Doğa MücadelesiManşet

Yenice Çırpılar Termik Santral ÇED toplantısında gerginlik

0

çırpılarÇanakkale’ ye bağlı Yenice İlçesinin Çırpılar Köyü yakınlarında yapılması planlanan Çırpılar Termik Santrali , Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme ile Kırma Eleme Tesisi Projesi İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında şirket yetkilileriyle projeye karşı çıkanlar arasında gerginlik çıktı.

ÇED Dosyasını hazırlamış olan SNG Madencilik Ltd. Şti.’nin Müdürü Sertaç Nuri Gücüyener’in önce yöre eski muhtarına, ardından da yöre milletvekilleri ve danışmanlarına sözlü hakaret ve iftiraları ile oldukça gergin başlayan toplantı, ÇED Genel Müdürü M. Mustafa Satılmış’ın toplantı yönetimini bizzat devralmasıyla sakinleşti.

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya ÇED Genel Müdürlüğü görevlileri, İDK üyesi kamu kurumları temsilcileri, termik santralin yapımcısı Taşzemin A.Ş. yetkilileri, SNG Ltd. Şti. yetkilileri, CHP Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek, Bülent Öz ile Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Namık Havutça ve Mehmet Tüm, eski muhtar Hüseyin Soylu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri katıldı.

Toplantıda Projeye karşı çıkan milletvekilleri söz konusu projenin 100.000’lik çevre planlarında “enerji alanı” olarak belirlenmediğini, santral ile Avunya ovasının tarım alanlarının, bölgedeki göletlerin ve derelerin ve Bandırma’ya içme suyu sağlayan Gönen Barajının kirleneceğini, bu projenin kabul edilemez olduğunu, dünyada kömüre dayalı termik santrallerin modasının geçtiğini, Paris’te yapılan iklim zirvesinde emisyon değerlerinin aşağı çekilmesine dönük bir anlaşma sağlandığını ifade ederek, içme ve kullanma suyu havzalarında böyle bir projenin gerçekleştirilmesinin insan sağlığı açısından sakıncalarına değindiler. Çanakkale civarında daha 14 termik santral projesi bulunduğu, bunun Çanakkale’yi boğmak olduğu, Termik santraller yerine yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini, termik santrallara karşı bölge halkı ve STK’larla birlikte sonuna kadar mücadele edeceklerini belirttiler

Milletvekillerinin ardından söz alan Yenice Kayatepe Eski Muhtarı Hüseyin Soylu, bölgede ahır ve ev projelerine Bandırma’ya içme suyu sağlayan Gönen barajını kirleteceği gerekçesiyle izin verilmezken, aynı yere termik santral projesi yapımının nasıl uygun bulunduğunu anlayamadıklarını belirterek Bakanlığın Başkoz Köyü’nün evlerinin o bölgeye kurulmasına izin verilemeyeceğine dair yazısını komisyona sundu. Bölgenin 72 muhtarından  65’inin projeye karşı imza verdiğini ve bu dilekçeleri daha önce Cumhurbaşkanlığı ve ilgili tüm bakanlılara teslim ettiğini söyledi.

Halkın öncelikli talebi istihdam değil, içme suyu ve sulama suyu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Süheyla Doğan Ünal, bölge halkının bu projeye karşı olduğunu, köylerde, Kalkım’da, Edremit’te iki gün içerisinde 1500’ün üzerinde imza toplandığını kaydederek, 1500’ün üzerinde imzayı içeren dilekçeyi Komisyon Başkanına teslim etti.

Süheyla Doğan itirazında kullanılacak Linyit Kömürünün 1080 olan kalori değerinin oldukça düşük olduğu ve yanma neticesinde aşırı kül atığı çıkacağı görülmektedir, uçucu küllerin ise satılamaması durumunda ne olacağına ilişkin bir değerlendirmenin yapılmadığı ortadadır diye konuştu.

Orman ekosisteminin de olumsuz etkileneceğini belirten Süheyla Doğan, “Projenin sosyal etki değerlendirme raporu kapsamında 4 köyde inceleme yapılmış, toplamda inceleme yapılan köylerde santral karşıtlarının sayısının ifade edilenden fazla olduğu ortadayken, halkın öncelikli talebi istihdam değil, içme suyu ve sulama suyudur. Başlı başına bu bile ÇED raporunun olumsuz değerlendirilmesi için yeterlidir, Çırpılar Termik Santralı yapılmamalıdır.” dedi.

Ardından daha önce bir termik santralde yıllarca çalışmış Yüksek Maden Mühendisi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyesi Esenay Eltan tarafından hazırlanan detaylı teknik ÇED raporu eleştirisini basılı olarak komisyon başkanına takdim etti.

Milletvekilleri ve STK’ların çıkmasının ardından toplantı, firma ve kamu kurumu yetkilileri ile devam etti. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, toplantı sonunda, ÇED Raporunda bazı eksikliklerin bulunduğu saptanmış ve eksiklerin tamamlanması için firmaya süre verilmiş olup, ÇED süreci devam ediyor.

Yeşil Gazete

You may also like

Comments

Comments are closed.