YerelDoğa MücadelesiManşet

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kapadokya yönetmeliğine karşı dava açtı

0
Fotoğraf: Nevşehir Haber

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kapadokya Bölgesi’ne özel düzenlenen Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Söz konusu yönetmelik 11 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Şube, Kayseri İdare Mahkemesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açtığı davada, yönetmelikte geçen “yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için” ifadesinin değiştirilmesini talep etti. Ayrıca yönetmelikteki birçok maddenin de kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Candan: Ciddi bir talan süreci var

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın büyük tehdit altında olduğunu vurgulayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

Bu alanda çok ciddi bir talan süreci var. Peri bacaları tahrip edilerek yapılaşmalar yapılıyor. Göreme ve Kapadokya bölgesindeki her adımı titizlikle takip ediyoruz. Bu yönetmelik doğal SİT alanları için büyük tehlike oluşturuyor. Talanı meşrulaştırmalarına ve eşsiz doğal güzellikteki Kapadokya’nın rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz.

‘Kaçak yapılaşma arttı’

Kapadokya’da peri bacalarında kaçak yapılaşmalarının son dönemde daha da artığına dikkat çeken Candan,  “Son olarak, Göreme’de Gafer Mahallesi’nde ne yazık ki iki peri bacası da kaçak yapılaşmadan nasibini aldı. Peri bacasında inşaat yapılıyor. Göreme Belediyesi’nin bu duruma ivedi şekilde müdahale etmesi gerekiyor ve kaçak yapının buradan kaldırılması gerekiyor’’ dedi.

‘Koruma mevzuatından koparılıyor’

Candan,  yönetmelikle Kapadokya’nın yürürlükteki koruma mevzuatından koparılarak özel koruma alanına dönüştürüldüğünü de belirterek,  yönetmeliğin 4’üncü Maddesi’ndeki “…bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir” ifadelerine değindi. Candan,  sözlerine şöyle devam etti:

‘’Bu madde ile kamu kurum görüşleri devre dışı bırakılmış durumdadır. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına ilişkin yetki tamamen komisyona devredilmiştir, burada koruma kurullarının etkin karar verme sürecinde yer alması zorunludur. Koşulları Koruma Kurulu belirlemelidir. Geçiş dönemi koruma esaslarının nasıl hangi ilkeler kapsamında belirleneceği anlaşılmamaktadır, bu muğlak durum alanı koruyamama neticesini doğurabilecektir. Dolayısıyla geçiş dönemi koruma esasları başlıklı madde tamamen iptal edilmelidir.

Yine Kapadokya Alanının sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültürel değerleri, doğal arazi yapısı, bitki örtüsü, kültürel ve doğal peyzaj özellikleri de dikkate alınarak korunması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır denilmek suretiyle Kapadokya’nın korunmasında vizyon turizm doğrultusunda belirlenmiştir, oysa ki Kapadokya’yı koruma gayesi olan herhangi bir yasal düzenlemenin temel ilkesi turizm değil alanı bütün halinde koruma ve yaşatma olmalıdır.

‘Telafisi imkansız zararlar yaratacak’

Yönetmeliğin uygulanması durumunda Kapadokya bölgesinde telafisi imkansız zararlar yaşanacağını da vurgulayan Candan,  “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal adımları atarken, bu doğal ve tarihsel coğrafyanın yok edilmemesi için ve gelecek kuşaklara aktarılması için kamuoyu yaratmaya devam edeceğiz. Bilim ve teknikten aldığımız güçle toplumu aydınlatacağız’’ dedi.

More in Yerel

You may also like

Comments

Comments are closed.