EnerjiManşet

212 maden sahası daha ihaleye açılıyor

0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından, 212 adet maden sahasının ihale edileceği, 17 Ocak’taki Resmi Gazete ilanı ile duyuruldu. İlgili maden sahalarının detayları, Resmî Gazete ilanı yayımlandıktan itibaren en az 15 gün süre ile MAPEG’in web adresinde yer alacak.

İhaleler ile ilgili detaylı bilgi, bu sahaların bulunduğu iller, erişim numaraları, maden grupları, ihale şartnameleri, pafta ve koordinat bilgileri gibi önemli detaylara web sitesinden ulaşılabilecek. İhale süreci, çeşitli aşamaları içeriyor:

  • İhale usul ve esasları, belirtilen web sitesinde yayınlanan ihale şartnamesinde detaylandırılacak.
  • İhale teminat miktarı, genel müdürlük tarafından belirlenen taban ihale bedelinin ve kapalı zarf teklif bedelinin %20’sinden az olamayacak.
  • Başvuru belgeleri, belirtilen tarih ve saat aralığında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü‘ne elden teslim edilecek.
  • İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yürütülecek.

Ayrıca, ihale süreciyle ilgili diğer önemli noktalar da açıklandı. İhale bedelini yatıran katılımcılara, Maden Kanunu‘nda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri için iki ay süre tanınacak. Bu süre içerisinde yükümlülükler yerine getirilmezse, ihale bedelleri iade edilmeyecek ve sahalar yeniden ihale programına alınacak.

AYM’den İliç’teki altın madeni hakkında karar: Özel hayata saygı hakkı ihlal edildi
Karadeniz’de madenden kıyı doldurmaya, sekiz günde 25 ÇED duyurusu
Köy muhtarları Lapseki’de kurşun-çinko madenine karşı çıkıyor

Madencilik faaliyetleri gün geçtikçe artıyor

Yine MAPEG’in web sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye’de madencilik faaliyetlerinin ve ihalelerinin sayısı hızla artıyor. Bu projelerin doğal yaşam üzerindeki potansiyel etkileri ve madencilik faaliyetlerinin genel çevresel maliyetleri düşünüldüğünde, durum endişe verici.

maden sahası

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde de siyanür sızıntısı olmadan bir yıl önce Türk Tabipler Birliği’nden (TTB) siyanürlü madencilik faaliyetlerine ilişkin uyarı niteliğinde bir görüş paylaşılmıştı. Ancak bu uyarı dikkate alınmadı ve Haziran 2022’de madendeki borulardan biri kırıldı ve siyanür sızıntısı meydana geldi. TTB’nin siyanürlü madencilik faaliyetine ilişkin 25 Mayıs 2021 tarihli görüşü ise şu şekildeydi:

“Siyanürlü madencilik faaliyeti dört ana aşamadan oluşur: Arama, sıyırma ve patlatma, öğütme ve siyanürleme, atıkların depolanması. Madenciliğin tüm bu aşamaları doğa ve insan sağlığı için farklı tehditler içerir. Biyolojik çeşitlilik, tatlı su varlığı ve insan sağlığını tehdit edecek derecede toksik bir kimyasal olan ‘siyanürlü liçleme kesinlikle yasaklanmalıdır.”

Malatya’da altından bakıra 1300 proje: Depremden sonra yüzde 73 arttı

Altın madeni arama çalışmaları ise halihazırda pek çok bölgede Bakanlıkça izin verilerek yapılan faaliyetlerden biri.

Aralık 2023’te yayınlanan bir başka Resmi Gazete kararı ile de 316 maden sahasının ihale edileceği duyurulmuştu.

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.