ManşetEkoloji

Müsilajla mücadele için gecikmeli yasa hazırlığı: Arıtma tesisi zorunluluğu planlanıyor

0

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Marmara Denizi‘ndeki kirlilik ve müsilaj sorunuyla mücadele için yasal düzenleme çalışmalarına gecikmeli olarak başladı. Düzenleme ile Marmara Havzası‘nda bulunan illerin belediyelerine İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğunun getirilmesi planlanıyor.

Belediyelerin belirlenen süreler içinde bu tesisleri kuramayacağını bildirmesi halinde, tesis kurma görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek.

BBC Türkçe‘den Ayşe Sayın‘ın aktardığına göre, çalışma Bakanlık ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı ve raporunu geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı’na sunan Müsilaj  Araştırma Komisyonu‘nun önerileri doğrultusunda yapılacak.

Bakanlığın AKP Meclis grubuyla birlikte üzerinde çalıştığı yasa teklifi, Marmara Havzası’nda bulunan İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa gibi iller ile bu illere sınır olan il belediyelerine İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getirilmesini öngörüyor. Belediyelere, tüm atık suların denize ulaşmadan yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlayan tesisle ilgili  proje hazırlamaları için belli bir süre tanınacak.

Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üç aylık bir süre üzerinde durduğu belirtilirken, AKP’de ağırlıklı görüş altı aylık süre tanınması yönünde. Belediyelerin tanınan süre içinde proje sunamamaları veya yapamayacaklarını bildirmeleri halinde, Hazine’nin de uygun görüşü alınarak, bu yerlerde tesis kurma görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek.

Yap-işlet-devret modeli

İleri biyolojik atık su tesisinin kurulmasını belediyeler veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kendi bütçesi ile yapabileceği gibi, yap-işlet modeliyle de gerçekleştirebilecek. Yap-işlet modelinin tercih edilmesi halinden belediyeler, topladıkları atık su bedellerinden, yap-işlet için kaynak aktarabilecek.

Tesis kuruluşu için belediyelerin bütçelerine ek ödenek konulması ya da İller Bankası’ndan kaynak aktarılması da seçenekler arasında.

En az 60 tesis kurulması gerekiyor

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, atık suların denizi kirletmemesi için Marmara Havzası’ndaki illerde en az 60 tesis kurulması gerekecek.

Geçen yıl yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle TBMM’de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurulmasını önermişti. Komisyon’un, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulan raporunda, tüm evsel ve endüstriyel atık suların ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulması, arıtma tesislerinde su geri kazanımı sağlanması ve böylece Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükünün azaltılması öncelikli önlem olarak yer aldı.

Raporda, belediyelerin tahsil ettiği atık su bedellerinin, belediye bütçesinin içinde özel bir hesaba aktarılarak yalnızca arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesi için kullanılması önerildi.

Raporda, su kaynaklarının korunması için “kullanan öder” ve “kirleten öder” ilkesine uygun bir sistem getirilmesi, bu çerçevede su ve atık su bedelleri için tam maliyet esasına dayalı tarifelerin belirlenmesi önerisi de yer aldı. 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.