EnerjiManşet

“İklim mücadelesinde başarının yolu güneş enerjisinden geçiyor”

0

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER , bugün Paris İklim Anlaşması ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin enerji ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanabileceğine dair bilgileri ve bu yönde yapılması gereken politika önerilerini sıraladı.

14

“Türkiye’de ve Dünya’da, gelişmesi için gerekli koşullar sağlandığı takdirde güneş enerjisi sektörü iklim değişikliği ile mücadeleye önemli katkı sağlayabilir. Türkiye güneş enerjisi potansiyelini yeterince değerlendirebilirse; bir yandan enerji bağımsızlığını sağlarken, diğer bir yandan iklim mücadelesinin önemli aktörlerinden olabilir” bilgisinin de paylaşıldığı basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

“İklim mücadelesinde başarının yolu güneş enerjisinden geçiyor

Türkiye’de ve Dünya’da, gelişmesi için gerekli koşullar sağlandığı takdirde güneş enerjisi sektörü iklim değişikliği ile mücadeleye önemli katkı sağlayabilir. Türkiye güneş enerjisi potansiyelini yeterince değerlendirebilirse; bir yandan enerji bağımsızlığını sağlarken, diğer bir yandan iklim mücadelesinin önemli aktörlerinden olabilir.

15Küresel iklim değişikliği mücadelesi için tarihi nitelikte olan Paris İklim Anlaşması 22 Nisan günü New York’ta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 175 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı. Tüm insanlık için tarihi öneme sahip olan Anlaşma, fosil yakıt kullanımının hızla azaltılarak, iklim değişikliğine yol açmayan yenilenebilir enerjilere geçişin zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.

Güneş enerjisi sektörü hali hazırda Uluslararası Enerji Ajansı’nın da belirttiği gibi küresel ölçekte en fazla yatırım yapılan yenilenebilir enerji alanı ve çok hızlı büyüyen bir sektör, ancak yatırım için gerekli koşullar sağlanması ve uygun politikaların istikrarlı bir şekilde hızla uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.

’’Türkiye güneş enerjisi hedeflerini yükseltmeli.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması kapsamında Sekteryaya sunduğu Ulusal Niyet Katkı Beyanı’nda belirtildiği üzere 2030 yılında 10 bin MW’luk kurulu güç hedefliyor. Bugün itibari ile ülkemizde onaylamış mevcut projelerin gücü 3 bin MW’ı aşarken, 400 MW’lk kurulu güce ulaştık.

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar “Türkiye’nin güneş enerjisindeki potansiyeli, ülke ihtiyaçları ve enerji yatırımcılarının güneşe olan ilgisini göz önüne alınca bu hedef rahatlıkla çok daha yüksek olarak gerçekleşebilir” diyor. Türkiye’nin coğrafi konumu gereği güneş açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Türkiye’nin ve Bölge’nin geleceğinde güneş enerjisi çok önemli bir rol oynayacak Güneş enerjisi hızlı, kolay erişilebilir, ısınmadan elektriğe kadar bir çok alanda kullanılabilir, yüksek istihdam yaratan bir sektör olarak hem düşük karbonlu gelişebilecek ekonomimize hem de enerji ihtiyacımıza katkı sağlayacak temiz ve yerli bir enerji kaynağı.” diye ekliyor.

Paris İklim Anlaşmasını değerlendiren GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, “Fosil yakıtlardan kaçış ve enerjide dönüşüm hali hazırda Dünya’da başladı. Bu dönüşüm, Türkiye için önemli bir fırsat penceresi açıyor. Güneş potansiyeli ile Türkiye bu süreci kaçırmamalı ve geleceğimiz ve sürdürülebilirlik için harekete geçirmelidir. Ülkemizin enerji geleceği güneştedir. Güneş sektörünün temsilcileri olarak bizler, üzerimize düşen görevin farkındayız ve ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi için var olan potansiyelini harekete geçirmek için gerekli olan sorumluluğunu yerine getirmeye hazır. Karar vericilerimizin de bu sorumluluk ve fırsata uygun olarak daha iddialı hedefler belirlemesi, kentsel dönüşümden sanayiye güneş enerjisinde yararlanmak üzere uygulamaları yaygınlaştırması, sektörün gelişimini hızlandırıcı tedbirler alması ve geliştirilen politikaları istikrarlı uygulaması gerekiyor.” diye ekliyor.

Böylelikle Türkiye güneş enerjisi potansiyelini değerlendirebileceği ölçüde enerji bağımsızlığını sağlamanın yanında, küresel iklim değişikliği mücadelesinin önemli aktörlerinden biri olabilir.

Güneş en ucuz enerji kaynaklarından

Aralık ayında Paris’te gerçekleşen COP21 iklim görüşmeleri sırasında güneş enerjisi alanında dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşları birleşerek Küresel Güneş Enerjisi Konseyi’ni kurmuştu. Kuruluşu destekleyenler arasında GÜNDER’in de olduğu Konsey tarafından yapılan ilk açıklamada güneş enerjisinin hali hazırda en hızlı ve kolay erişilebilir enerji kaynaklarından biri olduğu ve teknoloji fiyatlarının hızla gerilemeye devam ettiği ifade edilmişti. Uluslararası Enerji Ajansı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 2015 yılı istatistiklerine göre, 2015 yılında güneş kapasitesi 50 GW (%29) artarken, maliyetler ise 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 80 düşmüş durumda.

2015’te AB, elektrik talebinin %4’ünü PV’den karşıladı. Koşullar sağlandığı takdirde güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki mevcut %1’lik payı 2030’da %10’a çıkabilir.

Günder’in 2015 yılında yaptığı sektör ve paydaş toplantıları, araştırmalar ve çalışmalar ise Türkiye’nin var olan potansiyelini harekete geçirmesi için gerekli olan politika önerilerini ortaya koymuştu. Ulaşım’dan, kentleşmeye, lisanslı üretimden küçük ölçekli lisansız üretime, bir çok alanda yapılması gerekenler ortaya çıkmış durumda. Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı ekonomisini dönüştürmesi için yapması gereken politika önerilerini hayata geçirmek ise karar vericilerin elinde bulunuyor.

GÜNDER’in detaylı politika önerileri:

GÜNDER Yönetim Kurulu’nun güneşin önünün açılması için karar vericilere önerileri aşağıdaki şekildedir;

– 2023 yılına kadar en az 20,000 MW yeni lisans kapasitesi ihdas edilmeli, bununla ilgili başvuru bölgeleri ve şartları acilen açıklanmalıdır.

– Karapınar, Karaman, Niğde ve Van gibi güneş enerjisi ihtisas yatırım alanları ile ilgili mevzuat bir an önce tamamlanmalı, bu bölgelerle ilgili altyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır.

– Özellikle ihtisas bölgeleri ile ilgili lisans başvuru şartları şeffaf ve adil olmalı, önlisans başvuru yönetmeliği ölçüm şartı gibi gereksiz bürokrasiden arındırılarak yeniden oluşturulmalıdır.

– Lisanssız kapasitelerin yatırıma en kısa sürede dönüşmesi için gerekli tedbirler alınmalı, lisanssız üretimle ilgili imar ve enerji nakil hattı gibi problemli konulara yönelik iyileştirme tedbirleri alınmalı, geliştirilen politikalar istikrarla uygulanmalıdır.

– Yerli ürün kullanımına yönelik teşvikler gözden geçirilmeli ve bu katkıların alınma süreçleri basitleştirilmelidir.

– “Güneş kentleri” konseptiyle, belediyelere hibe destekleri verilerek, tüketimlerini bu kaynaktan karşılamaları sağlanmalıdır.

– Binaların ve şehirlerin tasarımında güneşten yararlanma öncelikli olmalı, binaların güneşle enerji verimli renovasyonu ve bütünleşik güneş enerjisi sistemleri kullanımı ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınmalıdır.

– Ulusal enerji tüketiminin en az üçte birini oluşturan ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının giderilmesinde öncelikli olarak güneş ısıl teknolojilerinden yararlanılmasına ve bu sayede kademeli olarak doğal gaz tüketiminin azaltılmasına yönelik bir eylem planı oluşturulmalıdır.

– Güneşle ısıtma ve soğutma, Bölgesel ısıtma ve soğutma, Güneşle proses ısısı üretimi ve ısı depolama alanlarında da örnek uygulamalarla ugulamalar yaygınlaştırılmalıdır. Isıtma, soğutma ve proses ısısı üretiminde güneşten yararlanma karbon salımını azaltmada ve enerji bağımsızlığımızı sağlamada önemli bir kaldıraçtır. Isıl güçte de, 2023 yılına kadar 20.000 MW ısıl güce ulaşılması hedefler arasında yer almalıdır.

– Mevcut çatılar güneşten hem elektrik hem de ısı üretimi açısından azami fayda sağlayacak şekilde ülkemiz düşük karbon hızlı büyüme sürecine ivedi dahil edilmelidir.

– AVM, otel, sanayi kuruluşu, tarımsal işletme, vb. yaygın etkisi olacak sektörel hibe programları başlatılarak, 3 yıl içinde her bir segmentteki örnek uygulama sayısı en az 1000’e çıkartılmalıdır.

– TÜBİTAK bünyesinde yeni bir çağrı oluşturularak, güneş teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 5 yıllık bir program başlatılmalı, bu alandaki yerli üreticilerin bu programda yer alması sağlanmalıdır.

– Yeterince tecrübe kazanılarak risklerin tanımlandığı güneş sektöründeki finans koşulları iyileştirmeli, Bankalar özellikle teminat koşullarını, sigortalar poliçe koşullarını gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir.

– Ulaşım ve taşımacılıkta da güneş enerjisiyle bütünleşik çözümlerin geliştirilmesi, ülkemiz karbon salımlarını azaltmada etkin rol oynayacaktır.

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.