Özge Geyik

Üç tarafı denizlerle çevrili bir kara parçasında doğdu ve büyüyünce, sırasıyla, kuş olmak, astronot olmak ve en son belgesel yapımcısı olmak kararlarının ardından kendisini Boğaziçi Endüstri Mühendisliği öğrencisi olarak buldu. Ona kaderinin bir oyunu mu bu der iken İthaka yolunda karşısına çıkacak güzel insanlardan habersizdi. Modellenen tedarik zincirlerinin altındaki kumsalı ararken İsveç’te Endüstriyel Ekoloji alanında yüksek lisans yapmaya ve alanının oksimoron değil de bir analoji olarak benimsenmesine uğraşmaya başladı. 2015’in Mayıs ayında Yeşil Gazete ile tanıştı ve güzel insanların bir aradalığı salt mutluluk demek oldu uzak diyarlarda. İnsanın doğa üzerindeki ve insan üzerindeki iktidarına karşı olduğundan derin ekoloji, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal ekoloji, iklim değişikliği, tarım ve arazi kullanımı, toplumsal cinsiyet ve insan coğrafyası alanlarına epey ilgi duyarken gizliden gizliye avcı-toplayıcı toplulukları ve pek mega kentlerimizin beton çatlaklarından filizlenen çiçeklerini romantize eder. Şu sıra yüksek lisansının ikinci senesi için Avusturya’da ikamet etmekte ve Alpler’in ardında bir deniz hayal ederek günlerini geçirmektedir. Sürdürülebilir ilişkileri sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olarak görür ve bu sebepten olacak ki çeviri havuzu editörlüğüne soyunmuştur.

    Posts navigation