ManşetTürkiye

Yargıtay kararını verdi: Çiftçilerin konfederasyon kurması haktır

0

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu kapatılması istemiyle Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada yerel mahkeme, çiftçi sendikaları konfederasyonun, işçi işveren sendikası niteliği bulunmadığı ve çiftçilerin sendika kurmasının mümkün olmadığı yönünde karar vermişti. Yargıtay’a Çiftçi Sendikaları tarafından yapılan temyiz sonrasında, 27 Kasım 2011 tarihinde duruşma yapıldı. Yargıtay duruşma sonrasında 11 Ocak 2013 günü kararını açıkladı.

Yargıtay tarafından verilen kararda, Çiftçilerin Konfederasyon olarak örgütlenmesini engelleyecek bir iç hukuk kuralı bulunmadığını ve uluslararası sözleşmelerle de çiftçilerin örgütlenme haklarının güvence altına alındığını belirterek mahkemenin kapatma kararını bozdu.

Kararın ardından Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah Aysu’nun yaptığı yazılı açıklamada, “Bu kararın ardından çiftçiler köy köy il il örgütlenmeye başlayacaktır. Bugüne kadar konfederasyonun kapatılması davası nedeniyle, örgütlenmemizin önüne yasal engeller çıkartılmıştır. Ancak Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın iç hukuk metni olarak kabul edilmesine yönelik Yargıtay kararının ardından, çiftçilerin öz örgütlenmeleri engellenemez. Çiftçilerin hak aramalarının engellenmesine, tarımın tasfiyesine ve çiftçilerin ekmeksiz, işsiz bırakılmasına karşı mücadeleye devam edeceğiz .” dedi.

Tütün Sen Davası da Kazanıldı

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem de, “Cuma günü bir sevinçli haber de Tütün Sen kapatılması davasından aldık. Tütün üreticilerinin kurduğu sendikanın kapatılamayacağı yönünde Yargıtay kararını verdi. Tütün Sen’in üst kuruluşu olan Konfederasyonun da kapatılamayacağı yönünde Yargıtay’ın esas yönünden verdiği bozma kararı çiftçiler açısından tarihi bir kazanımdır. Tütün üreticileri, konfederasyon kurma hakkı da kazanmıştır. Bundan sonra mücadelemizi yükseltmek ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal haklarını kazanmak bizlerin görevidir.” Dedi.

Davanın Yargıtay tarafından bozulması ardından, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu avukatı Fevzi Özlüer de, “Yargıtay istemimiz doğrultusunda karar verdi. Türkiye’de milyonlarca tarım çalışanı, çiftçilik mesleğini icra etmektedir. Bu çalışanlar klasik anlamda bir fabrika işçisi değildir. Ancak bu çalışanların çıkarlarını korumak amacıyla sendika veya konfederasyon oluşturması yargı tarafından güvence altına alınmıştır.” dedi.

Hukuki Kazanımlarımız İç Hukuk Düzenlemesi Olarak da Korunmalıdır

Konfederasyon Başkanı Abdullah Aysu tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında ise, Yargı kararlarının uygulanması için yasama organının bir an önce iç hukuk düzenlemesi yapması ve çiftçi haklarının yasal güvenceye kavuşturulması gerektiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, “Çiftçi Sendikaları Konfederasyonunu oluşturan sendikalar Çay-Tütün-Hububat-Fındık-Zyetin-Üzüm -Ayçiçei üreticileri ile hayvan yetiştiricilerinin ve tüm üreticilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi en temel varlık sebebimizdir. Kadın ve erkek üreticileri örgütlemek, aynı amaç içinde toplamak, üreticilerin ve insanlığın özgürlük içinde mutlu ve uygar bir yaşama düzeyine kavuşması önümüzde bir hedef olarak durmaktadır. Sosyal güvenliğin ve sosyal eşitliğin bütün gerekliliği ile gerçekleşmesi için her türlü sömürüyü ortadan kaldırmak, kır emekçilerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını savunmak, sosyal, ekonomik ve politik kültürlerini geliştirmek zorundayız. Çiftçilerin toplu sözleşme hakkını güvence altına almak, işsizlik ve sağlık tehlikelerini ortadan kaldırmak ve tüzüğünde belirtilen diğer çalışmaları yapmak amacıyla Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalar olarak mücadeleye devam edeceğiz. Başarımız tüm Türkiye ve Dünya emekçilerine armağan olsun“ denildi.

(karasaban.net)

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.