Sivil ToplumTürkiye

AYM, İçişleri Bakanlığı’na tanınan derneklere kayyım yetkisini iptal etti

0
AYM

Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanlığı’na derneklerin organlarını geçici olarak görevden alma, faaliyetten alıkoyma ve yönetimine kayyım atama yetkisi veren kuralı iptal etti. İptal edilen kural, Dernekler Kanunu’nun 30/A maddesinde “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar” kapsamında düzenlemeler içeriyordu.

Kuralı “dernek kurma özgürlüğüne” aykırı bulan AYM’nin gerekçesi; iptal edilen düzenlemede, kayyımın ne kadar bir süreyle atanacağına yönelik hüküm bulunmaması.

İptal başvurusunu CHP yapmıştı

Kuralı AYM’ye götüren CHP iptal başvurusunda kanundaki kurallarla, örgütlenme özgürlüğünün gerekli ve ölçülü olmayacak şekilde sınırlandığı, dernek ve vakıfların anayasal ve uluslararası insan hakları standartlarına aykırı şekilde denetim altına alındığı ve kuralların amacının sivil toplumu kontrol altına almak olduğunu belirtmişti.

Başvuruda, denetim görev ve yetkisinin rastgele ve belirsiz bir biçimde genişletildiği, derneklerin idarenin keyfî müdahalelerine karşı korunmasız bırakıldığı; düzenlemedeki belirsizlik nedeniyle, hakkında ceza davası açılmayan dernek organı üyelerinin de görevden uzaklaştırılabildiğine dikkat çekilmiş;  düzenlemenin soyut olduğunu ve “ölçüsüz bir sınırlamaya neden olduğunu” vurgulamıştı.

Kararı T24’e değerlendiren avukat Kerem Dikmen de “AYM daha sınırlı bir alanda hareket etmiş ama neticede bu kuralın olduğu Dernekler Kanunu 30/A maddesi tümüyle iptal edildi. İçişleri Bakanlığı’nın ‘soruşturma aç’ dediği polislerin hazırladığı fezlekelerin otomatik ceza davasına dönüştüğü bir Türkiye’de, kovuşturma açılmasını sebep olarak gösterip derneklere kayyım atamak, İçişleri Bakanlığı’na dernekleri istediği gibi yönetme yetkisi vermekte. Bu anlamda olumlu bir karar” dedi.

Düzenleme kapsamında Bakanlık, bir dernek organı veya üyelerine, dernek faaliyetleri kapsamında ceza davası açıldığında görevden alma ve kayyım atama gibi yetkiler veriyordu.

Karar, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. TBMM’nin bu sürede yeni bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor.

AYM: Ölçüsüz bir sınırlandırma

Kuralı inceleyen AYM, düzenlemedeki belirsizliklere dikkat çekti ve öncelikle dernek faaliyetleri kapsamında hakkında ceza davası açılarak kovuşturma başlatılan kişi ve organların, sulh hukuk mahkemesi kararıyla geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının, suçla etkin şekilde mücadelede zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığını belirtti.

AYM, söz konusu düzenlemede, görevden uzaklaştırma tedbirinin ne kadar süre devam edeceğine ilişkin bir süre sınırının da olmadığına dikkat çekerek “kuralın dernek kurma özgürlüğü yönünden orantısız, dolayısıyla ölçüsüz bir sınırlamaya neden olduğu” değerlendirmesi yaptı.

Kişiye açılan dava sürerken kovuşturmadaki koşullar değiştiği takdirde, görevden alma kararının nasıl sürdürüleceğine dair de düzenlemede bir hüküm olmadığında dikkat çeken Yüksek Mahkeme, kayyım atamanın “başvurulabilecek son çare ve alınabilecek en hafif önlem olmadığına” vurgu yaptı.

‘Atamaları dernek yapabilir’

Geçici olarak görevden uzaklaştırılan organların ve üyelerin yerine mahkeme kararıyla kayyım atamak yerine, derneklerin bizzat kendisinin atama yapabileceğine işaret eden AYM, kararında “Atamanın nasıl yapılacağının her bir derneğin kendi tüzüğünde bizzat kendisi tarafından belirlenmesi, görevden alınan organların ve üyelerinin yerine doğrudan derneğin kendisi tarafından atama yapılması dernek kurma özgürlüğüne daha hafif müdahale oluşturan bir araçtır” değerlendirmesi yaptı. Kararda, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan tüzel kişi hakkında idari para cezası uygulanmasının gerçek kişilerin masumiyet karinesini ihlal ettiğine de dikkat çekildi.

694 örgütten tepki: Tarafların görüşleri alınmadan böyle teklifler yapılmamalı

Kanun teklifinin AYM’den dönmesine ilişkin bir açıklama yayımlayan 694 hak örgütü, altı kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin, başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırı olduğuna dikkat çekti.

Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlandığına dikkat çeken örgütler, İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içerdiğini de vurguladı.

Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri teklifin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep etti.

  1. İnsan Hakları Derneği
  2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
  3. İnsan Hakları Gündemi Derneği
  4. Hak İnisiyatifi Derneği
  5. Yurttaşlık Derneği
  6. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
  7. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
  8. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
  9. Sivil Alan Araştırmaları Derneği
  10. Civil Rights Defenders
  11. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
  12. Medya Araştırmaları Derneği
  13. Kaos GL Derneği
  14. Göçmen Dayanışma Derneği
  15. Mimoza Kadın Derneği
  16. Rosa Kadın Derneği
  17. Van Star Kadın Derneği
  18. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
  19. Barış Vakfı
  20. Özgür Renkler Derneği
  21. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
  22. Diyarbakır Tuay-Der
  23. Rengarenk Umutlar Derneği
  24. Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği
  25. Ardıç Dayanışma Derneği
  26. Günebakan Kadın Derneği
  27. Serhat Göç Araştırma Derneği
  28. Aydın Kadın Efeler Derneği
  29. MED TUHAD FED
  30. Alevi Düşünce Ocağı Derneği
  31. 17 Mayıs Derneği
  32. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi
  33. KESK/Eğitim Sen
  34. Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği
  35. Eğitim Sen Yalova Şubesi
  36. ÜniKuir – Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği
  37. Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
  38. Van Hakkari Tabip Odası
  39. Eğitim Sen Van Şubesi
  40. Van ÇEV-DER
  41. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
  42. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
  43. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
  44. Ege Kadın Buluşması Platformu
  45. Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
  46. DİSK/Genel-İş
  47. AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği
  48. Eğitim Sen Mersin Şubesi
  49. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
  50. Çukurova Göçder
  51. Yurttaş Girişimi
  52. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
  53. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
  54. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
  55. Aydın LGBTİ+ Dayanışması
  56. Aydın Liseli LGBTİ+
  57. Diyarbakır Şehir Plancıları Odası
  58. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
  59. İsmail Beşikci Vakfı
  60. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
  61. 29 Ekim Kadınları Derneği
  62. İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği (İDA)
  63. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
  64. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  65. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği
  66. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  67. Özgürlük için Hukukçular Derneği
  68. Ege TUHAY-DER
  69. Van KESK Şubeler Platformu
  70. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı
  71. Mardin Ekoloji Derneği
  72. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
  73. Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
  74. Gençlik Örgütleri Forumu
  75. Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şubesi
  76. Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı
  77. IPS İletişim Vakfı / bianet
  78. Van Diş Hekimleri Odası
  79. Konak Belediyesi Kent Konseyi
  80. İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği
  81. Göç İzleme Derneği
  82. Diyarbakır Barosu
  83. Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  84. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
  85. Kürt Araştırmaları Derneği
  86. Direnişin Renkleri
  87. İzmir Suruçlular Derneği
  88. İmece Dostluk Dayanışma Derneği
  89. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
  90. Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği
  91. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
  92. Edirne Otizm Derneği
  93. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Karşıyaka Şubesi
  94. İzmir Alevi Kültür Derneği
  95. Filmmor
  96. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
  97. Turizm ve Folklor Eğitim Merkezi
  98. Diyarbakır Hak İnisiyatifi
  99. Doğal Denge Derneği
  100. İzmir Kent Konseyi
  101. Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği
  102. Hatay Defne Kadın Emeği Derneği
  103. Alevi Kültür Dernekleri Bayraklı Şubesi
  104. Kampüs Cadıları
  105. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği
  106. Kazdağları İstanbul Dayanışması
  107. Türk Tabipleri Birliği
  108. Yaya Derneği
  109. Engelliler ve Gençlik Derneği
  110. Doğa Dostları Derneği
  111. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
  112. Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
  113. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
  114. Halkların Köprüsü Derneği
  115. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
  116. Elih (Batman) Dernekleri Federasyonu
  117. Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
  118. Demokratik Alevi Dernekleri
  119. Koruyucu Aileler Yardımlaşma ve Yaygınlaştırma Derneği
  120. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi
  121. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi
  122. Avrupa Yakası Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
  123. İstanbul Avcılar Bismil Derneği
  124. Aliağa Çağdaş Yaşam Gönüllüleri Derneği
  125. Mersin Dersimliler Derneği
  126. Ege Barış ve İletişim Derneği
  127. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi
  128. FİSA Çocuk Hakları Merkezi
  129. Anadolu Kültür
  130. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği
  131. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği
  132. BoMoVu
  133. Research Institute on Turkey
  134. DKDER Dostluk ve Kültür Derneği
  135. Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS)
  136. Engelliler Konfederasyonu
  137. İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma Ve Kültür Evi Derneği
  138. İzmir Ege Kardelen Engeliler Dernegi
  139. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
  140. Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği-Mersin
  141. Kayy-der
  142. Sivil Toplumda Kadın Derneği (STKD)
  143. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şubesi
  144. Pir Sultan Abdal Derneği
  145. Karakoçan Dernekleri Federasyonu
  146. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
  147. The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ) / Gazetecilikte Kadın Koalisyonu
  148. İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu
  149. Diyarbakır KESK Kadın Platformu
  150. DİSK Emekli-Sen
  151. Tüm Emekli Sen Gümüşhacıköy Temsilciliği
  152. The Arrested Lawyers Initiative
  153. Alevi Kültür Dernekleri Bornova Şubesi
  154. Vicdani Ret Derneği
  155. Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği
  156. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
  157. Alevi Kültür Derneği Burhaniye Şubesi
  158. Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği
  159. Şiddetsiz Toplum Derneği
  160. Yenimahalle Tüketici Hakları Derneği
  161. İzmir Engelsiz Sanat Derneği
  162. İfade Özgürlüğü Derneği
  163. Renk Otizm Derneği
  164. Van Gevaş Daldere Derneği
  165. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği
  166. Bingöl Yayladere Haktanır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
  167. Aydıncık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
  168. Nilüfer Kent Konseyi
  169. TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
  170. Engelsiz Bileşenler Federasyonu
  171. Tüm Emekliler Sendikası
  172. Türkiye Kent Konseyleri Platformu
  173. Odunpazarı Kent Konseyi
  174. Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi
  175. Samsun Alevi Kültür Merkezi Derneği
  176. Dikili Kadın Platformu
  177. Fethiye Kadın Dayanışma Derneği
  178. Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği
  179. Mülkiyeliler Birliği
  180. Dijital Düşün Derneği
  181. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi
  182. ÇAÇAv. Gençlik Ağı
  183. On Ekim Dayanışması
  184. Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği
  185. SPoD – Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
  186. Şanlıurfa Özel Bireyleri Destekleme Eğitim ve Dayanışma Derneği
  187. Şanlıurfa Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Derneği
  188. Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği
  189. Ali İsmail Korkmaz Vakfı
  190. İstanbul Şanlıurfa Suruç Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğı
  191. Engelsiz Erişim Derneği
  192. TÜMTİS Sendikası Bursa Şubesi
  193. S.S.Kadın Emek Doğa Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi
  194. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
  195. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
  196. Denge ve Denetleme Ağı
  197. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
  198. Hevî Lgbti+ Derneği
  199. Narlıdere Çorumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
  200. Eğitimde Görme Engelliler Derneği
  201. Bulgaristan Göçmenleri Derneği
  202. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
  203. Dicle Görme Engelliler Derneği
  204. Gazipaşa Eğitim Sen Temsilciliği
  205. Diyarbakır SSPE Çocuk Hastalığı ve Hasta Yakınları Yardımlaşma Derneği
  206. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi
  207. Özgürlükçü Bireyler Derneği
  208. Tüm Emekli Sen Narlıdere
  209. Beşiktaş Kent Konseyi
  210. Bilinçli ve Örgütlü Tüketici Derneği
  211. 29 Ekim Kadınları Platformu
  212. Datça Kadın Platformu
  213. Van Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği
  214. Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şubesi
  215. Sivas İli İslim Köylüleri Yardımlaşma Kalkınma ve Dayanışma Derneği
  216. S. S konut Yapı Koperatifi
  217. Genç LGBTİ+ Derneği
  218. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi
  219. Felsefeciler Derneği İstanbul Şubesi
  220. Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma derneği
  221. Buca Kent Konseyi
  222. Elazığ Karakoçan Pamuklu (Seymamudan) Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği
  223. Eskişehir Hacıbektaş-ı veli Derneği
  224. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
  225. Demokratik Alevi Dernekleri İzmir Şube
  226. Narlıdere Kent Konseyi
  227. Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Dernegi
  228. Genç Düşünce Enstitüsü
  229. Didim KİBELE Kadın Derneği
  230. Kadın Dayanışma Vakfı
  231. Ekoloji Birliği
  232. İstanbul Bekiranlılar Derneği
  233. TİHV Diyarbakır Temsilciliği
  234. Ordu Çevre Derneği
  235. Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
  236. Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı
  237. S.S. ADA Eğitim Kooperatifi
  238. Memleket Sevdalıları Derneği Eskişehir Şubesi
  239. BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
  240. Bir Kadın Bir Hayat Derneği
  241. Akhisar Kadın Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği
  242. Çevre ve Arı Koruma Derneği – ÇARIK
  243. Pirsultan Abdal kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı
  244. Lider Kadın Derneği
  245. Kocaeli Kadın Platformu
  246. Muamma LGBTİ+ Derneği
  247. Veli Der Karşıyaka Şubesi
  248. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Aydın Şube
  249. 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği
  250. Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi
  251. Demokratik Alevi Derneği Mamak Şubesi
  252. Deliklitaş Mahallesi Geliştirme Güzelleştirme Derneği
  253. Bursa Diş Hekimleri Odası
  254. Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
  255. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Aydın Şubesi
  256. LISTAG – LGBTI+ Aileleri ve Yakınları Derneği
  257. Göç Araştırmaları Derneği (GAR)
  258. Güzelçamlı Doğa Yürüyüşçüleri Grubu
  259. Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) Narlidere Şubesi
  260. İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi
  261. Kadın Zamanı Derneği
  262. Medya ve Göç Derneği
  263. Yörükkırka Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği
  264. Özgür Yazılım Derneği
  265. Tahtacı Kültürünü Yaşatma Derneği
  266. Aşağı Ilıca Köyü Derneği
  267. Eskişehir Anadolu Erenleri Derneği
  268. Ankara Varto Kültür ve Dayanışma Derneği
  269. Eskişehir Avdan Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
  270. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
  271. Eskişehir-Seyitgazi Üçsaraylılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
  272. Boysan’ın Evi
  273. Kuşadası Kadın Platformu
  274. Kargın Köylüleri Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
  275. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı
  276. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
  277. Denizli LGBTI+ Aileleri Grubu
  278. BİRARADA -Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği
  279. Demokratik Alevi Dernekleri Adana Şubesi
  280. Eskişehir Akin Köyü Derneği
  281. Aydın Çevre Ve Kültür Derneği
  282. Dersim Dernekleri Federasyonu
  283. Dersimliler Kağıthane Eyüp Göktürk Yardımlaşma ve Kültür Derneği
  284. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
  285. Toy Gençlik Derneği
  286. Surıyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği
  287. Akkuş Köyü Derneği – Elazığ
  288. Çerkesya Hareketi
  289. Alternatif Bilişim Derneği
  290. Dersim Ovaciklilar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği
  291. Eyüp-Alibeyköy Dersimliler Derneği
  292. Antalya Çerkes Derneği
  293. Yeni Yaşam Derneği
  294. Ankara Dersimliler Dernegi
  295. Elazığ Karakoçan Çayırgülü Köyü Derneği
  296. Salihli Çevre Derneği
  297. Yatağan Yeşil Yaşam Derneği
  298. Atatürkçü Düşünce Derneği
  299. Akhisar Çevre Derneği
  300. ÇYDD Edirne Şubesi
  301. Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase
  302. Çakan Köyü Dayanışma Derneği
  303. Ayvalık Esnaf ve Turizmciler Güçbirliği Derneği
  304. Kirpi Spor Kulübü Derneği
  305. Ateizm Derneği
  306. Karşıyaka Hukukçular Derneği
  307. Ardanuçlular Derneği
  308. Anadolu Kadın Hareketi
  309. 17+ Alevi Kadınlar
  310. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
  311. Uçan Süpürge Vakfı
  312. İstanbul Kent Savunması
  313. Ya Kanal Ya Istanbul Koordinasyonu
  314. Demokrasi İçin Birlik
  315. Kuzey Ormanları Savunması
  316. Dünya Çocuk Hakları Derneği
  317. Türkistan Birliği Derneği
  318. Validebağ Gönüllüleri
  319. Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi
  320. Karadeniz Isyandadır Platformu
  321. Polen Ekoloji
  322. İzmit Yerel Gündem 21 Kooperatifi
  323. Umuda Koşanlar Derneği
  324. Kültürhane
  325. Aydın Kültür ve Çevre Platformu
  326. Demir Leblebi Kadın Derneği
  327. Koza Dağcılık, Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Derneği
  328. Ankara Tabip Odası
  329. Nazilli Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği
  330. Sosyal İnovasyon ve Strateji Derneği
  331. Yenifoça Forum
  332. Kuşadası Çevre Platformu
  333. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
  334. Çiğdemim Derneği
  335. Ata Soyer Sağlık ve Politikaları Araştırma Derneği
  336. Tekman ve Köyleri Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği
  337. Veli-Der
  338. DGD PLATFORMU AMEDFED
  339. Tüketici Koruma Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi
  340. Ereğli Kariyer Gelişim Derneği
  341. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
  342. Hemşin Yaşam Derneği
  343. Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu
  344. Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
  345. Gemlik Dersimliler Sosyal Yardımlaşma Derneği
  346. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
  347. Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği
  348. Kadıköy Kent Dayanışması
  349. Eğitim- İş Tekirdağ Şubesi
  350. Taraftar Hakları Derneği
  351. Karşıyaka Kent Konseyi- İzmir
  352. Eğitim-İş
  353. Yeşil Düşünce Derneği
  354. Artvin Sanat Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
  355. Bilimsel Eğitim Kültür Sanat Vakfı
  356. TJA (Özgür Kadın Harketi)
  357. 78’liler Girişimi
  358. İşçi Dayanışma Derneği
  359. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Tekirdağ
  360. Yalova Kadın Platformu
  361. Engelli Hakları Federasyonu
  362. Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği
  363. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
  364. İstanbul Hepimizin Girişimi
  365. Kocaeli Dersimliler Derneği
  366. Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği
  367. Bingöl Doğa Kültür Tarih ve Tanıtım Derneği
  368. Zihinsel Engelliler Federasyonu
  369. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
  370. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği
  371. Antalya Feminist Kolektif
  372. Kuşadası Kadın Platformu
  373. Kuşadası Nar Kadın Dayanışması
  374. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor kulübü Derneği
  375. Maltepe Forum
  376. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
  377. Laz Kültür Derneği
  378. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
  379. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri
  380. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
  381. Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği
  382. Sakarya Kent Çalışma Derneği
  383. Özgürlük Araştırmaları Derneği
  384. Ankara Dayanışma Derneği
  385. Eskiyurt Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
  386. Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği
  387. Çorlu Katılımcı Demokrasi Platformu
  388. Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi
  389. Elazığ Karakoçan Sarıbaşak Yardımlaşma Dayanışma Derneği
  390. Kuşadası EŞİK
  391. Bursa İşçi Hakları Derneği
  392. Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği
  393. Genç Eşitlik Platformu
  394. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi
  395. Didim Yöresi Engelliler Derneği
  396. Didim Belediye Spor Kulübü
  397. Kamuda çalışan Engelliler Derneği genel merkezi
  398. Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
  399. Dünya Sakatlar Derneği
  400. Anadolu İş Kadınları Dernegi
  401. Kağıthane Göktürk Eyüp Dersimliler derneği
  402. Mültecilerle Dayanışma Derneği
  403. Şişli Demokrasi Meclisi
  404. Efeler Kent Konseyi
  405. Öğrenci Veli Derneği Karşıyaka Şubesi
  406. Milliyetçi Çalışanlar Derneği
  407. Umut Biz De Varız Engelliler Derneği
  408. Foça Kent Konseyi
  409. Dev Yapı-İş
  410. Bilecik Kent Konseyi
  411. Kadın Emeği Kolektifi
  412. Alevi Kültür Dernekleri Aydın Köşk Şubesi
  413. Karşıyaka Hukukçular Derneği
  414. Medya Araştırmaları ve Gelişim Derneği
  415. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
  416. Doğa İçin Sanat
  417. Travma ve Hayat Derneği
  418. Siirt Kent Konseyi
  419. Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi
  420. Devrimci 78’liler Federasyonu
  421. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır İl Temsilciliği
  422. Empati Derneği
  423. Sinop Çevre Dostları Derneği
  424. Yazgünü Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
  425. Maltepe Kent Konseyi
  426. Anadoluda Yaşam Tüketim Kooperatifi
  427. İstanbul Tabip Odası
  428. Ankara Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneğı
  429. Karakutu Derneği
  430. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi
  431. Koza-Der
  432. Van Barosu
  433. Denizli Otizm Derneği
  434. SES Aydın Şubesi
  435. DİSK Emekli-Sen Çanakkale Şubesi
  436. Ankara 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği
  437. Gönen Kafkas Kültür Derneği
  438. 2017 Bodrum Yurttaş İnsiyatifi
  439. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
  440. Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
  441. EuroMed Rights
  442. Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği
  443. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
  444. Erzurumlular Dayanışma Federasyonu
  445. Didim Dersimliler Derneği
  446. Batman MEBYA-DER
  447. Bursa Kadın Platformu
  448. Diyarbakır MEBYA-DER
  449. Anyakayder İstanbul
  450. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
  451. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi
  452. Nar Kadın Dayanışması
  453. Validebağ Gönüllüleri Derneği
  454. Önce Çocuklar Derneği
  455. Sivil Topluma Artı Derneği
  456. Narlıdere Ağrılılar Kültür Ve Yardımlaşma Derneği
  457. Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği
  458. Dünya Sakatlar Derneği
  459. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi
  460. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşatma Derneği
  461. Dersim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği
  462. Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
  463. Sarıkaya Gençlik Derneği
  464. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Edirne Şubesi
  465. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği
  466. Altyazı Sinema Derneği
  467. Karşı Kapı Derneği
  468. Daktilo1984
  469. Bursa Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği
  470. Çelebi Köyü Derneği
  471. Sosyo Politik Saha Araştırmalar Merkezi
  472. KORUDUM-DER
  473. Geyiksuyu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma ve Çevreyi Koruma Derneği
  474. Avcılar Kültür Sanat Derneği
  475. Küçükuyu DİSK/Emekli-Sen
  476. Sevgi ve Sessizler Spor Kulübü
  477. Bağımsız Kadın Derneği
  478. Momentum Gençlik Ağı Derneği
  479. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
  480. Adana Dersimliler Derneği
  481. Her Yer Kazdağları
  482. Elazığ Karakoçan Alabal Beroj Köyü Derneği
  483. Ceyhan Basın Yayın ve Gazeteciler Derneği
  484. Yeni Yaşam Derneği – İstanbul
  485. Kazdağları Kardeşliği
  486. Sosyal Haklar Derneği
  487. Çekmeköy Yurttaş İnsiyatifi
  488. Beyoğlu Kent Savunması
  489. Bakırköy Kent Savunması
  490. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
  491. Tüketiciyi Koruma Derneği
  492. Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği
  493. Mersin Kent Konseyi
  494. Engelim Olmayın Derneği
  495. Dersimliler Kültür Ve Dayanişma Derneği
  496. AÇEY Derneği
  497. Sosyal Araştırmalar Vakfı
  498. Mersin Tabip Odası
  499. Samandağ Kalkındırma Derneği
  500. Sosyal Demokrasi Derneği
  501. Alevi Kültür Derneği
  502. Bursa Ekmek ve Gül Grubu
  503. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği
  504. Keşan Zihinsel Engelliler Derneği
  505. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
  506. Elazığ Karakoçan Koçyigitler Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği
  507. Mor Dayanışma
  508. Hamzalı Köyü Dayanışma Derneği
  509. Antalya Ekoloji Meclisi
  510. Gerze Bilim Kültür Sanat ve Spor Derneği
  511. Kestel Bursa Hacı Bektaş Veli Cem Evi ve Derneği
  512. Bursa Alevi Federasyonu Derneği
  513. Adalet Sistemini İzleme Derneği
  514. İyilik İçimizde Derneği
  515. Kadın Koalisyonu Yasa Çalışma Grubu
  516. Tüketici Sorunları Derneği
  517. Hürriyet Hukuk Hoşgörü Hareketi Derneği
  518. ÖV-DER – Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi
  519. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
  520. Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği
  521. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
  522. Esenyurt Dersimleler Derneği
  523. Kestel Hacı Bektaş Veli Derneği
  524. Mina Otizmle Yaşam Derneği
  525. Anadolu Otizm Federasyonu
  526. Engelli Kadın Derneği
  527. Çoçuk Her Yerde Derneği
  528. Alevi Kültür Dernekleri İnegöl Şubesi
  529. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
  530. Çanakkale Tabip Odası
  531. Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği
  532. Yeşil Gelecek Derneği
  533. Bursa Down Kardeşliği Derneği
  534. Kadıköy Halkevi
  535. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
  536. Isparta Engelliler Meclisi
  537. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi
  538. Ankara- Karakoçan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği
  539. Muğla Karya Kadın Derneği
  540. Türkiye Sakatlar Derneği
  541. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi
  542. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi
  543. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi
  544. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi
  545. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Şubesi
  546. Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği
  547. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şubesi
  548. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi
  549. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
  550. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi
  551. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi
  552. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi
  553. Büyük Mübadele Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
  554. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi
  555. Ayrancım Derneği
  556. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şubesi
  557. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi
  558. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi
  559. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
  560. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi
  561. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi
  562. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi
  563. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi
  564. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi
  565. Büyükçekmece Engelliler Derneği
  566. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi
  567. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi
  568. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
  569. Türkiye Körler Federasyonu
  570. Altınokta Körler Derneği
  571. Kuzey Ormanları Savunması
  572. Çocuk Çalışmaları Derneği/ ÇocukÇA
  573. Gaziantep Özgür Düşünce Derneği
  574. Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği
  575. Odunpazarı Kültür Dayanışma Derneği
  576. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi
  577. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi
  578. Altınokta Kadın Meclisi
  579. Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği
  580. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi
  581. Eşitlik İçin Bodrum Kadın Platformu
  582. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi
  583. Tüketiciyi Koruma Derneği Bağcılar Şubesi
  584. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi
  585. Batıkent Yeni Yaşam Derneği
  586. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şube
  587. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği
  588. erktolia
  589. Edirne Kent Konseyi
  590. Akyaka Kültür ve Sanat Derneği
  591. Mersin Lgbt 7 Renk Derneği
  592. ANKA Üreten Kadın Derneği
  593. Bağımsız Kadın İnsiyatifi
  594. Muğla Çevre Platformu – MUÇEP
  595. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
  596. Başka Bir Okul Mümkün Derneği
  597. Engelliyim Engel Tanımam Derneği
  598. Zonguldak Kültür Ve Eğitim Vakfı
  599. ACTED
  600. Zonguldak Çevre Koruma Derneği
  601. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
  602. Kavak Köyü Kültür Yardımlaşma Derneği
  603. Sivil Haklar Derneği
  604. KESK Kadın Meclisi
  605. Sivas Şarkışla Örtülü Köyü Derneği
  606. Gelecek Avrupa Girişimi
  607. KESK İstanbul Kadın Meclisi
  608. Dicle Kültür Sanat Derneği
  609. EUROPUBlic – Kültürlerarası Sosyal Gelişim Eğitim ve Gençlik Derneği
  610. Genç Düşünce Enstitüsü İstanbul Temsilciliği
  611. İstanbul Kafkas Kültür Derneği
  612. Dersim Kültür ve Doğa Derneği
  613. Özel Gereksinimli Bireylere Danışmanlık Derneği
  614. Gönüllü Hizmetler Derneği
  615. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi
  616. Koçgiri Kültür Derneği
  617. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi
  618. Siirt Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma Derneği
  619. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
  620. Munzur Çevre Derneği
  621. Yaşam Hakları Derneği
  622. Didim Derneği
  623. Türkiye Genç Barış İnşacıları İnisiyatifi
  624. SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  625. Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği
  626. Sarıyer Kent Dayanışması
  627. Mülteci Medyası Derneği
  628. Özgür Kadın Dayanışması
  629. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
  630. Reyhanlı Engelliler Derneği
  631. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
  632. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
  633. e-gençlik Derneği
  634. Dijital Demokratik Dönüşüm Hareketi
  635. Kaffed Değişim Hareketi
  636. Eleştirel Erkeklik Datça İnisiyatifi
  637. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zonguldak Şubesi
  638. Ege Çevre ve Kültür Platformu -EGEÇEP
  639. Çerkes Derneği / Ankara
  640. Ekoloji Derneği
  641. Koşulsuz Adalet Hareketi
  642. Atakum Kuzey Kültür Evi Derneği
  643. Karakoçan Kavalcık Arperi Köyü Derneği
  644. Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği
  645. Karadeniz Ereğli Kadın Platformu
  646. Sokak Kültür Merkezi
  647. YouthART – Gençlik Sanat Araştırma ve Egitim Derneği
  648. İç Anadolu Çevre Platformu – İÇAÇEP
  649. Eskişehir Çevre Derneği
  650. Ergene İnisiyatifi Ekoloji Derneği
  651. Silivri Çevre Derneği
  652. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi
  653. Dicle Kültür Sanat Derneği
  654. Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
  655. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana Şubesi
  656. Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği
  657. Sarıyer Kilyos Alevi Toplumu Cemevi Derneği
  658. Gökçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
  659. Köseeyüp Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
  660. Sivas Şarkısla Güdül Köyü Sosyal Dayınışma Derneği
  661. Eskiyurt Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
  662. Çağdaş Çorum Dernekleri Federasyonu
  663. Çorum İli Akpınar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
  664. Zonguldak Kadın Platformu
  665. Davulalan Köyü Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı
  666. Büro Emekçileri Sendikası Zonguldak Şubesi
  667. Defne Engelliler Derneği
  668. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
  669. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
  670. Kavak Köyü Kültür Derneği Mersin temsilciliği
  671. Ergene İnisiyatifi
  672. Ziyaret Köyü Munzur Gözeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  673. Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Erbaa Şubesi
  674. Beyyurdu Köyü Derneği
  675. Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı (Erenler Cemevi)
  676. Alevi Dernekleri Federasyonu
  677. İkitelli Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği
  678. Mersin Sivaslılar Derneği
  679. Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği
  680. Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı
  681. Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu
  682. Gültepe Kültür Derneği
  683. Yaşam Ağacı Derneği
  684. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi
  685. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı
  686. Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG)
  687. Taksim Gezi Parkı Güzelleştirme ve Koruma Derneği
  688. Artizan
  689. Kadınlarla Dayanışma Vakfı
  690. Uluslararası Şeffaflık Derneği
  691. Pilavtepe Demirtaş Köy Derneği
  692. Anıtpark Forum
  693. Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı
  694. Gürbüz Engelsiz Yaşam Derneği

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.