Hayvan HaklarıManşet

Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden 5199’a itiraz

0

Yeryüzüne Özgürlük Derneği 2004 yılından beri yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda birtakım değişiklikler yapılması hakkında 2 / 366 esas no ile 08. 02.2012 tarihinde TBMM Başkanlığı’na gelen kanun teklifinin hayvanların yasal olarak daha kolay öldürülmesinin yolunu açacağını iddia ederek ilgili kanun teklifine karşı olduklarını açıkladı.

Bu kanun teklifi ile yürürlükte dahi olmayan yasaların da teklife dahil edildiğini ifade eden Yeryüzüne Özgürlük Derneği kanun teklifinde her ne kadar “hak” kavramına atıf yapılmış olsa da “hakların bütünlüğü” ve “yaşam hakkının dokunulmazlığı”ndan ziyade, teklifin, hakların nasıl esnetileceğinin yasal dayanağı haline geleceği ve yeni hayvan katliamlarının önünü açacağından endişe ettiğini belirtti.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “5199 sayılı Kanunun, tasarı aşamasında ve yürürlükten sonraki süreçte de, söz konusu kanun içinde, hükümleri mahfuz kalmak üzere bulundurulan ve şu anda yürürlükte olmayan (mülga) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu sayesinde binlerce hayvan katledilmeye devam edilmiştir. Adı “Hayvanları KORUMA Kanunu” olan bir yasanın, hayvanların nasıl katledileceğini belirleyen bir kanunun hükümlerini saklı tutmak koşuluyla, hayvanları koruyamayacağı, yaşam hakkının garanti altına alınmasını sağlayamayacağı son derece açıktır.

Yürürlükten kaldırılan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ikame amacıyla 2010 yılında yürürlüğe giren 5996 sayılı Gıda, Yem ve Veteriner Hizmetleri Kanunu da hayvanların nasıl korunacağını ya da yaşatılacağını değil, hayvanların nasıl bertaraf edileceğini ve katledileceğini hükme bağlamıştır. Bu kanun yasalaşırken, ilgili mercilere yaptığımız başvurular yanıtsız bırakılmış, defalarca kamuoyu tepkisi oluşturmamıza karşın tepkilerimize ısrarla kulak tıkanmış, “hayvan refahı” adı altında hayvan katliamlarının meşru bir zemine başarı ile oturtulduğu bir döneme girilmiştir.” diyerek kanun teklifinin iddia ettiği “yaşama hakkı” kavramı ile çeliştiğini istisnaî durumlarda illerde üç veteriner hekim; ilçelerde ise belediye veteriner hekim raporu ile uygun dozda anestezi verilmek suretiyle “acısız” bir şekilde uyuşturularak iğne ile hayvanların “uyutulması”na olanak tanıdığına dikkat çekti.

Basın açıklamasının tam metnine buradan göz atmak mümkün.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Hayvan Hakları

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.