Kadın

Petrol-İş’te “kadın eylem planı”

0

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu‘na (Türk-İş) bağlı Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) 17-18 Eylül’de yapacağı 26. Olağan Genel Kurul’da ana tüzükte yapılan değişiklikleri ve “dört yıllık kadın eylem planı”nı oylayacak. Böylece “kadınlara yönelik şikayetlerde, kadının beyanı esastır” ibaresinin ana tüzüğüne alınması hedefleniyor.

Sekiz yıldır Petrol-İş Kadın Dergisi çatısı altında kadın çalışmaları yürüten sendika, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasını yeni sendikacılık anlayışının temel taşlarından biri olarak gördüğünü, bu nedenle de ana tüzüğünü cinsiyetçi maddelerden ve dilden arındırılarak, tüzüğe kadın erkek eşitliğini gözeten yeni maddeler eklediğini açıkladı.

Tüzükte yapılan en önemli değişikliklerden biri, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedesrayonu’nda (KESK) yaşanan cinsel taciz iddiasından sonra sendikaların gündemine giren “Kadınlara yönelik şikayetlerde, kadının beyanı esastır” ibaresinin “Disiplin Cezalarının Sayıldığı 123.Madde”ye eklenmesi oldu. Tüzükte, “Merkez ile şube disiplin kurulları, sendika ana tüzüğüne uymayan, sendika tüzelkişiliği aleyhinde faaliyet gösteren, sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine aykırı davrananlar ile kadına yönelik cinsel taciz, mobbing ve şiddet uygulayanlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarını vermeye yetkilidir. Kadınlara yönelik şikayetlerde, kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür.” ifadesine yer verildi.

Tüzük’te sendikanın görev ve yetkilerinin tanımlandığı 4. Madde’ye eklenen “r” fıkrası ile “Kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin inşası için evde, işyerinde ve sendikada gereken her türlü önlemin alınması ve uygulanması için çaba sarf etmek, bu amaçla kadın büroları ve komisyonları kurmak, kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele etmek” sendikanın görev ve yetkileri arasına sokuldu. Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri’nin tanımlandığı 23 maddeye de “kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyet eğitimleri vermek, kadın büroları ve komisyonları kurmak” şeklinde bir bölüm eklendi.

Dört yıllık eylem planı ise şöyle:

* Sendika kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşıdır, toplumsal cinsiyet eşitliğine kararlılıkla bağlı.
* Kadın politikası, kadın işçilerin hem evde hem işte kadınlık durumlarından kaynaklanan farklı bir ezilme pratikleri olduğunun bilinciyle şekillenir.
* Kadın ve eşitlik çalışmaları bağlamında sendika üyesi kadınlara yönelik güçlendirici özerk kadın eğitimleri yapacağız.
* “Toplumsal Cinsiyet” eğitimi derslerine kadın üyelerin daha fazla yer alması sağlanacak.
* Toplumsal cinsiyet esaslı istatistiklerin oluşturulması için çalışmalar sürecek.
* Yönetimlerde ve karar organlıklarında kadın katılımını artırmak için gerekli önlemlerin alınmasını destekliyor.
* “Eşdeğerde işe eşit ücret prensibini” ile kadın erkek arasındaki ücret ayrımcılığının kalkması için mücadele.
* Sendika işyerinde kadınlara yönelik cinsel tacizle mücadele etmeyi hedefleri arasında görüyor. Ve toplu iş sözleşmelerde İş Kanunu’nun 24b ve 25c maddelerinin yer almasını teyit ediyor.
* Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, dost sendikalarla birlikte ülke çapında bir kampanya başlatmayı hedefliyoruz.

(Uçan Süpürge)

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.