EnerjiGünün ManşetiManşet

Enerji Bakanlığı’nın yeni teşkilat yapısında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yer almıyor

0

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kararnamesi yayınlandı.

Enerji Bakanlığı teşkilat yapısında değişiklik yapıldı.

10 Temmuz 2018 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) ile bakanlık yapıları belirlendi.

Kararnamenin beşinci bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görev, yetkileri ve teşkilat yapısı belirlendi.

Düzenlemenin 168. maddesinde bakanlığın hizmet birimleri yer aldı.

Birimler arasında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yer almadı.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki konular ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer aldı.

Düzenlemeye göre Enerji İşleri Genel Müdürlüğü görevleri arasında şu maddeler de yer alacak.

– Enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

– Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapmak, bunu teşvik etmek,

– Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, araştırma kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,

– Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek,

– Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ilgili kurul tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek

– Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

– Ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerimi belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını ekonomik analizlerini ile birlikte kamuoyuna sunmak,

– Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.

“Karar yenilenebilir enerji politikalarının ve yatırımlarının desteklenmesini olumsuz etkileyebilir”

Yeşil politikaların yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve yenilenebilir enerji alanında ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yürüten Yeşil Düşünce Derneği Genel Koordinatörü Sevil Turan, yeni kararnameyi Yeşil Gazete’ye değerlendirdi.

Alınan kararın yenilenebilir enerji politikalarının ve yatırımlarının desteklenmesini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Turan, şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişik ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın teşkilat yapısında yer almayacağını öğrendik. Bu karar, yenilenebilir enerji politikalarının ve yatırımlarının desteklenmesini olumsuz etkileyebilir. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısında çok yüksek bir potansiyeli olmasına rağmen rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklardan elektrik üretim payı tüm elektrik üretim payı içindeki oranı hala %10’un altındadır.

Sera gazı azaltım hedeflerine ulaşmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak üzere yenilenebilir enerji üzerine kapsamlı bir politikanın geliştirilmesi ve uygulanması da kamu politikalarınca verilecek öncelikle ilgilidir. Ancak maalesef  YEGM kapatılırken Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü’nün kurulması daha adil, temiz, sürdürülebilir ve güvenli bir enerji politikasına öncelik verilmesine yerine daha yüksek maliyetli, dışa bağımlı ve riskli bir enerji politikasının tercih edildiğini göstermektedir.”

 

(Yeşil Ekonomi, Yeşil Gazete)

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.