ManşetSivil Toplum

Bağımsız Seçim İzleme Platformu 30 Mart’da seçimleri ayrımcılığa uğrayanlar için izliyor

0
Bağımsız Seçim İzleme Platformu'nu 15 ilden 46 sivil toplum kuruluşu oluşturdu

2011 Genel Seçimlerinden önce Türkiye’nin farklı illerinden sivil toplum kuruluşlarının (STK) kendi alanları ile ilgili “kırılgan gruplar”ın (Kadın, Engelli, Farklı etnik köken veya dini inanç sahibi, LGBTİ, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen seçmenler) seçimler sırasında karşılaştığı engelleri izlemesi amacı ile meydana getirilen Bağımsız Seçim İzleme Platformu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de seçimlere izleme kararı aldı.

Bağımsız Seçim İzleme Platformu'nu 15 ilden 46 sivil toplum kuruluşu oluşturdu

Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nu 13 ilden 46 sivil toplum kuruluşu oluşturdu

Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHID) koordinatörlüğünde 13 ilden  (Adana, Mersin, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Ordu, Manisa) 46 STK ‘nın içinde bulunduğu Bağımsız Seçim İzleme Platformu 7 ildeki hazırlık toplantılarının ardından 15 Mart Cumartesi günü Ankara’da tüm derneklerin katılımı ile son toplantısını gerçekleştirdi ve bir kamuoyu bildirisi ile 30 Mart’da kırılgan grupların seçme ve seçilme hakkına erişim koşullarını belirlemek üzere seçim gözlemi yapacağını deklare etti.

Seçim İzlemesi için platformun dışında kalan seçmenlere de çağrıda bulunan Bağımsız Seçim İzleme Platformu, Türkçe, Kürtçe ve İşaret dili ile yayınladığı videolarda  seçme hakkı ihlalleri hakkında raporlama yapmak isteyen bireylerin 0501 212 72 77 – 0212 293 63 77 numaralı telefonlarda ya da [email protected]  ve esithaklar.org adreslerinden başvuru yapmalarını iletti.

Türkçe ve İşaret Dili

Kürtçe ve İşaret Dili

Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nun yaptığı kamuoyu bildirisinin tam metni şu şekilde;

30 Mart Seçimlerinde Bağımsız Gözlem Hakkımızı Kullanıyoruz

Dünyanın bir çok ülkesinde seçimler, devletlerarası örgütler, uluslararası sivil toplum örgütleri ve seçimlerin yapıldığı ülkedeki sivil toplum örgütleri tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır. Bağımsız seçim gözlemi faaliyetinin yapılıyor olması seçimlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda meşruiyetini belirleyen temel kriterler arasındadır.

Türkiye’de farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri tarafından 2011 yılında Bağımsız Seçim İzleme Platformu oluşturulmuştur. Platformumuzun hiçbir siyasi parti ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkisi yoktur. Platformumuz Türkiye’deki seçimleri kadın, engelli, farklı etnik köken ya da dini inanç sahibi, LGBTİ, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen seçmenlerin çeşitli insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkına erişimini uluslararası standartlar çerçevesinde izlemektedir. Platformumuz adına Yüksek Seçim Kurulu’na hem 2011 seçimleri öncesinde hem de 30 Mart seçimleri için bağımsız gözlemcilik yapma izni başvurusunda bulunulmuş ancak başvurularımız reddedilmiştir.

Platformumuz 2011 yılı Milletvekili Genel Seçimlerini yedi bölgeden on farklı ilde izlemiş ve raporlamıştır. 2011 gözlem çalışmamız mevcut seçim mevzuatı ve uygulamaların çeşitli toplumsal kesimlerin seçme ve seçilme hakkını kullanmasını engellediğini ortaya koymaktadır. Seçmen kütüklerinin oluşturulma yöntemi, siyasal partilerin aday belirleme yöntemleri, oy verme yerlerinin fiziksel koşulları, kullanılan seçim materyalleri, seçim barajı, YSK kararlarının yargı denetimine açık olmaması, seçimlerin bağımsız gözlem faaliyetlerine açık olmaması demokratik toplumun gerekleri ile örtüşmemekte, seçme ve seçilme hakkının eşit fırsatlarla kullanımını engellemektedir.

Seçim mevzuatı ve uygulamalardan kaynaklanan hiçbir konuda gerekli iyileştirici düzenlemeler bu güne kadar yapılmamış ve 30 Mart Yerel Seçimlerine 15 gün kalmıştır.

Türkiye uzun zamandır ilk kez bu kadar gergin bir seçim atmosferi yaşamaktadır. Hemen her gün siyasi partilerin seçim propaganda faaliyetlerine yönelik saldırılar yaşanmaktadır. Seçim mitingleri nefret söyleminin, toplumun çeşitli kesimlerinin ötekileştirildiği ve toplumsal kamplaşmanın yeniden üretildiği bir mecra haline gelmiştir.

aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak kamuoyuna 30 Mart yerel seçimlerinde demokratik gözetim hakkımızı kullanarak kırılgan grupların seçme ve seçilme hakkına erişim koşullarını belirlemek üzere seçim gözlemi yapacağımızı deklere ediyor ve;

Siyasi Partileri ve Siyasi Parti Liderlerini

• Tüm siyasi partilere yönelik saldırıları kınamaya,

• Toplumsal gerilimi düşürecek açıklamalar yapmaya,

Medya Organlarını

• Seçim ortamında toplumsal gerilimi azaltacak bir yayın politikası izlemeye,

• Yayınlarında ayrımcı, ötekileştirici ifadelere ve nefret söylemine yer vermemeye,

Yüksek Seçim Kurulu’nu

• Evlerinden çıkamayan engelli ve yaşlı seçmenler için gezici sandık kurulu

oluşturmaya,

• Görme engellilerin oylarını kendi başlarına kullanabilmeleri için her sandık için Braille (kabartma) alfabe ile basılmış şablon oy pusulası hazırlamaya,

• Belediyelere ait engelli hizmet araçlarının seçim günü il seçim kurulları emrine alınması ve il seçim kurulları tarafından engelli ve yaşlı seçmenlerin oy verme yerlerine taşınması için kullanılmasını sağlamaya,

• Türkçe bilmeyen, okuma yazma bilmeyen ve görme engelli seçmenlerin oylarını kendi tercih edecekleri yakınları ile kullanmasını sağlamaya,

• Seçmen eğitim materyallerinin Türkçe bilmeyen, okuma yazma bilmeyen, işitme engelli veya görme engelli seçmenlerin bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde hazırlamaya ve bu konuda ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş almaya,

• Seçim sürecinde sivil toplum örgütlerine bağımsız gözlem yetkisi vermeye,

• Seçmen tercihinin açıkça ortaya çıkacağı kadar az sayıda seçmenin bulunduğu yerlere sandık kurarak oy verme gizliliğini ihlal etmemeye, bu durumdaki sandıkları en yakın oy verme yerindeki sandıklarla birleştirmeye,

• İradesi dışında seçmen kütüklerinden düşürülen seçmenlerin kayıtlı oldukları eski sandıklarda oy kullanması için bir defalığına hak tanımaya,

• Sandık kurulu başkan ve üyelerine ayrımcılık konusunda eğitim vermeye,

•Trans bireylerin oy verirken yaşadıkları kimlik rengi ile ilgili sorun konusunda sandık kurullarını bilgilendirmeye,

• Kadın konuk evleri, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakım evlerinde bulunan seçmenlerin oy kullanmaların sağlanması için gerekli önlemleri almaya

Hükümeti

• Seçimlere katılacak olup olmamasına bakılmaksızın her siyasi partinin propaganda ve örgütlenme özgürlüğünü sağlama asli görevini hatırlamaya,

• Bütün siyasi partilerin ve adayların seçim merkezlerine, toplantılarına vb. çalışmalarına karşı son dönemde sıkça yaşanan her türlü şiddet olayının önlenmesi için gerekli etkili önlemleri almaya ve sorumluları yargı önüne çıkarmaya,

Yargı Makamlarını

• Tüm siyasi partilerin merkezleri, seçim büroları ve seçim faaliyetlerine yönelik saldırıları etkin olarak soruşturmaya

• Seçim sürecinde siyasi partiler, adaylar veya basın yayın organları tarafından yapılan ayrımcı ve nefret söylem ve eylemlerini etkin olarak soruşturmaya

Seçmenleri;

• 30 Mart yerel seçimlerinde yaşadıkları hak ihlali bilgilerini bizimle paylaşmaya,

TBMM’yi Genel Olarak Seçim ve Siyasi Partiler Mevzuatının Demokratikleştirilmesi için;

• YSK kararlarının yargı denetimine açılması için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya,

• Siyasi Partiler Kanunu’nu, dileyen herkesin siyasete katılımını olanaklı kılan, parti içi demokrasiye olanak sağlayan ve siyasi partilerin şeffaflaşmasını öngören bir anlayışla değiştirmeye,

• 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un (STHVSKHK) 7. maddesini değiştirerek hükümlülere oy kullanma hakkı tanınması için yasal düzenleme yapmaya,

• 298 sayılı STHVSKHK’nın 33. maddesini değiştirerek, seçmen kütüklerinin hazırlanmasında evsizler (sokakta yaşamak zorunda bırakılanlar), kadın konuk evleri, yaşlı ve engelli bakım evlerinde kalanların kütüklere kaydı için düzenleme yapmaya,

• Zihinsel engelli bireylerin vasisinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ayırt etme yetilerinin bilimsel olarak tespit edilmesi ve seçmen kütüklerine kayıtlarının buna göre yapılması için yasal düzenleme yapmaya,

• 298 sayılı STHVSKHK’nın 52. maddesinde seçime katılan siyasi parti ve adaylar arasında eşitsizlik yaratan hükümleri yeniden düzenlemeye,

• 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 26. maddesinde değişiklik yaparak oy pusulalarının siyasi partiler ile bağımsız adaylar arasında eşitliği sağlayacak şekilde yeniden düzenlemesini sağlamaya,

• 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 33. maddesini değiştirerek %10 seçim barajını düşürmeye,

• 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun siyasi partilere devlet yardımını düzenleyen maddesini, siyasal partilerin aldıkları oy oranına göre devlet yardımından faydalanmasını sağlayacak şekilde değiştirmeye,

• Dezavantajlı grupların seçme ve seçilme hakkını etkin olarak kullanmalarını teşvik edici politika ve yasal düzenlemeler yapmaya,

• Oy kullanma süresini en az 3 gün olacak şekilde yasal düzenleme yapmaya,

• Seçimlerin bağımsız gözleme açılması için yasal düzenleme yapmaya,

Davet ediyoruz

Bildiriye imza koyan kuruluşlar şöyle:

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bildirisine engelli, kadın, lgbti dernekleri imza att

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bildirisine engelli, kadın, lgbti dernekleri imza attı

1. Kadın Adayları Destekleme Derneği Adana Şubesi Adana

2. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği Adana

3. Akdeniz’e Göç Edenler Bilim-Kültür Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneği Mersin

4. Buca Engelliler Derneği İzmir

5. Dom Kadın Derneği Hatay

6. Çekmece Kadın Yardımlaşma Derneği Hatay

7. Çiğli Evka Kadın Kültür Evi Derneği İzmir

8. Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği Mersin

9. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği İstanbul

10. Göç edeneler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği İstanbul

11. Gökkuşağı Aile Grubu Ankara

12. Hatay Sakatlar Derneği Hatay

13. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi Ankara

14. İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi Adıyaman

15. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Diyarbakır

16. İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Hatay

17. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi Mersin

18. İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi Şanlıurfa

19. İnsan Hakları Derneği Van Şubesi Van

20. İnsani Değerleri Yüceltme Derneği Adana

21. İştar Kadın Merkezi Mersin

22. Engel-Siz Yaşam Derneği İzmir

23. Kadın-Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği Trabzon

24. Kaos GL Derneği Ankara

25. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği Trabzon

26. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği Trabzon

27. Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği Van Şubesi Van

28. Mersin 7 Renk LGBT Derneği Mersin

29. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Ordu

30. Özürlüler Vakfı İstanbul

31. Psikolojik Danışmanlar Derneği Diyarbakır

32. Queer Adana Adana

33. Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği Diyarbakır

34. Spina Bfida Derneği İzmir Şubesi İzmir

35. Spina Bifida Derneği Manisa Temsilciliği Manisa

36. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim

Çalışmaları Derneği İstanbul

37. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği İstanbul

38. Trans Danışma Derneği Ankara

39. Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneği Van

40. Tüm Engelliler Federasyonu İzmir

41. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi İstanbul

42. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi Mersin

43. Van Engelsiz Yaşam Derneği Van

44. Van Göç Sorunlarını Bilimsel Araştırma ve Kültür Derneği Van

45. Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği Van Şubesi Van

46. Yomra Kadınlar Toplumsal Dayanışma ve Girişimciliği Destek Derneği Trabzon

 

Fotoğraflar: Nurcihan Temur, Cansu Dirim

Haber: Alper Tolga Akkuş

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.