Köşe YazılarıManşetYazarlar

Bandırma yeni Aliağa olma yolunda

0

Bandırma, Balıkesir’in Marmara Denizi kıyısında bulunan ve yaklaşık 165 bin kişinin yaşadığı en büyük ilçelerinden… Kuzeyinde Marmara Denizi ve üzerinde Erdek ilçesinin kurulu olduğu Kapıdağ yarımadası, güneyinde Manyas ilçesi ve Kuş Cenneti, batısında Gönen ilçesi, doğusunda Bursa’ya bağlı Karacabey ilçesinin bulunduğu Bandırma’nın ekonomisi ise tarım, tarımsal endüstriye ve turizme dayanıyor. Ancak 17 Eylül Üniversitesi’ne de ev sahipliği yapan bu güzel ilçe, bir süredir sayıları sürekli olarak artan ve verimli tarım alanlarını işgal eden endüstriyel tesislerin ve onların getirdiği çevre sorunlarının baskısı altında…

Aslında Bandırma’da, tarım arazilerinin sanayiye açılma girişimlerinin on yılı geçen ve adım adım yürütülen bir öyküsü var. Marmara Denizi çevresinde parça parça yapılan otobanlarla İstanbul’a kara ulaşımı geliştirilen ilçenin bu süre içinde limanı da büyütüldü; üstelik bölgeden önemli bir deprem fayı geçmesine rağmen…  ‘Türkiye’nin Rotterdam’ı olacak’  diye tanıtımı yapılan projenin pek fazla görünmeyen yüzü ise tarım arazileri üzerinde kurulması planlanan 2 milyon 500 bin m² büyüklüğündeki dev organize sanayi bölgesi (OSB)… Marmara İleri teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adı verilen bu dev sanayi bölgesi, Bandırma’da en verimli tarım arazilerinin üzerine kurulmaya çalışılıyor. Üstelik geçen hafta içinde gittiğim Bandırma’da bazı meslek odaları ve Güney Marmara Dayanışması’nın açtığı iptal davalarının bilirkişi raporları bile beklenmeden buğday tarlalarının üzerinde OSB’nin inşaatına başlanmış ve yolları açılmaya çalışılıyordu.

220 hektarlık tarım arazisi betona gömülecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, OSB ile ilgili teklifini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bu yılın Nisan ayında iletmiş. Bakanlığın onay yazısının son bölümü aynen şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)’nın 06.04.2022 tarihli ve 92192266-72726 sayılı yazısı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)’nın 19.04.2022 tarihli ve 3576586 sayılı yazısına konu “Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” ne ilişkin, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 1/100.000 ölçekli ÇDP kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde; Organize Sanayi Bölgeleri yer seçiminin 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılmakta olduğu göz önünde tutularak Yer Seçimi Komisyonunca uygun görülen yaklaşık 220 hektar büyüklüğündeki alanın, 1/100.000 ölçekli ÇDP’nin H-19 nolu plan paftasında (Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan kısım) “Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.” 

Aslında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2014’de hazırlanan 2014-2023 Güney Marmara Kalkınma Planı’nda yazılan şu cümleler bugün bakanlığın büyük bir hızla onayladığı Marmara İleri teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yıllar öncesinden kapalı kapılar ardında planlandığının bir habercisi gibi:

‘İstanbul sanayisi bu bölgeye taşınmalı’

“Bandırma Alt Planlama Bölgesi; Bandırma, Biga, Lâpseki, Gönen, Manyas, Erdek ve Marmara ilçelerini kapsamaktadır. Coğrafi açıdan bakıldığında Bölgenin en avantajlı kenti Bandırma’dır. Nüfusu yaklaşık 140.000 olan Bandırma; sahil şeridinde yer alması, büyük limanlara sahip olması, İstanbul ve Bursa ile sürekli etkileşim içinde olması nedeniyle bölgesel merkez konumundadır. Alt planlama bölgesinin diğer kentleri olan Biga ve Gönen alt merkez; Lâpseki, yerel merkez konumundadır. Bölgenin önemli limanları olan Bandırma ve Karabiga Limanları, bu alt planlama bölgesinde yer almaktadır. Bandırma, bölgesel merkez olmasının yanı sıra ülke çapında öne çıkan bir sanayi merkezidir. Biga, sanayisi gelişmiş ilçelerden olup alt bölge sanayi yatırımları için caziptir. İstanbul sanayisinin öncelikli olarak bu alt bölgeye taşınması beklenmektedir”

Fakat o uzun rapor dikkatle okunduğunda Bandırma’nın 1. derece deprem bölgesi olduğu, katı atık yönetimini ve hava kirliliği sorunları yaşadığı, tarımın daha da büyütülebileceği, alternatif olarak turizmin Erdek ile birlikte geliştirilebileceğinin yazıldığı da görülüyor. Oysa Marmara İleri teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne jet hızı ile onay veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onay yazısında bunlar hiç bahsedilmiyor.

Bandırma elden gidiyor; hem de yıllar öncesinden yapılan, son günlerde ise hızlandırılan bir planla. Üstelik bugünlerde Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısının sözleri de çıktı ortaya: “Türkiye gayri safi milli hasılası 8 bin 500 dolar olan fakir bir ülke. ‘Tarım, tarım’ diye bağırıyoruz da bize getirdiği para 50 milyar dolar. Sanayi alanının artırılması gerekiyor.”  Bu sözler Bandırma’nın verimli tarım alanlarının büyük bir hızla fabrikalar tarafından işgal edileceğinin adeta habercisi gibi. 

Bugünlerde ülkemiz bir gıda krizinin içine girerken verimli topraklara sahip Bandırma Aliağa’ya, Dilovası’na çevrilmek isteniyor. Tarım alanlarımızı, çevresel kaynaklarımızı savunabilmek için meslek odalarımızla, çevre örgütlerimizle Bandırmalılara destek vermenin şimdi tam zamanı…

 

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.