EkolojiManşet

Uludağ’da yapılaşmayı hızlandıracak Alan Başkanlığı teklifi yasalaştı

0
Çevreci örgütler ve aktivistlerin “(T)alan Başkanlığı” adını verdiği ve yapılaşmayı hızlandırarak Uludağ’ın doğasını tahrip edeceğini savunduğu Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, milli park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yetkileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Uludağ Alan Başkanlığı’na devredildi.

Buna göre, Uludağ Alanı’nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler bundan sonra, Uludağ Alan Komisyonu kararlarıyla yürütülecek.

Yeni işletmelere açık, madene devam

Teklif, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da aralarında olduğu 45 milletvekilinin imzasıyla geçen kasım ayında Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu.

Kanunun bazı maddeleri şöyle:

  • Uludağ Alanı’nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maden Kanunu hükümlerince işletme ruhsatı almış alanlarda, Alan Komisyonu’nca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülebilecek. Bunun dışında madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek.
  • Uludağ’daki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığı’na tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli veya bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.
  • Uludağ’da bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılacak Bu taşınmazlardan turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.
  • Uludağ’da gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Başkanlığa veriliyor.
  • Uludağ’da, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordine halinde yürütülmesinde Başkanlık yetkili kılınıyor.

Fotoğraf: Evrensel

Çevreciler ve muhalefet tepkili

Karar, haftalardır kararın çıkmasına karşı direnen vatandaşları ve çevre örgütlerinin tepkilerine neden oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise Bursalıların öfkesine neden oldu.

Canbolat yaptığı paylaşımda, “Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Emeği geçen TBMM üyelerimize teşekkür ederim. Bursamıza hayırlı olsun…” sözlerine yer verdi.

Canbolat’ın paylaşımının altına yorum yapan yurttaşlar, valinin sözlerine tepki göstererek Alan Başkanlığı’nın ranta dönüşeceğini vurguladı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı- Türkiye (WWF-Türkiye) söz konusu teklif ve gerekçesinden asıl amacın alandaki turistik gelişimi (özellikle daha fazla sayıda insana hizmet verecek kış turizmi) kolaylaştırmak olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapmıştı.  Açıklamada, Uludağ Alan Başkanlığı uygulamasının yapılaşmayı hızlandırarak ormanlara, yaban hayata, bitkilere, su kaynaklarına ve kentin iklim değişikliğine karşı uyum becerisine zarar vereceği kaydedilmişti.

Change.org’da kanun teklifine karşı açılan kampanyaya  ise 15 bine yakın kişi imza attı. Metinde, Uludağ’ın statüsünün değiştirilerek “imar alanlarının genişletileceği” savunuldu. Kampanyada, “T(alan) Başkanlığı’nın ne olduğunu 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı Kapadokya’ya yapılan yoldan biliyoruz” denildi.

Kanun teklifine, muhalefet milletvekilleri de tepki gösterdi. CHP milletvekili Mahmut Tanal, teklife ret oyu verdiğini açıkladı. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da teklifi veren milletvekillerinin oylama salonunda olmadığını duyurdu. Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Uludağ’a yazık olacak” paylaşımını yaptı.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da “Uludağ milli park statüsünden çıkarılıp; yetkiler, otel patronlarına, sermayedarlara devrediliyor” diye konuştu. 

1961 yılından beri Milli Park

Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Marmara Bölgesi’nin en yüksek zirvesini oluşturuyor. 1961 yılında, 12 bin hektarı kapsayan bölümü Milli Park ilan edildi.

Uludağ Milli Parkı’nın yüzde 71’i orman, yüzde 28’i mera ve kayalık, yüzde 0,4’ü açık, yüzde 0,1’i sulak alan, yüzde 0,5’i ise yerleşim alanı. Bölgenin olağanüstü bitki örtüsü, 96’sı ülke çapında nadir, toplam 791 taksondan oluşuyor. Önemli bir yaban hayatı popülasyonuna sahip olan Uludağ, aralarında  sakallı akbaba ve kaya kartalının da bulunduğu Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları’ndan (ÖKA) biri.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.