Yeşillerden

Tekirdağlı Yeşiller’den panel: “Trakya Toprakları Yağmalanmasın”

Tekirdağlı Yeşiller “Trakya Toprakları Yağmalanmasın” paneli düzenliyor. 25 Aralık Cumartesi günü Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak olan paneli TMMOB Tekirdağ İKK, Tekirdağ Tabip Odası, Tekirdağ Eczacılar Odası, Eğitim Sen, Çorlu Deri İş, Özel Yaşam Hastanesi de destekliyor.

Panele Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Aysu, TMMOB Tekirdağ İKK sekreteri Dr. Cemal Polat, İstanbul Metropolitan Planlama Kurulu eski başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, CHP’den eski milletvekili Av. Güneş Gürseler, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Dr. Ümit Şahin konuşmacı olarak katılıyor.

Yeşiller Partisi Tekirdağ İl Örgütü Eş Sözcüleri Kahraman Şahin ve Çiğdem Gülmez tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

” Trakya’nın yaşadığımız bu bölgesinin doğal kimliğini oluşturan Ergene havzası can çekişiyor. Ergene nehrinin sanayi  tesislerinin kimyasal çöplüğüne dönmesi, bu nehrin ve kollarının suladığı alanların dehşet verici derecede kirlenmesi ve yine sanayinin yer altı sularını sınırsız bir iştahla tüketmesi yaşadığımız yeri çölleştirmektedir.

Yıllardır farkında olduğumuz bu durum karşısında çeşitli kişi ve kuruluşların feryatları karşısında yapılan iyi niyetli düzeltme ve kurtarma çabaları, düzenleme planları, yerel halkın yaşam tarzı ve düşünceleri hiçe sayılarak  sürekli endüstriyel büyüme, sürdürülemez  kalkınma hırsı  sürekli çatışmaya devam ediyor. Tüm bunlar ne yazık ki çok değerli olan ve bitmek üzere olan zamanımızı her an tüketiyor.

Biz yine de birlikte konuşalım neler yapabileceğimizi tartışalım bir araya gelerek ortak aklı oluşturalım. Bu amaçla düzenlenen  “Trakya Toprakları Yağmalanmasın / Düzenleme Planı ve Ergene Havzası 2011 ve sonrası” konulu panelde olacağız.”

Toplantı 14:00’de başlıyor.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Yeşillerden