Köşe Yazıları

Bilgi toplumuna dönüşüyoruz, haberiniz olsun!

0

efegoktoganToplumumuz bilgi toplumuna dönüşürken hükümetimiz boş durmamış. “Bilgi toplumu denilen şey kesin çok tehlikeli bir şeydir.” diyerek gerekli gördükleri önlemleri almaya başlamışlar.

E-devlet ve bilgi toplumu kanun taslağı“nı inceleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Şimdiye kadar elime geçen çoğu kanun taslağından daha basit bir dille yazıldığını düşündüğüm bu taslak 26 sayfadan oluşuyor.  İlk üç sayfa amaç ve ilkeler, sonraki üç sayfa bilgi toplumuyla devletin başa çıkması için kurulacak kurullar ve taslağın geri kalanında ise yakın gelecekte kurulacak olan “Bilgi Toplumu Ajansı”nın nasıl işleyeceğinden bahsediliyor. Bu ajansın devletin bilişim işleri yürütücü kuruluşu olacağı taslağın en açık anlattığı konu.

Meraklılarını hemen üzeyim:  Sansüre dair bir değişiklikten bahsedilmiyor. Aslında bahsedilenin tam olarak ne olduğu da anlaşılmıyor taslaktan. Bilgi Toplumu Ajansı’nın devletin e-devlet işlerinin yürütücüsü olacağı anlaşılıyor, bir de kurullar kurulacağı…

Bilgi Toplumu Yönlendirme Kurulu

Yönlendirme Kurulu; Başbakanın başkanlığında, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Ajans Başkanından oluşur. Kurul kararlarını bu üyelerle alır. Kurulun üyesi olmayan diğer bakanlar da gerek görüldüğü takdirde toplantıya çağrılır.

Devletin bilişim işlerinde nihai karar alıcı rolünü üstlenecek olan bu kurul bakanlardan oluşuyor. Katılımcılık ya da teknik uzmanlık konularının ikisinde de sınıfta kalacağı belli olan bu kurulu acaba diğer kurullar ne kadar tamamlayabilir?

Bilgi Toplumu Danışma Kurulu

Danışma Kurulu, Ajansın göreviyle ilgili konularda yurtiçinde ve yurt dışında temayüz etmiş olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, akademik kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Ajansın teklifi üzerine Yönlendirme Kurulu onayı ile belirlenir. Danışma Kurulu, en az salt çoğunlukla toplanır ve katılanların yarıdan fazlası ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Danışma kurulu ilk toplantısında katılanların salt çoğunluğuyla iki yıl süreli bir başkan seçer.

Danışma Kurulunun üye sayısı yirmiyi geçemez. Üyelik süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

İnsanda sanki kimlerin gireceğinin şimdiden belirlendiği kuşkusunu doğuran kesin ve hikmeti kendinden menkul yirmi kişilik üye sınırlanması ve üyelerin tekrar seçilebilir oluşuyla açıkçası bu kurul da beni tatmin etmekten çok uzak.

Milyonlarca insanın devletle olan ilişkisini yeniden tanımlamaya girişen bir kanun taslağında halkın temsiliyetinin, nasıl seçileceği açıklanmayan, yirmi kişilik bir kurula indirgenmiş olması demokrasi kokusu bile çıkartmaya yetmiyor. Son bir ayrıntı da bu kurulun sadece görüş ve öneri geliştirmek üzere toplanıyor oluşu.

Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu

Bilgi Toplumu Koordinasyon kurulundan hiçbir beklentimiz olmaması taslak tarafından garanti altına alınmış. Kurul, Bilgi Toplumu Ajansı tarafından seçilecek üyelerden oluşacak. Tabii ki bu üyelerin nasıl seçileceği de gizemini koruyor.

Bir umut kırıntısı:

Elektronik ortamda kamu kurumlarının paylaşımına açık olan veriler ayrıca kişilerden talep edilemez, ancak bu verilere ulaşmak için gerekli olan veriler istenebilir.

Bize devletin her kapısını çaldığımızda düzinelerce ikametgah, nüfus fotokopisi vs. istenmeyeceği yönünde bir müjde veriyor olsa da uygulamayı görmeden kimsenin devletin “ilkeli duruşuna” güveneceğini zannetmiyorum.

İnternet’in katılımcı potansiyelini harekete geçirmekten çok uzak, geleneksel katılım yöntemlerini de göstermelik olarak içeren bir kanun geliyor. Hayırlı olsun!

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.