Ham meyve

Öznelerden oluşmuş bir toplumun olgunluğunu hükmedilenlerin hükmedilme (= ya da hamlık) oranı belirler. Emir vermek ve itaat ...
Hafta Sonu

Ucuzluk

Pan-insanlığın pan-kapitalizmi, pan-kapitalizmin pan-insanlığı biçimlendirme sürecinin sonunda varılan yer “nicelleştirilmiş benlik”tir. [1] Ya da artık her birey ...
Haftasonu

Seçim, terörist ve tiran

Özne ol(a)mayanların oluşturduğu toplumsallığı benimseyerek yaşayanların yeniden ve yeniden ürettiği tahakküm mekanizmalarına itiraz etmek isteyen her kişinin ...
Hafta Sonu

Şehit

Her öldürme kararı, aynı zamanda, bir başkasını yok ederken kendisini kendi elleriyle yok etme kararıdır. Bu yüzden ...
Hafta Sonu

Boşluk

Düşünce tarihini sarsan bir örtüşmeden söz edelim: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “Boşluk, aslında bilincin daimi yurdu olan ...
Hafta Sonu

Ada

Ada, anakaranın dışarısına işaret eder. [1] Ada yalıtılmışlıktır; bir nevi çoklu münzeviliktir, uçsuz bucaksızlıkta kaybolma arzusunun ilk ...
Hafta Sonu

Posts navigation