Kanal İstanbulManşet

Kanal İstanbul imar planı iptal edildi

0

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 15 Temmuz 2021’de onaylanan ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan” İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etmişti.

Bakanlık, İBB’nin itirazını zımnen reddetmiş; İBB de bu işlem üzerine imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşımıştı. Başvuruda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği, İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zarar vereceği  belirtilmişti.

İdare Mahkemesi: Hukuka uyarlık yok

Bakanlığın işlemiyle ilgili kararını veren İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti.

Mahkeme 2023/3120 numaralı kararında şunları yazdı: “15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır”

Kararda dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde dava konusu planın payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği; bu durumun dava konusu plan değişiklikleri için nüfus denetimi yönünden belirsizlik yarattığı kaydedildi.

Plan değişikliklerinin bilirkişi raporunda bu hususa yönelik yapılan açıklamalar kapsamında nüfus hesapları yönünden eksikler içerdiğini belirten mahkeme heyeti; değişen yol güzergahına bağlı olarak genişleyen ve yeni önerilen donatı alanları hakkında yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığına, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığına dikkat çekti.

İBB’nin Kanal İstanbul’a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci ise devam ediyor. Ayrıca açılan ÇED davası da Danıştay‘da görülüyor.

Tema Vakfı’nın Kanal İstanbul’da plan değişikliğine karşı açtığı dava reddedildi
Kanal İstanbul projesiyle evlerinden edilmek istemeyen Şahintepeliler imar planına dava açıyor
Kanal İstanbul kapsamındaki Yenişehir’ in planları revize edildi: TMMOB dava açıyor
Danıştay, Kanal İstanbul için yapılacak demiryolu ihalesini iptal etti

İmamoğlu: Sıkı takipçisiyiz

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi’nde büyük bir yanlış yapıldığının altını çizdi:

“Bu karar idare mahkeme kararı olduğu için kesin değil. Kararın gerekliliklerinin 30 gün içerisinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar, Kanal İstanbul Projesi’nde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir. Tabii, sadece dün bize, tarafımıza ulaşan bu karar değil, özellikle ana davalarımızın idare mahkemelerinde hem de Danıştay’da sürdüğünü belirtmek isterim. Bunun sıkı takipçisiyiz.”

İstanbul’un en güçlü muhafızı olmaya devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu, “16 milyon insanımızla birlikte devam edeceğiz. İddiayla söylüyorum, gücünü bunlar anlayamaz, o vicdanlarını kaybettiler. O muhafız gücünü en çok bu şehrin pırlanta gibi çocuklarında ve gençlerinde hissediyorum. Bizim cesaretimizin, kararlılığımızın özünde İstanbullulardan aldığımız güç var” dedi.

Kurum, İstanbul’un gündeminde olmayan bizim de gündemimizde olmayacak demişti

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, adaylığını açıkladıktan sonra Kanal İstanbul ile ilgili gazetecilerin ısrarlı sorularına “İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak” diye yanıt vermişti.

Kurum muhalefeti suçlayarak şunları söylemişti: “Aslında maalesef mevcut yönetimin, İstanbul’la ilgilenmeyenlerin, İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbul’un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. İlk günden beri ne dedik? İstanbul’un sorunlarıyla ilgileneceğiz, buna odaklanacağız dedik. ‘Kanal İstanbul projesi İstanbul’a bir ihanettir’ söylemiyle yine aynı senaryoları kurup, gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Burada İstanbul’un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız.”

You may also like

Comments

Comments are closed.