ManşetTürkiye

62 kişi ile 20 derneğin mal varlığı donduruldu

0

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, 62 kişinin ve 20 derneğin mal varlığı donduruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasının bulunduğu kararın gerekçesi ise terörizmin finansmanı.

Mal varlıkları dondurulan kişilerin ve derneklerin, 6415 sayılı kanunun yedinci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri gerçekleştirdikleri iddia edildi. Söz konusu fıkralar şöyle:

“ -5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında,  mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilir.

-Üçüncü fıkra kapsamında verilen malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar derhâl uygulanır ve kırk sekiz saat içinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının devamına veya kaldırılmasına beş gün içinde karar verir ve sonucu derhâl Başkanlığa bildirir. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.”

Mal varlıkları dondurulan dernekler, Belçika, Avusturya, Birleşilk Krallık, Danimarka, Fransa, Suriye, Japonya, İtalya, Norveç, Irak ve İsveç gibi ülkelerde bulunuyor. 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.