Dış Köşe

Petrol şirketleri yaya kalacak – Balkan Talu

0

Bu yazı gazeteduvar.com.tr/ den alınmıştır

Elektrikli araba ve güneş enerjisi teknolojisi geliştikçe fosil yakıtlara talep de azalacak. Kömüre talep tamamen ortadan kalkabilir.

İngiltere merkezli  Imperial College London’a bağlı Grantham Enstitüsü ve Karbon Girişimi tarafından  yayınlanan Beklenmeyeni Beklemek başlıklı rapor, düşük karbona geçişi hafife alan geleneksel işletmeleri dönüşümün hızlanmasıyla birlikte atıl konuma düşebilecekleri konusunda uyarıyor. Sadece elektrikli otomobillerde (EV) yaşanacak teknolojik gelişmelerle beraber 2025 yılına kadar (aynen 2014-2015’te petrol fiyatlarının çöküşünde yaşandığı gibi) pazar talebinde iki milyon varillik bir düşüş yaşanabilir. Böylesi bir durumda 2040 yılında 16 milyon, 2050 yılında 25 milyon varile ulaşacak petrol talep tahminlerinin tamamen boşa çıkacağı öngörülüyor.

Enerji ve kara ulaşımı sektörleri fosil yakıt tüketiminin hemen hemen yarısını oluşturuyor. Bundan dolayı da güneş enerjisi  ve elektrikli otomobillerdeki büyümenin fosil yakıta yönelik talep üstünde dramatik bir etki  yaratacak anlamına geliyor. Rapor, bu yüzden artık geleneksel iş senaryolarının kullanılmaması gerektiğini savunuyor. İş dünyasının yeni senaryoları, artık, en azından, güneş enerjisi ve elektrikli otomobiller için öngörülen en son maliyet düşüş öngörüleri ve ülkelerin Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Ulusal Katkı Niyet Beyanları’nda (INDC) belirttikleri emisyon taahhütlerini içermeli.

Kömürden tamamen vazgeçilebilir, doğalgazın payı %1’e inebilir 

Bu yeni kıstasların güneş enerjisi ve elektrikli  arabalar sektöründe büyük bir yükseliş yaratacağı öngörülüyor. Küresel enerji üretiminin 2040 yılında yüzde 23’ü, 2050 itibarıyla da yüzde 29’u güneş enerjisi tarafından karşılanabilir. Bu öngörü gerçekleştiği zaman güneş,  kömürden tamamıyla vazgeçilmesini ve doğalgazın sadece yüzde 1’lik bir piyasa payına sahip olmasını sağlayabilir. Buna karşın, ExxonMobil’in projeksiyonlarına göre 2040 yılı itibarıyla tüm yenilenebilir kaynaklar küresel enerji üretimin sadece yüzde 11’ini karşılayabilecek. Beklenmeyeni Beklemek raporuna göre elektrikli otomobiller 2035 itibarıyla kara ulaşımı piyasasının üçte birini, 2040 itibarıyla yüzde elliden fazlasını ve 2050 itibarıyla pazar payının üçte ikisini oluşturabilir. BP’nin 2017 projeksiyonlarında ise elektrikli otomobillerin 2035 itibarıyla piyasanın sadece yüzde 6’sını oluşturması bekleniyor.

Rapora göre kömür talebi 2020 yılında tepe noktaya ulaşıp, 2050 itibarıyla 2012 seviyelerinin yüzde 50 altına düşebilir. Petrol talebi 2020 ile 2030 arası sabit kalabilir ve ardından 2050’ye kadar sürekli bir düşüş yaşayabilir. Çoğu büyük petrol ve kömür şirketi kömürün 2030’dan, petrol talebinin de 2040 yılından önce tepe yapmasını beklemiyor.

Bu yazı gazeteduvar.com.tr/ den alınmıştır

 

Balkan Talu

More in Dış Köşe

You may also like

Comments

Comments are closed.