Köşe Yazıları

Dünya su ve ormancılık günlerinde Istrancalar – Göksal Çidem

0

Bu hafta içerisinde Dünya Ormancılık ve Dünya Su Günü bir çok yerde kutlandı.

Istrancalarda ise köylerde ve ormanlarda keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Dereköy ormanlarında mermer ocağı ile başlayan gün, Cittaslow Vize ilçesi Doğanca köyünde kil, Soğucak köyünde patlamalı kalker kapasite artışı için Istranca ormanlarında günü tamamladı.

31

Sabah, Dereköy Ormanlarında ki Mermer ocağı için açılan davanın keşif ve bilirkişi incelemesi vardı. Davacılar hem mahkeme dosyasında, hem de keşif mahallinde karşı gerekçelerini mahkeme heyetine ve bilirkişilere bir kez daha aktardı.

Anayasal hakları gereği verilen yaşamı savunma mücadelesinde öncelikle ;

29

Anayasa m. 56’ya göre , “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, devletin yükümlüğü, vatandaşların ise ödevi, Anayasanın 17. maddesinin birinci fıkrasında; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”

27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde “insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına geldiğini bir kez daha vurgulandı.

32

Davacılar beyanlarında, Dereköy Ormanlarının 2 Yıl süren Biyosfer Rezerv alan çalışmasında Dereköy Ormanları 12 sıcak noktadan biridir. Su kaynaklarımızdır. Yaşam alanımızdır. Proje Dosyası Çelişkilerle doludur. Orman içerisinde kilometrelerce açılacak yolun, aşırı yağmurlarda Dereköye sel olarak geleceğini, geçmişte köyde yaşanan sel olayından ders alınması gerektiğini, Tarım Bakanlığınca desteklenen ve bölgede yeni başlayan mandacılık faaliyetinin zarar göreceğini, Trakya Arısının 30/06/2010 Tarih ve 29 sayılı olurları ile Tarım Bakanlığı tarafından mutlak korumaya alındığını, Yıldız dağlarının tamamına yakınında Trakya Arısı koruma kapsamında olduğunu, Ancak Proje dosyasında Tarım bakanlığının koruma kararından söz edilmediğini, bunun yanı sıra Dereköy Ormanlarında arıcılık yapmak için kiralama talebine olur verilmezken, Madencilik faaliyetine izin verilmesi ile koruma altında ki Trakya arısı popülasyonunun zarar göreceğini, Bölgede başta Avrupa Kırmızı Orman Karıncası olmak üzere çok sayıda nesli tehlike altında türlerin olduğunu ifade ettiler.

İkinci olarak Vize Doğanca köyünde yapılan keşif ve Bilirkişi incelemesinde ise Soğucak ve Doğanca Muhtarlarının davetlisi olarak katılan Prof Dr Doğan Kantarcı kil ocağı açılmak istenen bölge için, “siz bu alana kazma bile vuramazsınız” diyerek, “Kil ocağı açılmak istenen bölgedeki meşe ormanı; Saçlı Meşe (Quercus cerris), Macar Meşesi (Quercus conferta . syn. Q. hungarica), Mazı Meşesi (Quercus infectoria), Tüylü Meşe (Quercus pubescens), Doğu Gürgeni (Carpinus orientalis) Akçakesme (Phyllirea latifolia), Karaçalı (Paliurus aculeatus syn. P. spina christi), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Yabani Gül (Kuşburnu Rosa canina) vd birçok türlerin bir arada yaşadığı doğalbir ekosistemdir. Bu orman alanı “Avrupa Vejetasyon Haritasında” “G28 “ biriminde tescil ettirilmiştir (M.D. Kantarcı-2000, 2003 tarafından) Diğer bir deyimle bu orman Avrupa’nın önemli ve korunması gereken “Ekolojik olarak hassas yetişme ortamlarındaki kurak mıntıka ormanlarındandır. Buradaki ve çevredeki meşe ormanlarındaki doğal çiçekli bitkiler aynı zamanda önemli bir bal üretim kaynağıdır. Tahrip edilecek orman alanı Avrupa Vejetasyon Haritası’nda “G28” olarak tescil edilmiş olan ve ekolojik olarak hassas yetişme ortamlarında yer alan “Kurak mıntıka meşe ormanları”ndandır. Bu ormanın kök sistemi 300-500 yıllık olup, karaçam ile ağaçlandırma yapılsa bile topraklaşma süreci ile birlikte doğal ekosistem dengesi ancak 300-400 yılda oluşabilir.” dedi.

Soğucak köylüleri “Kil ocağı açılmak istenen alanda avlanmak yasak. Avın yasak olduğu alan kepçelere, kamyonlara nasıl serbest olacak. Tüfekle, köpekle girmenin yasak olduğu yere kamyonlar, kepçeler mi girecek” diye tepkilerini dile getirdiler.

34

Son olarak Soğucak bölgesinde Kapasite artış talebinde bulunan kalker ocağı kırma eleme tesisi için Davacı köy muhtarlığı ve söz alan katılımcılar, dava konusu bölgenin yer altı su besleme alanı olduğunu, Köy kaynak sularının azaldığını, Bölgede yapılacak bu faaliyet sonucu Et ithal eder konuma gelen ülkemizde hayvancılığa büyük darbe vuracağını, köylünün geçimde acze düşeceğini, Tarım Bakanlığı köye dönüş projeleri üretip kaynaklar sağlarken, bu projelerin ise köyde yaşayanları, köyden uzaklaştıracağını, bölgede hayvancılık, arıcılık, mantar toplayıcılığı ve eko turizmden faydalanmaya başladıkları dönemde yerlerinden, yurtlarından olacaklarını mahkeme ve bilirkişi heyetine ifade ettiler.

Bulgaristan Istrancası koruma altında iken, Bizim Istrancalarımızın her noktasında ormanları ve su kaynaklarını tahrip eden, kirleten ve yok eden projelerin bir an önce red edilmesini talep ettiler.

 

Fotoğraflar: Göksal Çidem

35-Göksal-Çidem
Göksal Çidem

You may also like

Comments

Comments are closed.