EmekManşet

Seks işçileri genelevlerin kapatılmasını protesto etti

0

Karaköy Zürafa Sokak’ta 15 genelevden, ikisinin kapatılması, dördünün de geçici olarak mühürlenmesi kararı seks işçileri tarafından protesto edildi.

Çalışanlar işyerlerinin mühürlenmesine karşı düzenledikleri eylemde, Karaköy genelevlerinin Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri ruhsatlı işyeri olarak hizmet verdiğini, çalışanlarının da devlete sigorta ve vergilerini düzenli olarak ödediğini belirttikten sonra, son birkaç yıllık süreçte genelevlerin çeşitli bahanelerle kapatıldığını söylediler.

Bianet sitesinden Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, seks işçilerinin hakları konusunda çalışan Kadın Kapısı adlı oluşumun aktivistlerinden Şevval Kılıç, geneleve dışarıdan müşteri çağırmanın yönetmeliğe aykırı olduğunu, iki sivil polisin müşteri gibi geldikleri geneleve kadınlar tarafından davet edildiklerini iddia etmesi üzerine Ahlak Masası’nın altı genelevi mühürlemeye karar verdiğini söyledi.

Seks işçileri yaptıkları basın açıklamasında, çalışmakta oldukları işyerlerinin tamamının işletme ruhsatına sahip işyerleri olduğunu, sigorta kayıtlarının düzenli olarak yapıldığını belirtikten sonra, sıhhi şartlar altında titizlikle kontrollerinin yapıldığını ve bugüne kadar çalıştıklarını söylediler.

Fakat işyerlerinin kapatılmasıyla, yeni ve alternatif bir yer gösterilmeden genelev kapsamında hizmet veren yüzlerce çalışanının sokağa düşmesine ve başkaca bir iş yapamayacakları için mesleklerini kayıt dışı ve kontrolsüz bir şekilde yapmak zorunda kalabilecekleri bir durumun ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Genelev çalışanlarının Zürafa Sokak önünde yaptıkları açıklama şu mesaj ile son buldu:

“Bizler her ne kadar yapmış olduğumuz iş nedeniyle toplum nezdinde tamamen dışlanmış bir grup da olsak, bizler de insanız ve insanca yaşama ve devletin mevzuat hükümleri uyarınca bize tanınan en temel hakkımız olan çalışma hak ve özgürlüğümüze saygı gösterilmesini isteme hakkımız mevcuttur.

Metnin tamamı:

Bizler, Karaköy’de devletimiz tarafından 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 128. Maddesine dayalı olarak çıkarılan GENEL KADINLAR VE GENEL KADINLARIN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER TÜZÜĞÜ kapsamında verilen belgeler kapsamında tüm ruhsatları alınmış genelevlerde sigortalı olarak çalışan ve bu işi meslek edinmiş GENEL KADINLARIZ.

Hizmet vermekte olduğumuz olduğumuz Karaköy Genelevi Osmanlı İmparatorluğu döneminden kesintisiz faaliyette olan resmi işletme belgeli en eski genelevlerden biridir. Bizler bu işi meslek olarak edinmek zorunda kalan sigortalı işçi statüsünde çalışan insanlar olarak toplumun bu ihtiyacına dönük olarak tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıt altında çalışan kadınlarız.

Yine çalışmış olduğumuz işyerlerinin tamamı işletme ruhsatlı işyerleri olup, sigorta kayıtlarımız düzenli olarak yapılmakta ve devlete sigorta ve vergilerimiz düzenli olarak ödenmekte olup, tamamen sıhhi şartlar altında titizlikle kontrollerimiz yapılarak çalışmamızı bugüne kadar sürdürmekteydik. Bu şekilde bizler gibi çalışan birçok insan da evinin ve ailesinin geçimini temin etmeye çalışmaktadır.

Ancak son bir yıllık süreçte devletimizin kayıt altında çalışarak hizmet vermeye çalıştığımız bu işyerlerimizde ve bizlerle ilgili herhangi bir yasal düzenleme veya yeni ve alternatif bir yer gösterme yapmaksızın tüzük hükümlerine aykırı keyfi uygulamalarla genelev kapsamında hizmet veren yüzlerce genel kadının sokağa düşmesine ve başkaca bir iş yapamayacakları için mesleklerini kayıt dışı ve kontrolsüz bir şekilde yapmasına sebep verecektir.

Bu hali ile ahlak büro tarafından yapılan keyfi ve usule aykırı operasyonlarla tüzük hükümleri ihlal edilerek başlatılan idari süreçte ünvanı FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN HASTALIKLARLA MÜCADELE KOMİSYONU olan komisyon vermiş olduğu kapatma kararları ile FUHUŞLA MÜCADELE değil fuhşun sokakta kontrolsüz, kayıtsız ve sağlıksız bir şekilde yapılmasına ve daha da artmasına sebep olacaktır.

Değerli idarecilerimiz dolaylı yollardan KARAKÖY GENELEVLERİNİ tamamen usulsüz ve keyfi tutanaklarla tabi olduğumuz tüzük hükümlerine aykırı olarak kapatmaya çalışmakta olup bu konuda gerek tarafımıza gerekse çalışmış olduğumuz işyerlerimize herhangi bir bildirimde bulunma gereği duymamaktadır. Kamuoyu bilmelidir ki, Karaköy Semtinin göstermiş olduğu gelişme ve turizm açısından yaşanan dönüşüm nedeniyle işyerlerimizin bulunduğu bölge bir rant ortamı yaratmış olabilir. Böyle bir dönüşüm yapılacaksa da bundan en başta bu sektörde hizmet veren bizler ve işletmecilerin de haberdar olmamız gerekmektedir. Sayın idarecilerimiz bizlerin ve Karaköy Genelevlerinin komple kapanmasını istiyorlarsa buranın alternatifinin olup olmayacağının ve toplumun zaruri bir ihtiyacı olan evlerin yerine ne çözüm düşüneceklerini, ya da komple kapattıklarında bununla en iyi sonuca varıp varmayacaklarının cevabını vermelidirler.

Bizler her ne kadar yapmış olduğumuz iş nedeniyle toplum nezdinde tamamen dışlanmış bir grup da olsak, bizler de insanız ve insanca yaşama ve devletin mevzuat hükümleri uyarınca bize tanınan en temel hakkımız olan çalışma hak ve özgürlüğümüze saygı gösterilmesini isteme hakkımız mevcuttur.

(Bianet, Yesil Gazete)

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.