Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Yargı, Kuzey Ormanlarının Polonezköy mevkiini yapılaşmaya açan karara dur dedi

0

Kuzey Ormanları’nın İstanbul‘un Beykoz ilçesinde bulunan Polonezköy mevkiinin koruma derecesini düşüren bakanlık kararının yürütmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nin açtığı dava sonucunda durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanı olan Polonezköy’ün koruma derecesini “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştiren 12 Mayıs 2022 tarihli kararına karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması ve iptal istemi ile dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle oy birliğiyle 18 Eylül 2023’de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘Yapılaşmaya açılmasına neden olabilir’

Sözcü‘den Özlem Güvemli‘nin aktardığına göre, bilirkişi raporunu esas alan mahkeme, koruma statüsündeki değişikliğin alanın kısmen de olsa yapılaşmaya açılmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Kararda, alanın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda üzerinde ağaç dokusunun baskın ve çeşitlilik gösterdiği, ardında yer alan orman yapısıyla bütünlük arz ettiği ve blok orman olarak adlandırılacak nitelikle bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca parsellere yakın mesafede korunması gereken endemik balık ve bitki türlerinin mevcut olduğu, düşük yoğunluklu da olsa yapılaşmanın bu alanın korunması için tehlike oluşturabileceği sonucuna varan mahkeme dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

‘Doğal bütünlüğe sahip blok orman niteliğinde’

Mahkeme kararının esas aldığı bilirkişi raporunda önemli tespitler yapıldı. Alanı dokuz bölgeye ayırarak inceleyen bilirkişi heyeti, “Nitelikli doğal koruma alanı” olarak belirlenen kısmın orman olduğu, “kesin korunacak hassas alan” niteliğindeki bölgenin komşuluğunda kaldığı ve fiziken bütünlük oluşturduğu kaydedildi.

Alan üzerinde ağaç dokusunun baskın olduğu vurgulanarak doğal bütünlüğe sahip blok orman niteliğine sahip olduğu kanaatine ulaşıldı.

‘Endemik türlere yönelik tehlike’ uyarısı

Yakın mesafede endemik tür olan dere kayası balığının ve tatlı su kefalinin tespit edildiği ve bu türlerin insan baskısı, yapılaşma ve habitat parçalanması tehdidi altında olduğu vurgulandı. Kilyos düğmesi isimli endemik bitkinin de aynı tehditlerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Koruma” alanı ilan edilen Örümce Mahallesi sınırları içindeki bölgede de ağaç dokusunun baskın olduğu ve ardındaki orman dokusuyla blok şeklinde bütünlük taşıdığı ve son iki yılda tahribatın başladığı belirlendi.

You may also like

Comments

Comments are closed.