Sivil Toplum

Bizsiz Anayasa Olmaz

0

Sivil toplum örgütleri, yeni anayasa sürecine katılımı güçlendirmek için ortaklaştılar ve 7 Mart’tan beri sürdürdükleri kampanya ile sesleniyorlar: Bizsiz Anayasa Olmaz.

Kampanyaya destek veren, Türkiye genelinden 150’ye yakın sivil toplum örgütü, farklı çalışma alanlarından ve dünya görüşlerinden. Ancak hep beraber “Bizsiz sivil, katılımcı, demokratik anayasa olmaz.” diyorlar. Kampanyanın internet sitesinde anayasa önerileri, haberler ve makalelerin yanı sıra karikatürist Sarkis Paçacı‘nın anayasa konulu çalışmaları da yer alıyor. Bir de tanıtım videosu hazırlanmış.

7 Mart tarihinden beri süren kampanya, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin desteğini bekliyor. Hedef, daha fazla düşüncenin Meclis ile kamuoyu tarafından öğrenilmesi, tartışılması.

Kampanya sonunda sivil toplum örgütlerinin TBMM’ye sunduğu görüşler bir araya getirilecek
kamuoyu ile paylaşılacak. Daha sonra, Komisyon tarafından hazırlanacak olan yeni anayasa taslağı ile sivil toplum örgütlerinin görüşleri karşılaştırılarak, taleplerin anayasaya ne ölçüde yansıdığı rapor ile belgelenecek.

Sivil toplum örgütleri Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu‘na önerilerini yazılı olarak 30 Nisan tarihine dek sunabiliyor.

Kampanya, bir yılı aşkın süren diyaloğun sonucu

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi‘nin (STGM) koordinasyonuyla 2011 yılı boyunca Türkiye’nin yedi bölgesinde yeni anayasa konulu pek çok toplantı düzenlenmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara’da Sivil Sesler Festivali’nde buluşan STÖ’ler ortak metin belirlemişti. Bu metinde demokratik Türkiye için çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı ve ekolojik anayasanın gerekliliği ifade edildi. Yeni anayasanın çoğunluk değil çoğulculuk eksenli bir süreç içinde hazırlanması gerektiğinin altını çizildi. Toplumun hiçbir kesiminin dışlanmadan hareket edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Metinde, “Yeni anayasa hazırlık sürecinin; din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, cinsiyet kimliği, engellilik, politik, ekonomik, felsefi farklılık ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun her kesiminin katılımda fırsat eşitliğine sahip olduğu bir süreç olmalıdır.” dendi.

 

Bizsiz anayasa olmaz” demek için:

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi için STGM’den Kampanya Koordinatörü Özgür Mehmet Kütküt ile iletişime geçebilirsiniz.

Kampanyanın internet sitesinde, kullanıma açık pek çok poster, banner ve logo yer alıyor. Bunlar kişisel ve kurumsal sitelere eklenebilir; kampanya duyuruları sosyal medyada takip edilerek paylaşılabilir.

Kampanyayı internet ve sosyal medyada takip etmek ve desteklemek için:

http://www.bizsizanayasaolmaz.org

http://www.facebook.com/bizsizanayasaolmaz

http://www.twitter.com/BizsizOlmaz

TBMM Yeni Anayasa sitesi:

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/

 

Haber: Murat Köylü, bizsizanayasaolmaz.org

 

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.