EkolojiManşetTürkiye

Yumurtalık lagünleri için karar doğanın lehine, bakanlığın aleyhine

0
Aerial view of tidal dunes and water inlet Shark Bay Western Australia

Ramsar statüsündeki Yumurtalık lagünlerinin 2008’den, koruma sınırları daraltılarak milli park statüsüne geçirilmesine yönelik karara açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İskenderun Çevre Koruma Derneği tarafından açılan davada İdari Dava Daireleri Kurulunca Cumhurbaşkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhinde bir karara imza attı. Söz konusu kurumların Danıştay İdari Davalar Kuruluna gittiği temyiz talebi kabul edilmedi.

İskenderun Çevre Koruma Derneği’nin Yumurtalık lagünlerinin AKP Bakanlar Kurulunca 2008’de milli park statüsüne geçirilmiş olmasına karşı dava açmış, Danıştay 10. Dairesi davayı reddetmişti.

Ancak temyizle 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bozma kararı verildi. Bu kez de bakanlığın talebiyle karar temyiz edilmişti.

Fakat İdari Dava Daireleri Kurulu Bakanlığın temyiz talebini reddederek çevreciler lehine karar vermişti. İdari Dava Daireleri Kurulundan çıkan son kararla birlikte Danıştay 10. Dairesi’nin çevreciler lehine vermiş olduğu karar bir kez daha karara bağlanmış oldu.

Danıştay 10. Dairesi’nin temyizi istenen kararında şu ifadelere yer veriliyor:

“Öte yandan, Ramsar Sözleşmesi uyarınca sözleşmeyi imzalayan her Devlet tarafından, ülke toprakları içindeki sulak alanların ‘Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi‘ne eklenmesi, listeye dahil edilen bu alanların giderek artan şekilde kaybına sebep olacak hareketlerin şimdi ve gelecekte durdurulması, bu alanların korunmasının geliştirilmesi, ayrıca listeye dahil edilmemiş olsa dahi sulak alanlarda, koruma alanları oluşturularak gerekli tedbirlerin alınması taahhüt edilmekte olup anılan listeye ekli sulak alanlardan birisi olan davaya konu Yumurtalık Lagünü’nün tahribata uğramasına yol açabilecek davaya konu kararda söz konusu uluslararası sözleşmeye de uyarlık bulunmadığı,

Bu durumda, Yumurtalık Lagünü’nün koruma statüsünün değiştirilmesini gerektiren şartlar oluşmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı, gerekçesiyle kararın iptaline karar verilmiştir.”

Ne olmuştu?

Ramsar statüsündeki Yumurtalık lagünlerinin AKP Bakanlar Kurulunca 2008’de koruma sınırları daraltılmış, tabiat koruma alanından çıkarılmış, milli park statüsüne geçirilmişti. Bakanlar Kurulunun bu kararı iptal edilmesi için İskenderun Çevre Koruma Derneğince dava edildi.

2016’da ise Danıştay 10. Dairesi davayı reddetti. Temyiz üzerine 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bozma kararı verildi. Bunun üzerine Danıştay 10. Dairesi Dernek lehine bozma kararı vermişti. Daha sonra kararı Bakanlık temyiz etmişti.

İdari Dava Daireleri Kurulu Bakanlığın temyiz talebini reddederek çevreciler lehine karar vermişti. Böylece AKP hükümetinin 2008’de Ramsar statüsündeki Yumurtalık lagünlerinin koruma statüsünü daraltmak için Bakanlar Kurulu kararıyla yaptığı işlem nihai olarak bozulmuş oldu.

İdari Dava Daireleri Kurulu bir önceki 2021’deki bozma kararında ise sulak alanlar Ramsar listesinde yer almasa dahi, RAMSAR şartlarını taşıyorsa Ramsar listesindeymiş gibi koruma altında olmaları gerektiği yönünde bozma kararı vermişti.

Böylece Ramsar listesinde yer almayan ancak Ramsar şartlarını taşıyan Bargilya sulak alanının Ağaoğlu inşaata verilmesi gibi işlemlerin de önü kapatılmıştı.

Depremden sonra Hatay’daki asbestli ve diğer canlı sağlığına zararlı diğer atık maddeleri barındıran molozların deniz ekosistemine karışacak şekilde kontrolsüz dökümü ve İskenderun körfezinin kirletilmesi, Ramsar sekretaryasına şikayet edilmesi gereken bir diğer konu olarak hala masada duruyor.

Kategori: Ekoloji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.