Seküler Tanrı olarak para

Para, pan-insanlığın pan-kapitalizmi, pan-kapitalizmin pan-insanlığı biçimlendirme ve belirlemesinin sonunda ulaşılan son nokta olan pasif piyasa toplamının ortak ...
Hafta Sonu
öldürme

Öldürmeyi önemsemek!

Özne ol(a)mayanların oluşturduğu toplumsallığı benimseyerek yaşayanların bir özelliği acı çekmek istememeleridir. Çünkü bir sorun çözme aracı olan “kendi ...
Hafta Sonu

Ham meyve

Öznelerden oluşmuş bir toplumun olgunluğunu hükmedilenlerin hükmedilme (= ya da hamlık) oranı belirler. Emir vermek ve itaat ...
Hafta Sonu

Ucuzluk

Pan-insanlığın pan-kapitalizmi, pan-kapitalizmin pan-insanlığı biçimlendirme sürecinin sonunda varılan yer “nicelleştirilmiş benlik”tir. [1] Ya da artık her birey ...
Haftasonu

Seçim, terörist ve tiran

Özne ol(a)mayanların oluşturduğu toplumsallığı benimseyerek yaşayanların yeniden ve yeniden ürettiği tahakküm mekanizmalarına itiraz etmek isteyen her kişinin ...
Hafta Sonu

Posts navigation