Köşe Yazıları

Artvin’de kolluk gücüyle Anayasa ihlal ediliyor – Arif Ali Cangı

0

Artvin Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe’de, Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen altın madeni için kamu otoritesi iki gündür çevre illerden getirilen takviye Polis ve Jandarma ile operasyon yapıyor.Madene karşı yaşam alanlarını korumak için direnen Artvinlilere gazlı plastik mermili müdahaleler yapılıyor, en son haber Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan gözaltına alınmış.

Artvin Valisi bu iş beni aşar, İçişleri Bakanı ‘vurun geçin’ demiş. Bakan bu yetkiyi nereden alıyor? Anayasayı ihlal edilerek kullanılan yetki meşru bir yetki değildir.

15Anayasa’nın 56.maddesini hatırlatalım; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”. Artvinliler işte bu anayasa maddesine dayanıyor? Bakan neye dayanıyor?

Artvin’in Yaşam Alanı Olarak Kalması İçin

Artvin Cerattepe’de altın madeni girişiminin yirmi yıllık bir geçmişi var, bu süre için Artvin bütün olarak altın madeninin yaratacağı yıkıma karşı direndi ve madeni işletmeye açtırmadı. Türkiye Ekoloji Hareketi tarihine yazılacak bu yaşam hakkı mücadelesi sonunda yargı da onları haklı buldu. Çevre Bakanlığı tarafından altın madeni projesi için verilen 18.07.2013 tarihli 12045 sayılı ÇED olumlu belgesinin iptali için gerçek ve tüzel kişilerden oluşan 283 davacının açtığı dava sonuna Rize İdare Mahkemesi 24.12.2014 tarihli (2013/484 Esas 2014/747 Karar) kararı ile İPTAL kararı verdi. Karar davalı bakanlık tarafından yürütmeyi durdurma istemli temyiz edildi, Danıştay iptal kararını içeren mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Yani uygulanması zorunlu bir mahkeme kararı var.

Karardan küçük bir pasaj; “Bu bağlamda, bilirkişi raporunda da bilimsel gerekçeleriyle birlikte açıkça ortaya konulduğu üzere planlanan bu maden faaliyetinin hayata geçirilmesinin, Artvin İlinin yöre sakinleri açısından yasam alanı olmaktan çıkacağı, bu bölgede aynı anda dava konusu proje ile bu projenin etkisi altında bulunan yaşam alanları ve koruma altındaki alanların bir arada olamayacağı kanaatine varılmıştır”.

Bu aşamadan sonra maden işletmesi adı 17-25 Aralık operasyonunda da geçen Cengiz Holdinge devredildi. Şu meşhur 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak, Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği karar çöpe atılarak yeni şirkete 09.06.2015 tarihli 2026 sayılı ÇED olumlu belgesi verildi (Çevrenin Düşmanı; 2009/7 Sayılı Genelge için; http://www.haberekspres.com.tr/cevrenin-dusmani-20097-sayili-genelge-makale,4186.html )

Artvinliller bu kez 760 davacı ile mahkemeye başvurdu, mahkeme yürütmeyi durdurma konusunda keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda karar vermek üzere keşif için 18 bin TL. para yatırılmasını istedi, para yatırıldı, keşif günü bekleniyor.

Yaşam Nöbeti;

İşte Artvinliler Rize İdare Mahkemesi’nin 24.12.2014 tarihli kararının ihlal edilmemesi, yeni davada alınacak kararının etkisiz kalmaması için, Anayasa’nın kendilerine yüklediği “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önleme” ödevini yerine getiriyorlar, yaşam nöbeti tutuyorlar.

Devlet yetkisini kullanan kolluk görevlileri ne yapıyorlar? Anayasanın 2.maddesindeki hukuk devleti ve 138.maddesindeki yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkelerini yok sayarak, 56.maddesindeki aynı zamanda devlete yüklenen ödevi yerine getirmedikleri gibi, Artvinlileri sağlıklı çevrede yaşama hakkından mahrum bırakmak istiyorlar.

Yaşananların özeti; Artvin’de devlet eliyle doğaya karşı ve halka karşı suç işleniyor, İçişleri Bakanın verdiği ‘vurun geçin’ emri konusu suç teşkil eden bir emirdir, bakan emri olması uygulayanları sorumluluktan kurtarmaz.

Dikkate alırlar mı bilmem; Artvin Valisi’ne ve İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; Cerattepe’de yargı kararına uyun, doğaya ve halka karşı suç işlemekten vazgeçin. Hükümetler değişir, elbet bir gün bun hükümet de değişecek, hesabını veremeyeceğiniz yükün altına girmeyin.

Demokratik ve meşru yaşamı savunma direnişindeki Artvinlileri selamlıyorum, bize umut verdiniz, çocuklarınıza en güzel mirası bırakıyorsunuz.

Arif Ali Cangı

You may also like

Comments

Comments are closed.