İklim Dostu Enerji Politikaları ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı

Yeşil Düşünce Derneği, İstanbul Politikalar Merkezi ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın yürüttüğü “Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” projesi kapsamında düzenlenen “İklim Dostu Enerji Politikaları ve Yeşil Ekonomi” çalıştayı 8 Eylül Perşembe günü Karaköy Minerva Han’da gerçekleştirildi.

70

Çalıştayın ilk konuşmacısı Güneş Gönüllüsü Alper Öktem, Almanya’daki enerji dönüşümünü anlattı. Almanya’da yerel yönetimlerin güneş enerjisine verdiği maddi desteği aktaran Öktem, Almanya’da çatıya kurulan fotovoltaik panel maliyetlerinin %30’unun yerel yönetimler tarafından hibe edildiğini söyledi. Tüketici açısından ise güneş enerjisi üretip satmanın getirisinin, bankaların verdiği birikim getirilerinden çok daha fazla olduğu için güneş enerjisinin bir yatırım aracı olarak görülmesinin yenilenebilir enerji için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Almanya’daki 100bin Çatı projesinden yola çıkarak yenilenebilir enerji dönüşümünde başarıya ulaşmak için net bir hedef konulması gerektiğini söyledi.

Alper Öktem

Alper Öktem

İkinci oturumda konuşan Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Öget Nevin Cöcen, yerel yönetimlerin enerji dönüşümündeki öneminden bahsederken, yerel aktörlerin güçlendirilmesi, coğrafyadaki kaynakların bilgisine sahip olmayı, finansal çözümleri, yeni yerel yönetim modellerini ve kentsel planlamanın enerji tüketimini azaltmaya hizmet etmesini atılacak stratejik adımlar olarak gösterdi.

Öget Nevin Cöcen,

Öget Nevin Cöcen,

Çalıştayın son konuşmacısı SolarBaba kurucusu Ateş Uğurel ise Türkiye’nin dünyada en çok güneşle su ısıtan ikinci ülke olarak muazzam bir güneş enerjisi kaynağı olmasına rağmen bu fırsatın değerlendirilememesine çetrefilli ve değişken bürokratik süreçlerin engel olduğunu belirtti. Türkiye’de güneş enerjisi talebi 5.5GW iken bürokratik engeller nedeniyle kabul edilen enerji yatırımının 0.6GW’da kaldığını ekledi. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımları ile orantılı olduğunun altını çizen Uğurel, 2026’da güneş enerjisinin en ucuz ve en temiz enerji kaynağı olacağını söyledi.

Ateş Uğurel

Ateş Uğurel

Güneş enerjisi aynı zamanda yarattığı istihdam ile de diğer enerji alternatiflerinin önüne geçiyor. Doğalgazda megavat (MW) başına 5, kömürde 7 kişiye istihdam yaratılırken, güneş enerjili elektrik üretiminde MW başına 20 kişiye istihdam yaratılıyor. Uğurel, bu rakamlara göre Türkiye 2023’te 23GW güneş enerjisi koyarsa 3.5 milyon işsizin olduğu bu ülkede 400bin yeni istihdam yaratılabileceğini belirtti.

72

Çalıştay devamında İklim Dostu Enerji Politikaları atölye çalışması ile devam etti. Katılımcılar Türkiye’de yenilenebilir enerjinin durumu, sektör, politikalar ve mevzuat teşvik sistemi ile Türkiye’de küçük çapta yenilenebilir enerji üretiminde durum, bireysel üretim, enerji kooperatifleri, yerel girişimler, belediyelerin rolü başlıklarını tartıştılar.

Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

65

Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

Bu yazı yesildusunce.org/ dan alınmıştır

64-ozgecan-kara

 

 

Özgecan Kara