ManşetSivil Toplum

Hrant Dink Vakfı’ndan Mardin’in tarihi konferansı

0

Önceki yıllarda Adana ve Diyarbakır ile çevrelerini ele alan toplantılar gerçekleştiren Hrant Dink Vakfı bu hafta sonu da ‘Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi’ başlıklı bir konferans düzenleyecek.Bu konferansın da amacı 1838-1938 yılları arasında Anadolu’nun çok çeşitli din, dil ve kültürünü barındıran bölgelerinden olan Mardin ve çevresindeki illerde yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimlerin ayrıntılı ele alınması ve bu konuda yapılan yeni çalışmaların akademik dünyaya duyurulması.

Mardin Tabipler Odası, Mardin Barosu, Mardin KAMER, Mardin Sinema Derneği, Turabdin Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği’nin de destek verdiği konferans Mardin Erdoba Elegance Otel’de, 2-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Konferans, Hrant Dink Vakfı’nın hrantdink.org adresli sitesi üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Türkçe ve İngilizce olarak izlenebilecek toplantıda; 1838-1938 yılları arasında Mardin ve çevresindeki illerde yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşümler ele alınacak.

Konferansın programı şöyle:

‘Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi’ Konferansı

2 Kasım Cuma

Kayıt ve Açılış: (10.30- 11.30)

Karşılama Konuşması:

Rakel Dink, Hrant Dink Vakfı

Açılış Konuşmaları:

Evgil Türker, Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı

Cengiz Aktar, Hrant Dink Vakfı

Açılış Tebliği:

David Gaunt “Çatılardan Görünen- Mardin’de Herkes Çatılardan Ne Görebiliyordu-1915”

Yemek Arası  (12.00-13.00)

I – Mardin ve Çevresinin Genel Görünümü

Panel 1 (13.00-14.30)

Oturum Başkanı: Suavi Aydın

Cafer Sarıkaya

“1873 Viyana Evrensel Sergisi’nde Mardin ve Çevresinin Toplumsal ve Ekonomik Tarihine Bakmak”

Füsun Alioğlu

“Mardin’in Geleneksel Kent Dokusu”

Osman Köker

“20. Yüzyıl Başı Mardin Sancağında Kültürel Çeşitlilik”

Kahve Arası (14.30-15.00)

II- Bölgenin Etnik Çeşitliliği

Panel 2 (15.00-16.30)

Oturum Başkanı: Rober Koptaş

Ramazan Turgut

“Dom- Kayıp Kavim”

Mehmet Ali Aslan

“Turabdin Tarihinin Gizemi Mıhallemiler”

Ara Sarafian

“Toplumları Haritalama: Arisdages Dengants ve onun 1878 Siirt raporu”

Abdürrahim Özmen

“Hafiza ve Hayat: Turabdin Süryanileri Sözlü Tarihinden Örnekler”

3 Kasım Cumartesi

Bölgeye Müdahaleler, Milliyetçiliklerin Ortaya Çıkışı

Panel 3 (8.30-10.00)

Oturum Başkanı: İşaya Üşür

Elçin Macar

“Mardin’deki Amerikalı Protestan Misyonerler ve Kurumları”

Eden Naby

“Mardin’de Kadın Misyonerler, Süryaniler ve Ermeniler”

Michael Abdalla

“19. Yüzyıl Ortalarıyla Birinci Dünya Savaşı Sonrası Arasında Mardin ve Mardin Halkı: Misyonerler ve Şehrin Önceki Sakinleriyle İlişkileri”

Kahve Arası (10.00-10.30)

Panel 4 (10.30-12.00)

Oturum Başkanı: Elçin Macar

Suavi Aydın

“II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Döneminde Turabdin’de Yerel İktidar Mücadelesi: Aşiretler ve Cemaatler”

Andrew Palmer

“1840- 1915 dolaylarında Süryani Köyü Maare’nin Kürt Köyü Marin’e Dönüşmesi”

Nineb Lamassu

Eski Süryanilerin Milli Uyanışı ve Etnik Kimliği”

Martin Tamcke

“Bağdat Demir Yoluna Giderken: Mardin’de Almanlar”

Öğle Yemeği (12.00- 13.00)

IV- Mardin’de Şiddet, Pogrom ve Soykırım

Panel 5 (13.00-15.00)

Oturum Başkanı: Ali Bayramoğlu

Naures Atto

“1918-1926 yıllarındaki Geçiş Döneminde Süryani Ortodoks Kilisesinin Önderliği ve Patrikhanenin Türkiye’den Taşınması”

Suphi Aksoy

“1843-1846 yıllarında Cizre Emiri Bedirhan Bey ve Hakkâri Beylerinden Nurullah Bey ile diğer Kürt Beylerin Doğu Süryanilerine (Nasturi) Yaptıkları Katliamlar”

Hilmar Kaiser

“Ezidi Şarkiyan Kabilesi ve Şehirli Elitler: İttihat ve Terakki’nin İlk Soykırımı”

Raymond Kevorkian

“Süryani ve Ermeniler: 1915’teki Ortak Yazgı”

Tuma Çelik

“Nasturilerin 1924’te Hakkâri’den Tehciri”

Kahve Arası (15.00-15.30)

V- Travma Sonrası Yaşam

Panel 6 (15.30-17.30)

Oturum Başkanı: Ayhan Aktar

Ayşe Gül Altınay

Mardin’de Torunlar: Müslümanlaştırılmış Ermenileri Hatırlamak

Ramazan Aras

“Ermeni Köklerine Dair Akıldan Çıkmayan Anılar:  1915 Sonrası Müslüman Ermeni Kimliğinin Oluşumu”

Ishkhan Chiftjian

“Ermeni ve Süryani Soykırımından Kurtulanların Tanıklıkları”

Aryo Makko

“Denizaşırı Sürgününden Hatıralar: 1900-1938 Süryani Muhacir Söylemlerinde Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Dönem Türkiye Cumhuriyeti”

Lokman Sazan

“Derik’te Sözlü Tarih”

Kahve arası (17.30-18.00)

Genel Değerlendirme ve Tartışmalar (18.00- 19.00)

Oturum Başkanı: Cengiz Aktar

Değerlendirme: David Gaunt

(Agos)

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.