31 Mart yerel seçimleriKentManşetSivil Toplum

Yerel seçimler öncesi gençler ‘İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi’ hazırladı

0
iklim dostu belediye taahhütnamesi

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, Türkiye‘nin dört bir yanından gençler, iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif roller üstlenmeleri için belediye başkanı adaylarına çağrıda bulunuyor. Geleceğe Dönüş ekibi ve Türkiye Genç İklim Hareketi‘nin öncülük ettiği bu çaba, adaylardan “İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi”ni imzalamalarını talep ediyor.

Anketlere göre Türkiye’de yaşayanların yüzde 83’ü, iklim değişikliği konusunda ciddi endişeler taşıyor. Özellikle 18-32 yaş aralığındaki genç nüfus, yerel yönetimlerin bu konuda yeterli çaba göstermediğine inanıyor. Bu bağlamda, gençler İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale ve Edirne gibi şehirlerdeki adaylarla görüşerek, iklim krizine karşı etkin politikalar geliştirilmesi çağrısında bulunuyor.

iklim dostu belediye taahhütnamesi

“İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi”ne göre, adaylar 2040 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi, gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi, ulaşım sektöründe köklü değişiklikler yapılması, yeşil alanların artırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi bir dizi önlemi taahhüt ediyorlar. Bu taahhütler, kentlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesini ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor.

Gençler tarafından yürütülen imza kampanyasına şu ana kadar 8 binden fazla kişi destek verdi. Bu kampanya, şiddetli yağışlar, kuraklık, sıcak hava dalgaları gibi iklim krizinin getirdiği zorluklara karşı kentlerin ve sakinlerinin nasıl korunacağına dair ciddi bir diyalog başlatıyor.

iklim dostu belediye taahhütnamesi

İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi’nde, aşağıdaki maddeler yer alıyor:

“Aşağıda imzası bulunan belediye başkan adayı olarak 31 Mart 2024 yerel seçiminde seçilmem halinde, 

1. Belediyemin 2040 yılından önce net sıfır belediye olması için, 2. Belediye seçimleri sonrasında 5 yıllık yeni strateji planlama süreçlerinde gençlerin de içinde olduğu iklim hareketinden sivil toplum kuruluşlarını, karar ve politika yapım süreçlerine dahil etmeyi ve katılımcı süreçler organize etmeyi, 3. 2040 yılından önce net sıfır belediye taahhüdünün sözde kalmayacağını, uygulanabilir somut bir karbonsuzlaşma planı yapacağımı, 

4. Yetkim dahilinde, kentlerde sera gazı emisyonlarının baş sorumlusu olan ulaşım sektöründe, köklü değişiklikler yapacağımı, toplu taşıma araçlarının elektrikli araçlara dönüştürülmesi için takvim belirleyeceğimi ve bütçe tahsis edeceğimi, 

5. Yetkim dahilinde, kentlerde anlamlı derecede kullanıma açık bisiklet ve diğer karbonsuz araç kullanımı yolları düzenleyeceğimi 

6. İklim krizinin yıkıcı etkilerinin azaltılması adına yaşamsal önemde olan yeşil alanların çoğaltacağımı, 

7. Belediyelere ait binalar ile belediyelerin ruhsat ve izin verme süreçlerinde karar verici olduğu yapıların, enerji verimli ve iklim krizi dahil olmak üzere afetlere dirençli olup olmadıklarının kontrol edilmesi için mekanizmalar kuracağımı, 

8. İklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı uyum politikalarında kadınlar, çocuklar, yoksullar, engeli olan bireyler, mülteciler gibi koşulları dezavantajlı olan toplumsal kesimler gözetilerek kesişimsel politika yapım süreçleri organize edeceğimi, 

9. Plastiksiz bir belediye çalışması kültürünü kabul edeceğimi ve uygulamalarını, kentlerde atık yönetimini iklim dostu belediye standartlarına uygun olarak organize edeceğimi, 

10. İklim dostu belediye taahhütlerinin sözde kalmaması, strateji planlarında somut eylemler düzenleyeceğimi ve bütçe tahsis edeceğimi, 

bu belgeye imzacı olarak taahhüt ediyorum.”

 

You may also like

Comments

Comments are closed.