Sivil Toplum

Engelli Kadın Derneği, üye alımlarına başladı

0

Engelli Kadın Derneği,  kuruluşunu kamuoyu ile paylaştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğine açık olan dernek, özellikle farklı engel gruplarından kadınları bir araya getirebilmeyi, hak temelli mücadele vermeyi ve anti hiyerarşik bir çerçevede örgütlenmeyi hedefliyor.

Çalışmalarını iki senedir inisiyatif şeklinde sürdüren ekibin kurduğu dernek şu an Kadın Dayanışma Vakfı’nın Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğü “Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması” adlı projeye ortak olmuş. Ayrıca GÖZDER tarafından yürütülen ve yine Sabancı Vakfı’nca desteklenen “Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu” adlı projeye katılmakta. Derneğin katıldığı bir diğer proje ise yine GÖZDER tarafından yürütülen “Merkezi Finans”projesi.

Dernekle ilgili detaylı bilgiye yakında yapımı tamamlanacak www.engellikadindernegi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Site tamamlanana kadar [email protected] e-mail adresini kullanabilirsiniz.

Derneğin geçici yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler sözleşmesi, sözleşmeye taraf devletlerin göz önünde bulunduracağı hususlar arasında kadın ve çocuk engellilere dair hususlara özel bir yer vermektedir. Bu sözleşmede yer alan “Engelli kadınların hem ev içinde hem de ev dışında şiddete uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, ihmalkar muameleye, kötü muameleye veya sömürüye karşı daha büyük bir risk altında oldukları” ifadesi ve sözleşmenin altıncı maddesi engelli kadınların konumunun hem engellilik hem de kadın konularından farklı bir biçimde el alınması gerektiğini göstermektedir. Türkiye’de engelli kadın çalışmaları bazı engelli derneklerinin kadın kolları veya bazı kadın derneklerinin engelli kolları aracılığıyla süregelmiştir. Ancak yalnızca bu konuda çalışan, bu konuda uzmanlaşan bir dernek veya başka bir sivil toplum örgütü olmaması nedeniyle alanda bir boşluk olduğu görülmektedir. Bu gereklilikler ışığında, yaklaşık 2 iki yıldır faaliyetlerini bir insiyatif olarak sürdüren ekibimiz 2011 yılı Eylül ayında “Engelli Kadın Derneği” adıyla dernekleşmiştir.

Kısa adı ENG-KAD olan derneğimiz;

1) Engelli kadınların mevcut durum ve problemlerini tespit ederek, onların; evrensel insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretmek.

2) Kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun her kesiminden engelli ve engelsiz kadınlarla onurlu bir yaşam ortak paydasında bir araya gelip, yasalara uygun çeşitli faaliyetler ve çalışmalar yapmak.

3) Farklı engel gruplarından olan ve engelli olmayan kadınların iş birliği ile toplumda ve özellikle kadınlar arasında fikir birliğini, dostluk ve yardımlaşmayı sağlayarak kadının özellikle de engelli kadının konumunu güçlendirmek

4) Engelli kadınların, sosyal ve ekonomik alanda fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek gelişmesine yardımcı olmak ve bu alanlardaki faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek.

5) Engelli kadınların çağdaş koşullar altında ve ayrımcılıktan uzak bir biçimde eğitim almalarına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitime destek vermek.

6) Ulusal ve uluslararası düzeyde engelli kadınları en iyi şekilde temsil etmek

7) Engelli kadınların güçlü yanları ve sorunları hakkında toplumda farkındalık uyandırmak ve bu amaçla etkinlikler düzenlemek

amacı ile kurulmuştur.

ENG-KAD adına dernek geçici yönetim kurulu

(Yeşil Gazete, www.stgm.org.tr)

Kategori: Sivil Toplum

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.