaliyet gösteren İda Dayanışma Derneği konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. 19 bin megawatı aşacak termik santrallerin Biga Yarımadası’nın verimli topraklarını ve havasını zehirleyeceğinin belirtildiği açıklamada başta Çanakkale milletvekilleri ve yerel yönetimlerin sorumlulukları hatırlatılarak, bölgeyi abluka altına alan termik santral projelerinin bölgedeki ekosisteme kalıcı hasarlar vereceğinin altı çizildi.

İda Dayanışma Derneği tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:

Çanakkale Tarımına Termik Santral Darbesi !

Çanakkale İli sınırları içerisinde, verimli Biga Yarımadası toprakları ve tarımını başta olmak üzere yine doğrudan insan sağlığını olumsuz etkileyecek Termik Santral Projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Bir başka ifade ile; kapitalist emperyalist sistemin vahşi yüzü, kendi krizlerini aşmak üzere topraklarımızda doğa talanına ve ekosistem yağmasına kesintisiz devam ediyor.

Şöyle ki; haritada Çanakkale İli’nde Lapseki İlçesinin, Güreci köyünden Bandırma’ya kadar devam eden hatta kurulu olanlar ile birlikte toplam 19 bin megawatı aşan kapasitede planlanan kömürlü termik santraller hakim ve etkili rüzgarlar ile birlikte öncelikle tüm Biga Yarımadası’nın verimli topraklarını ve havasını asit yağmurları ve kül tozunması ile zehirleyecektir. Yöredeki termik santral ruhsat alanları o kadar iç içe geçmiştir ki, zaman zaman ruhsat alanları birbiri ile geçişgenlik göstermektedir.

7

Eğer sözkonusu termik santraller, yani toplam 19 bin megawat kurulu güçten fazla santral bu bölgeye kurulacak olursa yakılacak en az 50 milyon ton kömür ve atık olarak çıkacak 30 milyon ton nerelerde depolanacak ?

Bölgemizde hava soluyan insanlar başta olmak üzere, su kaynaklarını, barajları, meraları, böcekleri, fokları, kuşları kısacası tüm canlı yaşamını ve ekosistemi çok olumsuz etkileyecek bu termik santraller Çanakkale tarımını da bitirecektir.

Özellikle hayvancılıkta Türkiye’nin Hollandası diye tabir edilen Biga Tarımı ve toprakları da bu durumdan en büyük zararlı payı alacaktır. Biga İlçesi tüm değerlerini (etini, sütünü vb.) kaybedecek, ve ileride telafisi, onarımı mümkün olmayacak büyük bir doğal felaket yaşayacaktır.

8

Soruyoruz; daha yenilerde Paris’te düzenlenen İklim Konferansında, kirletici ve zehirli emisyonları azaltmak amacı ile kısa orta vadede fosil yakıtlar ile çalışan termik santrallerin azaltılması kararı verilmiş iken, bölgemizde ve ülkemizde kömürlü termik santrallerde ısrarcı olunması nasıl açıklanabilir ?

Tüm Dünya yenilebilir enerji kaynaklarına yönelirken bölgemizde başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir ve sonsuz kaynaklara yatırım yapılmamasının sebebi nedir ?

Bölgemizdeki bu yanlış, çarpık enerji ve sanayi yatırımları başta Bern Sözleşmesi olmak üzere Ülkemiz tarafından imzalanmış başka birçok diğer Uluslar arası sözleşmelere de aykırıdır.

Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin toplam kurulu gücünün neredeyse ¼ üne varan kısmını Lapseki, Karabiga, Bandırma hattında kurmayı planlamak insafsızlıktır.

Tüm bunların sorumlusu şimdiki idare ve siyasi iktidardır. Başta iktidar milletvekilleri olmak üzere Çanakkale milletvekillerinin hepsinin sorumlulukları vardır.

Bir zamanlar Bayramiç Evciler Köyünde köylülerin hesap sorduğu, o zamanlar altın tekellerinin avukatlığına soyunarak “Kazdağlarından bir tek dal kestirmeyeceğiz” diye nutuk çeken Mehmet Daniş sorumludur. Nasıl bir aymazlık ise Mehmet Daniş’in Tarım Bakan Yardımcısı olarak Çanakkale tarımını geliştireceği ifade edilmektedir.

Termik Santraller kurulurken, onlara “yardım ve yataklık yapan”, yine bugünlerde Ağan Santralına Belediye Encümeninden imar ruhsatı verme hazırlıkları yapan işgüzar Karabiga Belediye Başkanı da sorumludur.

Başta kaçak santral CEN-Al olmak üzere hemen tamamı için İdare Mahkemesi tarafından ÇED iptal kararları verilmiş olan, termik santrallerin inşaat ve işletmelerine izin veren, hukukun arkasından dolanarak mahkeme kararlarının uygulanmasını kolaylaştırmayan, görevlerini tam yapmayan İl yöneticileri de sorumludur.

İlimizde kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen iptal edilen ÇED’lere dayanarak verilen lisansları iptal etmeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da açıkça suş işlemektedir.

Karabiga, Biga İlçesi başta olmak üzere tüm Biga Yarımadası topraklarını, havasını, suyunu zehirleyecek, insan sağlığını olumsuz etkileyecek tüm bu planlara karşı durmayan başta milletvekilleri, olmak üzere tüm bürokratları, Çanakkale halkı hiç de güzel anmayacaktır. Yeri ve sırası geldiğinde tabii ki hesap soracaktır.”

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.