ManşetSağlıkTürkiye

Aile Hekimleri iş bıraktı: Adil bir yönetmelik yürürlüğe girene dek mücadele edeceğiz

0

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği“ne karşı aile hekimleri bugün iş bıraktı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) çağrısı ile iş bırakan aile hekimleri, Mersin, Adana, İzmir gibi illerde basın açıklamaları düzenledi.

Yönetmelik, izinsiz olarak basına demeç veren hekimlerin 50 ceza puanı alacağı, keyfi işten atmaların kolaylaşacağı, nöbete beş kez gitmeyenlerin işten atılacağı, yeni iş ve ek görevler getireceği gibi gerekçelerle aile hekimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

‘Maaşı azalan tek meslek grubu aile hekimliği’

İzmir’de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube, İzmir Tabip Odası, Birlik Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikası yönetmeliğe karşı bir basın açıklaması yaptı.

Kurumlar adına açıklamayı İzmir Aile hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu okudu. Müftüoğlu, “Ben yaptım oldu, mantığı ile sahanın gerçekliklerinden uzak ve kapalı kapılar ardında hazırlanan bu yönetmeliğin adı her ne kadar Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği olsa da aslında ceza yönetmeliğidir” diye konuştu. Müftüoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

Ne acıdır ki 2021 Türkiye’sinde maaşı azalan ve kesintiye uğrayan tek meslek grubu aile hekimliği sisteminde çalışan hekim ve aile sağlığı çalışanlarıdır. Bu yönetmelikle yalnızca göstermiş olduğumuz özveri ve harcadığımız emeğin karşılığı olarak aldığımız maaşımızın düşürülmesi planlanmamış, özlük haklarımız ve iş güvencemiz de, hakkaniyetli olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına girmiştir.”

‘Beş nöbete gelmemek sözleşme feshi sebebi’

Müftüoğlu, sözleşmede yer alan sosyal medya veya demeç verme konusunda Aile Hekimlerinin puanlama sistemi üzerinden cezalandırılacağını hatırlattı ve şunları söyledi:

Bu yönetmeliğe göre, entegre olarak hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastalık vb. bir sebeple raporlu olsa bile 5 kez nöbete gelmemek, sözleşme fesih sebebi sayılmıştır. Bu durum en basit insan hakkı olan, yaşam ve sağlık hakkının gasp edilmesi demektir. Bir Aile Hekimi, rahatsızlığı sebebiyle hastalansa bile bu yönetmeliğe göre cezaya maruz kalacaktır.”

‘Bu yönetmeliği kabul etmiyoruz’

Funda Müftüoğlu, adil, uygulanabilir bir yönetmeliğin yürürlüğe girene dek iş bırakma da dahil olmak üzere her türlü eylemle mücadeleye devam edeceklerini kaydetti:

Tek taraflı olarak aile hekimlerini, Aile Sağlığı Merkezi çalışanı sağlık emekçilerini iş güvencesinden ve insan onuruna yaraşır bir ücretten yoksun bırakan, yoksulluk sınırının altında ve hatta açlık sınırında yaşamaya zorlayan bu yönetmeliği kabul etmeyeceğimizi, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan aldığımız güçle, iş bırakma dahil her tür eylemle, mücadeleye devam edeceğiz.”

28 Ağustos’ta da Ankara’da geniş katılımlı bi miting yapılacağı da duyulurken, aile hekimleri taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda 27 Ağustos’ta da greve gitmeyi planladıklarını söyledi.

Aile hekimlerinin talepleri

Aile hekimleri taleplerini şöyle sıraladı:

  • Aile hekimliği uygulamasının yürütülebilmesi için ortak akıl ile kanuni düzenlemeler yapılsın.
  • Kaybettiğimiz özlük haklarımız ve yıllar içerisinde kaybımız olan hak edişlerimizin yerine konulsun.
  • Yok sayılmayı kabul etmeyeceğiz.
  • Aile hekimliğinde sonun başlangıcı olan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin bir an önce geri çekilerek Aile hekimliği uygulamasının sürdürülmesini sağlansın.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.