Etiketli bütün yazılar: "LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory)"

  • Kütle Çekim Dalgaları

    Elimizdeki bir taşı bıraktığımızda yere düşer. Bilimin ilk doğduğu andan bu yana bilim insanları taşın neden yere düştüğünü anlamaya çalıştılar. İlk düşünceler taşın doğasının aşağıda...