Hafta SonuKöşe YazılarıManşetYazarlar

Seküler Tanrı olarak para

0

Para, pan-insanlığın pan-kapitalizmi, pan-kapitalizmin pan-insanlığı biçimlendirme ve belirlemesinin sonunda ulaşılan son nokta olan pasif piyasa toplamının ortak temsilidir. Para, uzun yolculuğuna insan olarak başlayan bir canlı türünün kendisini kendisinin müşterileştirmesinin, ucuzlaştırmasının ve fiyatlandırmasının inkâr edilemez ifadesidir.

Müşterileşmeye, müşterileşmeyi bir hayat tarzı olarak benimsemeye, müşterileşme üzerinden bir araya gelmeye yönelik bütün sorunların çözümü iki sözcüğe indirgenmiştir artık: Kaç para? Hiyerarşik toplamları karakterize eden emir cümlesi ise bu soruya eşlik etmek için hemen yanı başında beklemektedir: Paran kadar konuş!

Öncesi ve sonrası olmayan…

Para, karaktersiz, tarafsız ve kalpsizdir. Cellat, katil, fahişe, rüşvet veren ve alan, yankesici, yargıç, gardiyan, politikacı, banker ve şairin eli hep aynı paraya değer. Para bütün değerleri ve değersizlikleri kendisinde eşitler. Para, değerini kendisi üreten tek nesnedir. Para, kredi kartı biçimini alarak hem tüm devletli toplumsallıkları kendi oluşturduğu toplama dahil eder hem de devasa bir örgütlenmeyle hayatın hemen her alanına hemen her yerde hemen her an nüfuz eder.

Paranın öncesi ve sonrası da yoktur. Para, kendisinde başlar ve biter. “Para, Dünya’nın seküler Tanrı’sıdır.” Para, niceliksel benliklerin ortak paydasıdır. Para, toplamı oluşturan, toplama hükmeden, toplama boyun eğdiren ve toplamın bu durumdan haz duymasını sağlayandır. Para, alan, satan ve kiralayandır. Para, tapma ve tapınılma ilişkisini inşa eden insanın kendi kazdığı lağım çukuruna bilerek, isteyerek düşmesi ve bu durumu kutlayarak kabul etmesinin aracıdır. Para, kendi ürettiği nesneye kendisi taptığı için insanın kendisine ihanet etmesinin en etkin sembolik ifadesidir:

“Ne var ki, her türlü nitelikten ve aslında niteliksel olarak belirlenmiş bir kişilikten yoksun olan para, bir kişilikten diğerine herhangi bir içsel direniş olmaksızın geçer, öyle ki ona uygun olan ilişkiler ve durumlar kolayca ve yeterli biçimde her türlü değişime uyarlanabilir.” [1] [2]

*

[1] Simmel, G., Paranın Felsefesi, s. 82, 218, 253, 325.
[2] Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayımlanacak olan Çok Kalpli Asi adlı deneme kitabından bir bölüm.

 

 

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.