EnerjiManşet

[Bonn 2017] Yüzde 100 yenilenebilir enerji ile ihtiyaçları karşılayabilmek mümkün mü?

Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi (LUT) ve Energy Watch Group’un (EWG) birlikte hazırladıkları çalışma yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçişin uzun dönemli bir vizyon değil somut bir gerçek olduğunu ortaya koydu. Rapor, dün Bonn’da düzenlenen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP23 sırasında düzenlenen “Küresel Yenilenebilir Enerji Çözümleri” (GRESS) toplantısında sunuldu.

Rapora göre, tamamıyla yenilenebilir enerjiye dayalı bir küresel elektrik sisteminin tüm yıl boyunca ve her saatte uygulanabilirliği mümkün ve büyük oranda fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye dayalı mevcut sistemden daha uygun maliyetli.

“Yenilenebilir enerjiye geçiş bir siyasi irade meselesine dönüştü”

Tüm mevcut yenilenebilir enerji potansiyeli ve depolama dahil tüm teknolojilerle 2050 yılına kadar tüm küresel elektrik arzını karşılamaya yetecek güvenli enerji üretimi mümkün.

Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi Güneş Ekonomisi Profesörü ve EWG Bilim Kurulu Başkanı Christian Breyer, “Elektrik sisteminin tamamıyla karbonsuzlaştırılması, bugünkü mevcut teknolojili sistemle karşılaştırıldığında, 2050 yılında az maliyetli sistemde daha kolay olacak. Yenilenebilir enerjiye geçiş, artık teknik fizibilite ya da ekonomik rantabilite konusu olmaktan çıktı ve bir siyasi irade meselesine dönüştü”, açıklamasında bulundu.

2050’ye kadar 35 milyon istihdam

%100 yenilenebilir enerjiye geçiş, elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonları sıfırlayacak ve enerji üretiminde yaşanan toplam kaybı çok büyük oranda azaltacak. 2050 yılına kadar, bugünün istihdam rakamlarının üzerine 17 milyon iş ekleyerek, 36 milyon kişiye iş imkanı yaratacak.

“Kömür, nükleer, doğal gaz ya da petrol kullanımın arttırılmasına yönelik her tür planın durdurulması şart”

EWG Başkanı Hans-Josef Fell açıklamasında: “Fosil yakıtlara ya da nükleere bir dolar daha yatırmak için hiçbir sebep yok. Yenilenebilir enerji etkin maliyetli enerji sağlıyor. Kömür, nükleer, doğal gaz ya da petrol kullanımın arttırılmasına yönelik her tür planın durdurulması şart. Yenilenebilir enerjiye ve gerekli depolama ve şebeke altyapılarına daha fazla yatırım kaydırılması gerekiyor. Bunların haricindeki her şey gereksiz maliyetlere ve küresel ısınmayı arttırmaya neden olacaktır”, dedi.

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Enerji