Enerji

IMF petrol sübvansiyonlarının azaltılması gerektiğini raporladı

0

IMF, fosil yakıtlarına sübvansiyon, gelecek kuşaklar ve gezegenimiz için kötü sonuçlar doğuruyor, küresel ekonomiye hasar veriyor diyerek, petrol sübvansiyonlarını ret etti.

Uluslararası Para Fonu, hem yoksul hem de zengin ülkeler tarafından sağlanan fosil yakıt sübvansiyolarının, ekonomiyi yavaşlattığını, iklim değişikliğini hızlandırdığını ve şimdiki insanlar ile gelecek nesillerin sağlığına zarar verdiğini açıklayan bir enerji sübvansiyonları raporu yayınladı.

Ülkeler tarafından yurttaşlarına sunulan petrol sübvansiyonları, yüksek enerji kullanımını teşvik ediyor ve doğal kaynakların tüketimini hızlandırıyor. Aynı zamanda, bu tür destekler, temiz enerji kaynaklarına olan yatırımın da azalmasına sebep oluyor.

 

 

178 ülke incelendi

IMF, fosil yakıt ve enerji sübvansiyonu yapan 178 ülkeyi inceledi. Bu incelemeye göre, ABD yıllık 502 milyar dolarlık fosil yakıt sübvansiyonu yapıyor. ABD’yi Çin, yıllık 279 milyar sübvansiyonla, Rusya ise yıllık 116 bilyon sübvansiyonla takip ediyor.

Araştımaya göre, sübvansiyonlar bazen doğrudan destek halinde olurken, bazen de dolaylı destekler halinde gerçekleşiyor. Doğrudan destekler, tüketicilere, üretim fiyatından daha düşük fiyata, alım yapabilme şansı sağlarken, doğrudan olmayan sübvansiyonlar ise, vergi indirimi halinde ortaya çıkıyor.

Bu tür destekler, petrol ürünlerinin, kömürün, doğal gazın kullanımını teşvik ederken, enerji verimliliği ve yenilebilir enerji yatırımlarını ise sekteye uğratıyor.

Ayrıca, teşvikler adaletsizlik de yaratıyor. Zengin kesimler en çok enerji kullanan kesimler; dolayısı ile bu tür destekler, aslında yoksullara fayda sağlıyor gibi görünse de genellikle zenginlerin daha çok tüketmeye teşvik edilmesine neden oluyor.

Yüzde 13 emisyon azaltımı!

Rapora göre, özellikle doğrudan yapılan fosil yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması, küresel düzeyde karbon dioksit emisyonunda yüzde 2lik bir azalmayı sağlayacak.

IMF’nin ilgili raporu aynı zamanda fosil yakıtlarının vergilendirmesinin de uygun olmadığını belirtiyor. Fosil yakıtlarının çevresel etkileri yüzünden vergilendirilmesi gerektiğini açıklayan rapor, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin vergilendirmede göz önünde bulundurulması gerekliliğini de vurguladı.

Vergilendirmede bu uygunsuzluğun ortadan kalkması gerekiyor. Rapora göre, petrol ve türevlerinin tonu başına 25 dolar karbon vergisi alınması gerekiyor.

Bu 25 dolarlık karbon vergisi ile tüketimin azalacağı, yenilebilir enerji kaynaklarına yatırım artışı olabileceği açıklanıyor. Sadece bu vergi ile küresel düzeyde emisyon yüzde 13 azalabilir.

(Yeşil Gazete)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.