Yemen kıtlıkla mücadele için acil yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım ortakları tarafından bugün yayımlanan son Bütüncül Gıda Güvenliği Evre Derecelendirmesi analizine göre Yemen’de çatışmalardan dolayı ciddi gıda güvensizliği 17 milyondan fazla insanı tehdit ediyor.

22 vilayetten 20’si gıda güvensizliği evrelerinden “acil durum” veya “kriz” seviyesinde bulunuyor. Halkın üçte ikisi şu an açlıkla karşı karşıya ve acilen hayat ve geçim kurtarma yardımına ihtiyaç duyuyor. İlave insani ve geçim desteği olmadan Taiz ve Al Hudaydah-ki bu iki şehir Yemen nüfusunun dörtte birini oluşturuyor-kıtlığa girme tehdidiyle karşı karşıya.

Gıda güvensizliği seviyesi bakımından yaklaşık 17 milyon insanın “acil durum” veya “kriz” durumunda olduğu Yemen halen dünyada en kötü açlık krizlerinden biriyle karşı karşıya. Bu rakamlar Haziran 2016’dan beri yüzde 21 artışa işaret ediyor ve Acil Gıda Güvenliği ve Beslenme Değerlendirmesi’nin Şubat 2017 bulgularının altını çiziyor.

Çatışmalar gıda güvensizliğini tetikliyor

Ülkedeki çatışma ortamı gıda güvenliği ve geçim kaynakları üzerinde çok yıkıcı bir etkiye sahip. Yemen’deki ailelerin neredeyse yüzde 80’i krizden önceye göre daha kötü ekonomik koşullara sahip olduğunu bildiriyor.

Yerel üretimdeki düşüş, insani ve ticari ithal ürünlerinin parçalanması, artan gıda ve petrol fiyatları, işsizliğin iyice yükselmesi, gelir kaybı, gıda yardımı sağlayan BM kurumlarının görece daha düşük kaynaklara sahip olması, kamu hizmetlerinin ve sosyal güvenliğinin çökmesi daha kötü bir gıda güvensizliği ortamına yol açan başlıca faktörler.

Geleneksel olarak gıda üretim vilayetleri olan Taiz ve Al Hudaydah son iki yılda çatışmaların yoğunlaştığı şehirler olarak dikkat çekiyor. Bu iki vilayet ülkede küresel akut kötü beslenme olarak en yüksek değerlere sahip durumda. Bu oran Taiz’de yüzde 17; Al Hudaydah’da ise yüzde 25 seviyelerinde seyrediyor.  Dünya Sağlık Örgütü tarafından konulan acil eşik ise yüzde 15.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Yemen Temsilcisi Salah Hajj Hassan “Çatışmalar tarımsal geçim kaynakları üzerinde çok yıkıcı bir etkiye sahip. Mahsul ve hayvan üretimi kriz öncesine göre çok ciddi seviyede düşüş gösterdi.” dedi.  FAO Temsilcisi Hassan “Sadece hayatları değil geçim kaynaklarını da kurtaracak gıda ve tarım yardımını içeren insani yardım müdahalesi kesinlikle çok önemli.” diye ekledi.

Dünya Gıda Programı Temsilcisi ve Yemen Ülke Direktörü Stephen Anderson çatışmaların tırmandığı iki yıl öncesine göre durumun hızlıca çok daha kötü hale geldiğini bildirdi.  Anderson “Yemen’deki süren çok şiddetli gıda güvenliği ve beslenme durumu ihtiyaç halindekilere acil, yeterli ve sürdürülebilir gıda, beslenme ve diğer yardımları ulaştırarak onları kıtlığa girmekten kurtarmak için önemli finansal kaynaklara ihtiyaç duyuyor.” dedi.

UNICEF Temsilcisi Dr Meritxell Relaño da “Yemen’in son dönem tarihinde en yüksek seviyede akut kötü beslenmeyi görüyoruz. 2.2 milyonun üzerinde çocuk akut kötü beslenmeden mustarip durumda ve bunların 462 bini Ağır ve Keskin Kötü Beslenme (SAM) aşamasında bulunuyor. Devam eden çatışmalar ve gıda güvensizliğinin Yemen’deki çocukların genel gelişimi ve sağlığı üzerine uzun vadeli yansımaları olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Devamlı gıda güvensizliği geçim yollarına zarar veriyor

Kızıl deniz kıyılarında son aylarda yaşanan çatışmalar Yemen’in en büyük limanı Al Hudaydah’a ciddi zarar verdi. Bu da gıdasının yüzde 90’nı ithal eden ülkede ciddi yıkıma yol açtı. Kısıtlamalar ve botların kaybı önemli bir gıda ve gelir kaynağı olan balıkçılığı da yok etti.

Kıyı boyunca yaşanan güvensizlik ortamı ülkenin en önemli yerel üretim kaynağı tahılı da etkileyecek. Ticarete de zarar verecek bu durum daha fazla insanın evlerini terk etmesine yol açacak ve mevcut gıda varlığına da çok zarar verecek.

Yemen’de yaklaşık milyon aile tarımdan hayatını kazanırken şimdi tohum, gübre ve sulama için yakıt gibi kritik tarım kaynaklarına ulaşamıyor.

Yemen’deki Birleşmiş Milletler insanların giderek artan ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım organizasyonlarına bölgeye yardım ulaştırabilmesi için önkoşulsuz ve sürdürebilir erişim sağlanmasının kolaylaştırılması için taraflara çağrısını tekrarlıyor.

 

(Yeşil Gazete, FAO)