DoğaManşet

Sulak Alanlar için hala ümit var

0

“Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”ne yönelik WWF-Türkiye‘nin açtığı yürütmenin durdurulması ve iptali davasında Danıştay, dört madde için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yönetmenlik 2002 yılında yürürlüğe girmiş ancak 2010 yılında değiştirilmişti. WWF-Türkiye 2010 yılında maddelerin tamamının iptali için dava açmıştı. Danıştay’ın kararıyla yönetmeliğin “Özel hüküm bölgelerinin oluşturulması, tampon bölgelerin daraltılması, sanayi alanı olarak ilan edilen sahalarda yapılacak uygulamaların Bakanlıkça karara bağlanması ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nda sivil toplum kuruluşlarına oy hakkı verilmemesine” ilişkin maddelerin yürütmesi durduruldu.

wwf_big

“bu karar korumacı ruha dair bir mesaj”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, bugüne kadar korunması kısmen de olsa başarılan birçok sulak alanın ekolojik karakterinin bozulmasına ve kaybına yol açacak düzenlemeleri içeriyordu.Yönetmeliğin dava konusu edilen maddelerinin tamamında yürütmeyi durdurma kararı alınmamış olsa da, bu dört madde hakkında alınan karar, yönetmeliğin ‘korumacı ruhu’nun baki kalacağına dair önemli bir mesaj veriyor,” dedi.

Bu yıl Türkiye’nin az yağış aldığına ve buna bağlı yaşanabilecek su sıkıntısına da değinen Baştak, “Sulak alanlarımızın değerini daha iyi anladığımız bu günlerde, onları korumak için azami hassasiyet göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Su kaynaklarımızın akılcı yönetimi çok büyük önem taşıyor” dedi.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Doğa

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.