EnerjiManşet

Aliağa’daki termik santralin ÇED Raporuna mahkemeden iptal!

0

İzmir’de Aliağa ile Foça arasında yapılmak istenen termik santrale verilen ÇED Olumlu Raporu mahkemece iptal edildi.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre ENKA Şirketi tarafından Aliağa ile Foça arasında yapılmak istenen  termik santrale verilen ÇED Olumlu Raporu mahkemece iptal edildi. ENKA’nın termik santrali Aliağa’da 20 yıl aradan sonra gündeme getirilen ilk termik santral olma özelliği taşıyordu. Bölgede hali hazırda biri faaliyete geçmiş birçok termik santral projesi daha bulunuyor.

İzmir 2. İdare Mahkemesi EGEÇEP, Foça Ziraat Odası Başkanlığı, Foça Zeytin Üreticileri Birliği, ÇHD gibi kurumlar ve yurttaşlar tarafından açılan ENKA Şirketinin Aliağa-Foça arasında yapmak istediği termik santrale Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali davasını sonuçlandırdı. Aliağa Çakmaklı Köyü yakınlarında kurulması planlanan ”Aliağa Enerji Santrali”ne 2010 yılında verilen  ÇED olumlu kararına gerek yer seçimi, gerek santralin bölgede yaratacağı çevresel kirlilik, deniz – yeraltı sularına, tarıma, yöredeki koruma altında bulunan kültür  ve tabiat varlıklarına olumsuz etkileri gibi bir çok gerekçelere dayanılarak dava açılmıştı. Mahkeme sürecinde yapılan bilirkişi incelemesinde de bilirkişiler termik santralin etkilerini maddeler halinde incelemiş ve olumsuz görüş bildirmişlerdi.

Mahkeme, Bakanlık ve ENKA şirketinin yaptığı savunmaları yerinde bulmadığı kararında, bilirkişi raporunda dikkat çekilen, termik santralin yakın yerleşim alanları üzerindeki etkisi, atık su deniz deşarjının konut alanlarına yakınlığı ve deniz ekosistemine olan olumsuz etkileri, doğal sit alanları, arkeolojik ve kentsel sit alanları ile, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, tarım ve mera üzerindeki olası etkilerinin yeterince incelenmediği, zeytin ağaçlarına ve tarıma yapacağı etki gibi gerekçelere vurgu yaptı. Mahkeme, kararında; “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının; şehircilik ilke ve esasları açısından, doğal ve yapılı çevre üzerindeki etki ve etkileşimler ile arkeolojik-tarihsel değerler ve tarımsal potansiyele olan etkilerinin bilimsel bir yaklaşımla değerlendirmesi açısından yeterli olmadığı görüşlerine yer verilmiş, rapor Mahkememizce de hükme esas alınabilecek mahiyette görülmüştür” dedi. Mahkeme, tüm bu gerekçelerle termik santrale verilen ÇED olumlu kararında hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine uygunluk görülmediğine hükmetti.

Mahkeme kararı ile ilgili açıklama yapan Foça Çevre ve Kültür Platformu’ndan (FOÇEP) Bahadır Doğutürk, bu kararın yörede yapılan ve yapılmak istenen diğer termik santraller için bir başlangıç olmasını dilediklerini söyledi. Yörede kaç tane termik santral projesi olduğuna dair net sayıyı veremediklerini belirten Doğutürk; “Açıkçası bizim de kafamız iyice karışmış durumda. Sayı sürekli değişiyor çünkü. Petkim’de iki petro-koklu termik santral projesi vardı, vazgeçtik dedirler. Son durum ne belli değil. ENKA’nın zaten bir tane doğalgaz çevrimli termik santrali var. İDÇ’nin bacası uzun zamandır tütüyor. Gencelli Koyunda yapılan çevrim santrali ve en son cüruf alanında yapılacak olan ‘güya” tehlikesiz atık yakma tesisi de bir bakıma termik santral, çünkü enerji üretilecek burada da” dedi.

 

(Evrensel)

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.