DoğaEkolojiManşet

Bakanlıktan yeni ilkeler: ‘Kesin korunacak hassas alanlara’ atık su, içme suyu, doğal gaz, iletim hattı yapılabilecek

0

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, doğal sit alanlarını korumaya yönelik ilke kararında güncelleme yapılarak, kesin korunacak hassas alanlara ilişkin düzenlemelere gidildi.

Kesin korunacak hassas alanlar, “Ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları” olarak tanımlanıyor. 

Bir önceki güncellenen ve 7 Aralık 2019’da yayımlanan “İlke kararları”na göre ise bu alanlarda yapılabilecek ve yasaklanan faaliyetler şöyle:

 • Bu alanlarda, doğal afet (deprem, yangın, sel, heyelan, taşkın vb.) durumunda yapılması gerekli acil müdahaleler yapılabilir.
 • Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz, taş, toprak, kum alınamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.
 • Bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek şartı ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir:
 1. Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetleri yapılabilir.
  b. Alanda taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunması veya rastlanması halinde bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları ilgili Bakanlığın izni ile yapılabilir.
  c. Bu alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılabilir.
  ç. Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabilir.
  d. Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebilir.
  e. Alan içerisinde yer alan; anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakım ve onarımları yapılabilir.
  f. Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetleri yapılabilir.
  g. Kuş gözlem kulesi yapılabilir.
  ğ. Bu alanlarda Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bakım çalışmaları ve çevre temizliği  yapılabilir.

Doğal gaz, elektrik iletim hatları, iletişim hatları eklendi

Bakanlıkça hazırlanan yenilenmiş “Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı”  ise bugünkü Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Yenilenen “İlke Kararları’na göre, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, koşulları, kapsamı ve süresi belirlenmek şartı ile bazı faaliyetlere izin verilebilecek.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde ve kesin korunacak hassas alan ilanından önceki mevcut yol güzergahının kullanılması koşuluyla “atık su, içme suyu, doğal gaz, elektrik ve iletişim hattı” yapılabilecek.

Ayrıca “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescilinden önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam eden bir altyapı uygulaması veya tesisi varsa mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşuluyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarıyla süre uzatımına izin verilebilecek.

Geçen hafta Çeşme ve Datça’da çıkan orman yangınlarının, ormanlık alana kurulu iletim hatlarından çıktığı ve sert rüzgarla yayıldığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak bu ay başında İstanbul Beykoz’da Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanı ve Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce mahalleleri Etabı Doğal sit alanı, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmişti.

More in Doğa

You may also like

Comments

Comments are closed.