DuyurularDoğa MücadelesiEmekKadınManşet

Kadın ve İklim Projesi başladı

0

Türetim Ekonomisi Derneği‘nin, Hrant Dink Vakfı Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kazdağı Koruma Derneği ile ortak yürütülecek olan Kadın ve İklim Projesi (KAD.İM) başlıyor.

Proje, kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle nasıl mücadele ettiğini tüm dünyayla paylaşmayı amaçlıyor. Bu çerçevede dayanışmak ve mücadeleyi ortaklaştırmak adına bir araya gelinecek, söz konusu toplulukların ekonomik faaliyetleri desteklenecek ve yayınlanacak akademik-bilimsel nitelikli makaleler ve çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalışmalara kaynak oluşturulacak.

Projenin tanıtımında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de farklı coğrafyalarda iklim ve biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmekte olan, farklı alanlarda üretim yapan kadın topluluklarının görünürlüğünü sağlamak temelinde kurgulanan proje; kadınları toplumsal ve ekonomik hayata dahil etmek, iklim ve biyoçeşitlilik krizi ile mücadeleye onarıcı faaliyetleri ile katkı sunacak kadın örgütlenmelerini güçlendirmek ve ekolojik mücadele ve savunuculuk paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.

Ekoloji ve ekonominin birbirini desteklediği, aynı yönde ilerlediği kadın örgütlenmelerinin oluşturacağı örnekler ile, kadın topluluklarının bir araya gelişlerini ve dayanışmalarını desteklerken, bir yandan da mevcut krizlere ışık tutarak kamusal çözümler aranmasını yolunu açacak, toplulukların farkındalığını arttırarak ekolojik ve sosyal dönüşümü mümkün kılacak şekilde güçlendirecektir.

Detaylı bilgi için proje sosyal medyadan aşağıdaki adresler üzerinden takip edilebilir:

Facebook: https://www.facebook.com/kadinveiklim/

Instagram: https://www.instagram.com/kadinveiklim/

Twitter: https://twitter.com/kadinveiklim

More in Duyurular

You may also like

Comments

Comments are closed.