Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Bir müjde de Ilgardere’den: ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi

0

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi‘nde yer alan Cemaller, Keçiayağı, Söğütlü köyleri çevresinde, köylülerin tarlaları ve meralarına yönelik planlanan “Ilgardere Rüzgar Enerji Santrali (RES) Kapasite Artışı Projesi” için Çanakkale Valiliği tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali hakkında açtığı davayı davayı kazandı.

Davaya bölgede yaşayan köylüler ve köy muhtarları da destek vermişti.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yerel köylülerin, tarlalarının ve meralarının enerji şirketlerinin karı için ellerinden alınmasına, köylülerin göçe zorlanmasına ve RES’lerin çevre ile insan sağlığına zarar vermesine karşı çıktık, itiraz ettik ve davayı kazandık.”

Mahkeme tarafından istenen bilirkişi raporu da 07 Kasım 2023 tarihinde mahkeme dosyasına girdi. Mahkeme bilirkişi raporunu karara esas alarak;

  • Proje Tanıtım Dosyasında, projenin çevresel etkilerinin doğru ve yeterli seviyede değerlendirilmediği,
  • Jeolojik, hidrolojik ve jeoteknik incelemelerde eksiklikler bulunduğu, proje tanıtım raporunun farklı kısımlarında dere yatağına oldukça yakın mesafede olduğu belirtilen proje alanının taşkın, heyelan ve benzeri durumlara karsı değerlendirilmediği,
  • Türbinlerin kurulacağı parseller ile açılması planlanan yol güzergahındaki parsellerin niteliklerine ilişkin bilgilerin eksik/yetersiz olduğu,
  • Türbin noktalarının yer belirleme çalışmalarının tamamlanmadığı, rüzgâr ölçümü, değerlendirme ve tasarım çalışmalarının halen devam etmekte olduğu ve yerleşimlerin değişebileceğinin anlaşıldığı,
  • Raporda kapasite artısına konu olan türbin yerlerinin nasıl belirlendiğinin teknik olarak açıklanmadığı ve bu konuda belirsizlikler olduğu,
  • Proje tanıtım dosyasında kapasite artışına konu olan türbinlerin ve ilişkili faaliyetlerinin tarım ve hayvancılıkla ilgili çevresel etkilerine hiç yer verilmediği,
  • Bölgedeki bitkisel üretim faaliyetleri hakkında proje tanıtım dosyasında bilgi verilmediği gibi,
    Proje alanında küçükbaş hayvancılık yapıldığı belirtilmesine karsın bu hayvanlar üzerinde kapasite artısına bağlı olarak yapılacak inşaat çalışmaları ve isletmeye bağlı çevresel etkilere değinilmediği,
  • Proje alanında orman, tarla ve mera vasıflı araziler olmasına karşın bu alanların vasıflarına, arazi kullanım kabiliyetlerine, sınıfı, sulama olanakları, yöredeki tarım, gıda ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgilerin verilmediği,

gibi gerekçelerle oy birliği ile “ÇED Gerekli Değildir kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” kararını verdi.

Image

Ne olmuştu?

Ayvacık İlçesi’nin Cemaller, Keçikaya, Söğütlü köylerini etkileyecek olan ve OR Enerji A.Ş. tarafından yapılmak istenen Ilgardere Rüzgar Enerji Santralı’nın 2. Etap kapasite artışı projesi için Çanakkale Valiliği 07 Şubat 2022 tarihinde ”Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı vermişti.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Cemaller Köyü Muhtarlığı, Söğütlü Köyü Muhtarlığı ve 11 köylü olmak üzere 14 davacı,  açtıkları davada projeye ilişkin itirazlarını dile getirerek, “ÇED gerekli değildir” kararının iptalini talep etmişti.

You may also like

Comments

Comments are closed.