‘Geçirmek!’

Kolay algılanabilir “kısa ve boş söz” oranının artması reklamcılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla doğru orantılıdır. Bu süreçle birlikte ...
Hafta Sonu

Mayın tarlası

Yeryüzü ve dünya’nın karşılaşma noktalarından biri de mayın tarlasıdır. Bu karşılaşma aynı zamanda dünya’ya kayıtlı insanın içeri ...
Hafta Sonu

Tanrı bahçesi

İnsanın “yüce” olduğuna kendisini inandırması “aşağılık” olduğuna kendisini inandırmasından çok daha kolaydır. Ama kendisini “yüce” olarak ilan ...
Hafta Sonu

Vladimir Putin…

Sol/sosyalist politik pratik Bolşevik Darbesi’ni “devrim” diye adlandırarak; aile, ümmet, millet, halk ve sınıftan oluşmuş bir toplumsallığı ...
Hafta Sonu

Alkış

Bir sevgi ve coşku ifadesi olan “tekil alkış” pan-insanlığın pan-kapitalizmi, pan-kapitalizmin pan-insanlığı organize etmesiyle tüm masumiyetini yitirmiş ...
Hafta Sonu

Gül

Yeryüzü’nün bir parçasını oluşturan “gül” bir nedeni olmaksızın ve bir sonuç hedeflemeksizin güzeldir. Hatta güzel olma kaygısı ...
Hafta Sonu