İklim KriziManşet

‘İklim kıyametçiliği’ bilimi göz ardı ediyor

0

Bu makale, yapay zeka aracılıyla çevrilip editlenmiştir.  

Yazar: Michael E. Mann (14 Eylül 2023)

Redaksiyon: Ümit Şahin

*

İklim modelleri berrak kristal küreler olmaktan ziyade bulanıktır. Fizik, kimya ve biyoloji kanunlarından yararlanarak gelecekte olması beklenenler hakkında nicel ve titiz projeksiyonlar yaparak önemli bir rehberlik görevi yaparlar ve birçok açıdan en iyi kılavuzumuz iklim modelleridir. Bu, önsezilere, fikirlere ve desteksiz spekülasyonlara güvenmekten çok daha iyidir. Örneğin gezegenin genel olarak ısınma düzeyi, ilk iklim modeli projeksiyonlarıyla büyük ölçüde uyumludur. Ancak buz tabakalarının erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, Arktik deniz buzunun küçülmesi, okyanustaki taşıyıcı akımların yavaşlaması veya çökmesi, Kuzey Amerika’nın batısındaki kuraklık ve aşırı hava olaylarındaki artış gibi bazı önemli iklim değişikliği etkileri söz konusu olduğunda, modellerde önemli süreçlerin yokluğu veya zayıf olarak temsil edilmesi, değişikliklerin hızının ve büyüklüğünün sistematik olarak hafife alınmasına yol açmaktadır.

Bu tür nüans taşıyan görüşler, ateşli görüşlerin, abartıların ve kutuplaştırıcı yorumların en iyi tıklama ve paylaşım sayısıyla retweet getirdiği bir politik ekonomide geçerlilik kazanmakta zorlanıyor. Özellikle sosyal medyada, son aşırı hava olayının iklim krizinin düşündüğümüzden çok daha kötü olduğunun bir kanıtı olduğuna ve bilim insanları ile iklim iletişimcilerinin bu korkunç gerçeği kasıtlı olarak halktan “sakladığına” inanan kişilerle sık sık karşılaşıyorum. Bu tür komplocu düşüncelere eskiden iklim değişikliği inkarcıları arasında rastlardık, ancak bugün giderek artan bir şekilde iklim kıyametçileri arasında görüyoruz. Örneğin, 2022 Haziran ortasındaki sıcak dalgası sırasında bir kişi bana ve iklim bilimci meslektaşım Katharine Hayhoe‘ya tweet attı: “Bir kez daha görüyoruz ki iklim bilimi kamuoyuna sunulduğu şekliyle çok muhafazakâr, o zamanlar daha kötü durum senaryoları olarak görülen senaryolardan kaçınmışlar. ANCAK bunlar BUGÜN gerçeğimiz haline geliyor.”

Kanıtlar rehaveti de kaderciliği de desteklemiyor

Bu doğru değil ya da en iyi ihtimalle kısmen doğru. Ben de şöyle yanıt verdim: “Aslında gezegenin ısınması ilk iklim modeli tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu. Buz tabakalarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanus ‘taşıyıcı kayışının’ yavaşlaması gibi bazı etkiler bu tahminleri aşıyor.” Mevcut politikalar tek başına ısınmayı muhtemelen 3°C’nin altında tutarak “en kötü durum” senaryolarının yakınından bile geçmemektedir. Bu, bazı etkilerin daha erken ve daha dramatik bir şekilde ortaya çıkmadığı anlamına gelmiyor. Büyük bilim insanı Stephen Schneider’in on yıllar önce öğütlediği gibi, bu ne “dünyanın sonu” ne de “rahatlatıcı”. Toplu kanıtlar ne kaderciliği ne de rehaveti destekliyor.

İklim eylemi başarılı ya da başarısız olacağınız iki kutuplu bir eylem değildir.”

İklim değişikliğinin, sıkça tartışılan 1,5°C ısınma seviyesi gibi gezegenin ısınmanın belirli eşikleri geçildiğinde düşeceğimiz bir uçurum gibi bir şey olmadığını kabul etmek önemlidir, ancak sorun genellikle bu şekilde çerçeveleniyor. Oysa iklim eylemi ya “başarılı” ya da “başarısız” olacağınız iki kutuplu bir durum değildir.

Daha iyi bir benzetme yapacak olursak, tehlikeli bir otoyolda ilerliyoruz. Mümkün olan en erken çıkış yolunu kullanmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi, iklim değişikliğinin tehlikeli etkileri yıkıcı kuraklıklar, sıcak dalgaları, orman yangınları, seller ve süper fırtınalar şeklinde şimdiden hissediliyor. Tedarik zincirleri, muhtemelen kısmen ekolojik yıkımın bir sonucu olan bir pandemi ve bazen bebek maması kıtlığı gibi feci sonuçlar doğuran daha aşırı hava koşullarının bir kombinasyonu yoluyla kesintiye uğradı. Aşırı sıcaklar işçi verimliliğinde önemli düşüşlere yol açmakta ve sadece ABD ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olmaktadır. Tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınılamaz. Zaten şu an burada yaşanıyor.

Bu yüzden, mesele ne kadar kötüleşmesine izin vereceğimizdir. Isınmayı 1,5°C’nin altında sınırlandırırsak daha kötü etkilerden kaçınabiliriz. Ancak karbon emisyonları otoyolundan çıkışı kaçırırsak, 2°C kesinlikle 2,5°C’ye göre tercih edilir olacaktır. Ve eğer bu çıkışı da kaçırırsak, 2,5°C kesinlikle 3°C’ye göre tercih edilir olacaktır. Örneğin, türlerin yok olması konusunu ele alalım. IPCC, 1,5°C ısınmada türlerin yüzde on dördünün, 2°C’de ise yüzde on sekizinin kaybolabileceğini tahmin etmektedir. Bu bile trajik, ancak habitat tahribatı ve insanların hayvanları sömürmesi de dahil olmak üzere kontrol edilmeyen diğer insan faaliyetleri de eklenince aslında daha büyük yok olma oranları beklenmektedir.

‘Anlamlı bir iklim eylemiyle yok oluş engellenebilir’

Ancak bu rakam 3°C’de yüzde yirmi dokuza, 4°C’de yüzde otuz dokuza ve 5°C’de yüzde kırk sekize tırmanmaktadır. Tüm türlerin yarısının yok olması, herhangi bir makul standarda göre, Dünya’nın jeolojik geçmişindeki büyük yok oluşlarla yarışacak altıncı bir yok oluş olayı anlamına gelecektir. Ancak anlamlı bir iklim eylemi gerçekleştirilebilirse bu önlenebilir.

Bugün manşetlerde çok sık rastlanan iklim kaynaklı kitlesel yok oluş iddialarına rağmen, henüz hiçbir şekilde böyle bir geleceğin kaçınılmaz hale geldiği söylenemez. İklim krizini çözecek anlamlı adımlar atarsak iklimin yıkıcı etkilerinden de kaçınabiliriz. Evet, bu önemli bir “eğer”. Ancak bilim bize bunun yapılabilir olduğunu söylüyor. Son on yılda iklim bilimindeki önemli gelişmelerden biri, sera etkisine bağlı ısınmanın kümülatif (birikimli) karbon emisyonlarına bağlı olduğunun kabul edilmesidir. Bu durum, ne kadar ilave fosil yakıt yakabileceğimizi ve buna rağmen ısınmayı belirli bir seviyenin altında tutabileceğimizi belirleyen karbon bütçesi kavramını ortaya çıkarmıştır.

Bir zamanlar, CO2 artışı durduktan sonra bile ısınmaya devam eden okyanusların ataleti nedeniyle atmosfere karbon salmayı bıraksak bile ısınmanın on yıllar boyunca devam edeceği düşünülüyordu. Bu, gerçekleşeceği kesin olan ısınma olarak bilinir. Ancak bu hikayenin sadece yarısıdır ve CO2 seviyelerinin emisyonların durdurulduğu varsayılan noktadan sonra sabit tutulduğu basitleştirilmiş erken iklim modelleme deneylerinin bir eseridir.

Daha sonra, etkileşimli okyanus karbon döngüsü dinamiklerini içeren daha kapsamlı simülasyonlar, emisyonlar durduktan sonra okyanuslar atmosferden karbon çekmeye devam ettiği sürece CO2 seviyelerinin aslında düştüğünü ortaya koymuştur. Sera etkisindeki bu düşüş, gerçekleşmesi beklenen ısınmayı dengelemekte ve sonuçta düz bir çizgi ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, net karbon emisyonları sıfıra düştüğünde küresel sıcaklıklar hızla dengelenir.

Politikacıları, kanaat önderlerini ve şirketleri sorumlu tutmak elzemdir. Her ne kadar vatandaşlar artık ezici bir çoğunlukla ortak iklim eylemini destekliyor olsalar da, gerekli değişiklikleri kendi başlarına gerçekleştiremezler.

Sonuç olarak, belirli bir küresel sıcaklık istikrarı hedefi için karbon bütçesini hesaplayabiliriz. Örneğin, yüzey sıcaklıklarını 1,5°C’nin altında tutmak için, karbon emisyonlarının otuz yıl içinde sıfıra indirilmesi ve bizim de on yıl içinde bu hedefin yarısına ulaşmamız gerekiyor. Bazı karıştırıcı faktörler var. Örneğin, kömür yakma sona erdiğinde, ısınmaya yol açan soğutucu sülfat aerosol kirliliğinde bir düşüş olur. Ancak bu ısınma, fosil yakıtlardan kaynaklanan metan ve siyah karbon gibi sera gazları da dahil olmak üzere diğer ısınma faktörlerindeki azalma ile büyük ölçüde dengelenir. Bu ek faktörlerin hepsi de neredeyse birbirini dengelemektedir.

Küresel sıcaklıkların 1,5°C gibi belirli bir hedefi aştığı, yüzyılın ortalarında 2°C kadar yükseldiği ve daha sonra biraz soğuyarak 1,5°C’nin altında istikrara kavuştuğu senaryolar vardır. Buna aşım denir ve daha kısa süreli, küçük bir aşım, iklim etkisi açısından daha uzun süreli, büyük bir aşıma göre daha iyidir. Bir kez daha, kesinlik yoktur. Isınma ne kadar az ve kısa süreli olursa o kadar iyidir. Ancak IPCC‘nin 2018’de tüm sektörlerde (sağlık, gıda, su, çatışma, yoksulluk ve doğal ekosistem) yaptığı en kapsamlı ve yetkili risk değerlendirmesi, temelde gezegeni 1,5°C’nin ötesinde ısıtmak istemediğimiz ve 2°C’nin ötesinde ısıtmayı hiç mi hiç istemediğimiz sonucuna vardı. Ve eğer bu hedefleri aşacak olursak, aşma süresini minimumda tutmak istiyoruz.

Michael Mann.

Peki ne durumdayız? Bilim insanları, 2021’in sonlarında Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı‘nda (COP26) yapılan yukarı yönlü revize edilmiş taahhütleri değerlendirdi ve bunların ısınmayı muhtemelen 2°C’nin altında tutacağını belirledi. Bu, 2015 Paris zirvesinden önce gitmekte olduğumuz kabaca 4°C ısınmaya kıyasla önemli bir ilerlemedir. Ancak yine de ısınmayı 1,5°C ile sınırlamaktan çok daha risklidir. Dahası, taahhütte bulunmak başka bir şey, bu taahhütleri yerine getirmek ise tamamen başka bir şeydir. Meslektaşım Susan Joy Hassol ve benim COP26‘nın tamamlanmasının ardından Los Angeles Times‘ta yayınlanan bir köşe yazısında açıkladığımız gibi, ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefi hala canlıdır, ancak “sadece hemen şimdi sıkı çalışmaya başlarsak”.

Diğer hususların yanı sıra, 1,5°C’ye giden yolda yeni fosil yakıt altyapısının olmaması gerekir, oysa boru hatlarının inşa edilmeye devam ettiği bir dönemdeyiz. ExxonMobil ve Gazprom (Rus devlet fosil yakıt şirketi) dahil olmak üzere bir avuç fosil yakıt şirketi, yaklaşık 200 milyar varil petrol ve gaz üretecek yeni projeler planlıyor. Bu, dünyanın en büyük karbon kirliliği üreticisi olan Çin’in on yıllık emisyonuna eşdeğerdir (bu arada ABD, dünyanın en büyük kümülatif karbon kirliliği üreticisidir).

Politikacıları, kanaat önderlerini ve şirketleri sorumlu tutmak elzemdir. Her ne kadar vatandaşlar artık ezici bir çoğunlukla ortak iklim eylemini destekliyor olsalar da, gerekli değişiklikleri kendi başlarına gerçekleştiremezler. Bireyler olarak bizler, tüketiciler olarak elbette iklim dostu seçimler yapabiliriz. Ancak yenilenebilir enerji endüstrisi için sübvansiyonlar uygulayamayız veya fosil yakıt endüstrisine verilen destekleri iptal edemeyiz, karbonu fiyatlandıramayız veya büyük fosil yakıt altyapı projelerini engelleyemeyiz. Bunu yapabilecek konumda olanlar sadece seçilmiş politikacılarımızdır.

*

  • Makalenin orijinali için tıklayın 
  • Bu makale “Our Fragile Moment” kitabından alıntıdır: How Lessons from Earth’s Past Can Help Us Survive the Climate Crisis, Michael E. Mann tarafından kaleme alınmıştır. Telif Hakkı © 2023.
  • Michael E. Mann, Pennsylvania Üniversitesi‘nde jeofizikçi ve iklimbilimci, iklim değişikliğinin kamuoyu tarafından anlaşılmasına yaptığı katkılardan dolayı 2022 APS Leo Szilard Lectureship Ödülü sahibi ve altı kitabın yazarıdır.

 

Kategori: İklim Krizi

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.